Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie zaawansowane
1016

Królestwo Kongresowe, Aleksander I, 10 złotych 1822 IB, Warszawa - rzadkie i piękne

NGC MS62 MAX
Top Pop tylko jeden MS62
add Twoja notatka 
Opis pozycji
Stan zachowania: NGC MS62
Certyfikat: NGC 3998288-001 Top Pop tylko jeden MS62

Królestwo Kongresowe, Aleksander I, 10 złotych 1822 IB, Warszawa – rzadkie i piękne
Aw.: Głowa cara w prawo. W otoku: ALEXANDER I CESARZ SA W ROS KRÓL POLSKI
Rw.: Ukoronowany dwugłowy orzeł rosyjski z tarczą z orłem polskim na tle gronostajowego płaszcza. Po bokach korony data 18 – 22, u dołu inicjały I-B (Jakuba Benicke – zarządcy mennicy warszawskiej). W otoku: 10 ZŁOTYCH − POLSKICH / Z SREBRA KRAIOWEGO

Stan zachowania: NGC MS61
Jak na ten typ monety świetnie wybity i zachowany egzemplarz. Głęboki, plastyczny relief. Imponujący detal. Urokliwa patyna. Bardzo wysoka ocena NGC. To właśnie ten egzemplarz uzyskał najwyższą notę NGC MS62 i jest to jedyny egzemplarz z oceną MS62. Poszukiwana i ceniona pozycja. W takim stanie zachowania bardzo rzadka i trudna do zdobycia na rynku kolekcjonerskim. Piękny egzemplarz do najlepszych kolekcji.

Polecamy

Literatura: Kopicki 2717 (R5), Bitkin 821 (R), Davenport 248, Plage 25, Berezowski 30 zł

Aukcja
Aukcja 7
gavel
Data
15 października 2022 CEST/Warsaw
date_range
Cena wywoławcza
3 171 EUR
Stan zachowania
NGC MS62 MAX
Top Pop tylko jeden MS62
Cena sprzedaży
17 505 EUR
Przebicie
552%
Wyświetleń: 222 | Ulubione: 30
Aukcja

Stary Sklep

Aukcja 7
Data
15 października 2022 CEST/Warsaw
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
15.00%
Podbicia
  1
  > 10
  100
  > 20
  500
  > 50
  2 000
  > 100
  5 000
  > 200
  10 000
  > 500
  20 000
  > 1 000
  50 000
  > 2 000
  100 000
  > 5 000
 
Regulamin
 1. Organizatorem aukcji jest Stary-Sklep Sylwester Kopyciński, Trzebuń 15, 09-412 Proboszczewice, NIP:774-322-19-08, tel.: +48 513 508 430.
 2. Aukcja odbywa się w imieniu licytujących, a na zlecenie i rachunek właścicieli przedmiotów, którzy pozostają anonimowi.
 3. Opłata aukcyjna wynosi 15% i doliczana jest do wylicytowanej kwoty.
 4. Zwycięzca licytacji jest zobowiązany do uregulowania należności do 11.11.2022. Po upływie tego terminu Organizator ma prawo anulować niepłacone zamówienia aukcyjne.
 5. Autentyczność oferowanych przedmiotów jest gwarantowana przez Organizatora bezterminowo, chyba że w opisie danego przedmiotu zaznaczono inaczej.
 6. Warunkiem uczestnictwa w aukcji jest wcześniejsza rejestracja, jednoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu.
 7. Uczestnikowi aukcji przyznawany jest kredyt wydatków na aukcję, powyżej którego nie może On licytować.
 8. Uczestnik aukcji może poprosić o zwiększenie kredytu wydatków.
 9. Zakończenie licytacji następuje po trzykrotnym wywołania ceny i jej zatwierdzeniu (przybiciu), a zwycięzcą licytacji zostaje Uczestnik, który zaoferował zatwierdzoną cenę.
 10. Walutą aukcji jest PLN i wartość wyrażona w tej walucie stanowi podstawę rozliczeń.
 11. Preferowaną przez Organizatora formą regulowania należności jest przelew bankowy na wskazany poniżej numer rachunku.
  Wpłaty złotówkowe:
  Alior Bank: PL 36 2490 0005 0000 4530 7665 2229  SWIFT: ALBPPLPW                                                                                                            
                          Wpłaty w euro:                                                                                                                                                                                                                                       Alior Bank: PL 25 2490 0005 0000 4600 2418 0039  SWIFT: ALBPPLPW
  Wpłaty w dolarach:                                                                                                                                                                                                                               Alior Bank: PL 47 2490 0005 0000 4600 6846 7224  SWIFT: ALBPPLPW
                                                                                                                                               
 12. Alternatywnym rozwiązaniem jest zapłata za zakupione przedmioty gotówkowo.

    13. Odbiór lub wysyłka przedmiotów:

  1. Przedmioty zostaną przekazane zwycięzcy licytacji, lub osobie przez niego upoważnionej, po otrzymaniu przez Organizatora pełnej należności.
  2. Wylicytowane przedmioty można odebrać osobiście u Organizatora, po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem szczegółów odbioru.
  3. Koszty wysyłki krajowej wynosi 20 złotych i jest realizowany przez firmę kurierską DPD, możliwość dodatkowej opcji ,,doręczenie do rąk własnych'', płatne dodatkowo 20 złotych
  4. Koszty wysyłki zagranicznej pokrywa nabywca. Forma i koszt takiej wysyłki każdorazowo ustalany jest indywidualnie.  

     14. Przedmioty o wartości powyżej 16.000 PLN mogą być wywiezione poza granicę Polski tylko po uzyskaniu pozwolenia na wywóz. 
          Zasady wywozu i wydawania zezwoleń na wywóz reguluje ustawa z dnia 23.07.2003 „O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami”.

     15. Obowiązek uzyskania stosownych pozwoleń wywozowych spoczywa na Zwycięzcy licytacji i Organizator nie pośredniczy w tej procedurze. 

     16. Niniejszy regulamin został sporządzony w języku polskim i opublikowany w tymże języku, ma moc prawną.

     17. Miejscem rozstrzygania ewentualnych sporów jest właściwy dla Organizatora Sąd Rejonowy dla miasta Płock.

O aukcji


FAQ
O sprzedawcy
Stary Sklep
Kontakt
Stary-Sklep Sylwester Kopyciński
room
Trzebuń 15
09-412 Proboszczewice
phone
+48 513 508 430
keyboard_arrow_up