Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie zaawansowane
1009

PRL, 1 złoty 1965

1/1-
add Twoja notatka 
Opis pozycji
Stan zachowania: 1/1-
Literatura: Parchimowicz 213b

Bardzo ładny egzemplarz.

Aukcja
e-Aukcja 1 (4-dniowa)
gavel
Data
28 stycznia 2023 CET/Warsaw
date_range
Cena wywoławcza
22 EUR
Stan zachowania
1/1-
Cena sprzedaży
53 EUR
Przebicie
240%
Wyświetleń: 30 | Ulubione: 7
Zobacz podobne
NGC MS64
NGC MS64
NGC MS66
NGC MS66
NGC MS65
NGC MS65
Aukcja

Dom Aukcyjny Numimarket.pl

e-Aukcja 1 (4-dniowa)
Data
28 stycznia 2023 CET/Warsaw
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
20.00%
Podbicia
  1
  > 10
  100
  > 20
  500
  > 50
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 1 000
 
Regulamin

Auction Rules


 1. The auction is organized by the Dom Aukcyjny Numimarket.pl Spółka z o.o. based in Poznań, ul. Wierzbięcice 22, 61-568 Poznań, VAT 7831770678.

 2. The auction is organized and financed by the owners of the auctioned items and on behalf both the Sellers and the Bidders.

 3. Before joining the auction each Bidder must complete registration form and thus accept the auction rules.

 4. The Bidder is given the expenditure limit, which cannot be exceeded without the prior Organizer's consent.

 5. The descriptions of the items being auctioned are prepared in a good faith according to their actual condition, and theirs authenticity is guaranteed unless stated otherwise.

 6. All Bidders are consider being fully aware of the items condition.

 7. Each item’s bidding ends when it is called for the third time and hammered.

 8. An auction fee of 20% will be added to each winning bid. This fee includes VAT tax.

 9. After placing a winning bid, the Buyer is obliged to make a payment within 3 days, otherwise, the Organizer has the right to start charging statutory interest or cancel the order.

 10. The payment currency is PLN. The Organizer also accepts USD and EUR.

 11. Payments in PLN are to be made on the following mBank S.A. account:

13 1140 2004 0000 3302 7738 2831

12. Payments in USD and EUR – after the exchange rates agreement with the Organizer – are to be made on the following mBank S.A. accounts:

SWIFT/BIC: BREXPLPWMBK

[EUR] IBAN: PL 16 1140 2004 0000 3012 0631 7004

[USD] IBAN: PL 62 1140 2004 0000 3512 0631 6998

 1. Payments in cash are limited up to EUR 15000.

 2. The Buyer shall bear the costs of items shipment.

 3. The items which value exceeds 16000 PLN, can be brought outside Poland only after the proper permit is obtained, what is regulated by the Polish Legal Act of July 23rd 2003, “Protection of Cultural Heritage” and its Amendment of March 18th 2010.

 4. It is the Buyer’s obligation to obtain such permits and the Organizer does not intercedes in this process.

 5. The legal force has the Polish version of this auction rules.

 6. Eventual disputes are to be resolve at the District Court in Poznań which jurisdiction covers the Organizer’s address.
Regulamin aukcji


 1. Organizatorem aukcji jest Dom Aukcyjny Numimarket.pl spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Wierzbięcice 22, 61-568 Poznań, NIP 7831770678.

 2. Aukcja odbywa się na zlecenie i rachunek właścicieli licytowanych przedmiotów oraz w imieniu licytujących.

 3. Warunkiem przystąpienia do licytacji jest wcześniejsza rejestracja, jednoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu.

 4. Uczestnikowi aukcji przyznawany jest łączny limit wydatków, którego nie może przekroczyć bez uprzedniego otrzymania zgody Organizatora.

 5. Opisy licytowanych przedmiotów są przygotowane w dobrej wierze, zgodnie z ich stanem faktycznym. Autentyczność przedmiotów jest gwarantowana, chyba że w opisie przedmiotu stwierdzono inaczej.

 6. Licytujący będą traktowani tak, jakby znali stan zachowania licytowanych przedmiotów.

 7. Zakończenie licytacji każdego przedmiotu następuje po trzykrotnym wywołaniu ceny i jej przybiciu.

 8. Do wylicytowanej ceny doliczona zostanie opłata aukcyjna w wysokości 20%. Opłata ta zawiera podatek VAT.

 9. Po wygraniu licytacji, jej zwycięzca jest zobowiązany do uregulowania należności w przeciągu 3 dni od zakończenia licytacji. W przypadku niedotrzymania tego terminu Organizator ma prawo rozpocząć naliczanie odsetek ustawowych lub anulować zamówienie.

 10. Walutą rozliczeniową jest PLN. Organizator akceptuje również zapłatę równowartości w USD i EUR.

 11. Należności w PLN należy regulować na poniższy rachunek bankowy należący do Organizatora.

mBank S.A. Nr konta:

13 1140 2004 0000 3302 7738 2831

12. Należności w EUR i USD, po wcześniejszym ustaleniu z Organizatorem kursy wymiany, należy regulować na poniższe rachunki walutowe:

mBank S.A.

SWIFT/BIC: BREXPLPWMBK

[EUR] IBAN: PL 16 1140 2004 0000 3012 0631 7004

[USD] IBAN: PL 62 1140 2004 0000 3512 0631 6998

 1. Wpłaty w gotówce będą przyjmowane tylko do równowartości 15000 EUR.

 2. Koszty ewentualnej wysyłki zakupionych przedmiotów spoczywają na zwycięzcy licytacji.

 3. Przedmioty, które są wpisane do Rejestru Zabytków, lub których wartość przekracza 16000 PLN, mogą być wywiezione z Polski tylko po uzyskaniu pozwolenia na wywóz. Uzyskiwanie zezwoleń reguluje ustawa z dnia 23.03.2003 „O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami” oraz jej nowelizacja z dnia 18.03.2010.

 4. Obowiązek uzyskania stosownych zezwoleń spoczywa na zwycięzcy licytacji. Organizator nie pośredniczy w tym procesie.

 5. Moc prawną ma polski tekst regulaminu.

 6. Miejscem rozstrzygania ewentualnych sporów jest właściwy dla Organizatora Sąd Rejonowy w Poznaniu.


O aukcji
Aukcja 4-dniowa.
FAQ
O sprzedawcy
Dom Aukcyjny Numimarket.pl
Kontakt
Dom Aukcyjny Numimarket.pl sp. z o.o.
room
ul. Wierzbięcice 22
61-568 Poznań
phone
566200004
Zobacz podobne
NGC MS64
NGC MS64
NGC MS66
NGC MS66
NGC MS65
NGC MS65
keyboard_arrow_up