Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie zaawansowane
26

Lesia Pcholka, Miłość jest piękna, 2021

add Twoja notatka 
Opis pozycji
Estymacje: 221 - 442 EUR
druk cyfrowy, papier, 70 х 50 cm sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: Roadsite Sites, 2021/Lesia Pcholka

BIOGRAM: LESIA PCHOLKA (ur. 1989 Borysów, Białoruś, obecnie mieszka w Polsce) poprzez sztukę bada życie codzienne, pamięć i problemy społeczne. Jej prace znajdują się we włoskiej galerii IoDeposito oraz w kolekcjach prywatnych.

Lesia Pcholka ukończyła psychologię na Mińskim Uniwersytecie Innowacji. Od 2009 do 2013 pracowała jako niezależny fotograf. W 2013 roku założyła pierwszy na Białorusi sklep charytatywny (KaliLaska). W 2017 roku założyła niezależną inicjatywę artystyczną VEHA z misją zachowania wizualnej historii Białorusi. W latach 2018-2020 była członkiem Białoruskiego Stowarzyszenia Fotografów. Od 2020 roku wykłada w European College of Liberal Arts na Białorusi. Po protestach ludowych na Białorusi w 2020 r. została oskarżona z powodów politycznych i osadzona w więzieniu, a następnie zmuszona do ucieczki z Białorusi.

Artystka ukończyła kilka międzynarodowych programów edukacyjnych, m.in. Biz4all ODB Bruksela (2016), ArtPlatform Europejskiej Fundacji Kultury (2018), Creative Enterprise by Nesta (2018), Sputnik Photos Mentoring Program (2020), Wschodnioeuropejską Szkołę Polityczną Studia (2020) i inne.REZYDENCJE
2021
– IKORN. Galeria Günter Grass (Gdańsk, Polska)
– Brno AIR (Brno, Czechy)
– Galeria Arsenał (Białystok, Polska)
2019
– projekt SOUND iD, Ukraińska Fundacja Kultury (Slavska, Ukraina)
– Gaude Polonia (Warszawa, Polska)


KSIĄŻKI
2021 – VEHA | Dziawocze viečar i Apošni fotazdymak
2018 – VEHA | Najlepsza strona (Najlepszy bok)


WYSTAWA INDYWIDUALNA
2019
– Dziawocze wieczar. VEHA. Galeria FAF (Warszawa, Polska)
– Dziawocze wieczar. VEHA. KX Space (Brześć, Białoruś)
2016 – Dziennik wizualny. Narodowe Centrum Sztuki Współczesnej (Mińsk, Białoruś)

WYSTAWY GRUPOWE
2021
– Trwa Solidarność. Miejski Ośrodek Sztuki (Gorzowie Wlkp., Polska)
– Wojna, rewolucja i protest w kobiecym obiektywie. Dom Norymberski (Kraków, Polska)
– Głosy z Białorusi. Kunstzentrum Karlskaserne (Ludwigsburg, Niemcy)
– Praktykowanie rewolucji. Sinema Transtopia (Berlin, Niemcy)
– Odwaga i opór na Białorusi. Na zewnątrz (Kopenhaga, Dania)
– Krzyki Uciszonych. Szara przestrzeń pośrodku. Den Haag (Haga, Holandia)
- Codzienny. Sztuka. Solidarność. Opór. Galeria Arsenał Mystetskyi (Kijów, Ukraina)
– Wolność, ból i nadzieja. KLEISTER (Berlin, Niemcy)
– Cykl ADAPTACJE. Miejski Ośrodek Sztuki (Gorzowie Wlkp., Polska)
– Echa. Głosy z Białorusi. Festiwal ECLAT (Stuttgart, Niemcy)
– Białoruś: droga do wolności. Galeria Kordegarda (Warszawa, Polska)
– Dysydent poetycki. Galeria IoDeposito B#S (Treviso, Włochy)
2020
– Białoruś.Protest.Art. Galeria 59 Rivoli (Paryż, Francja)
– Nie/śmieszne zdjęcia. KX Space (Brześć, Białoruś)
– Kobiety zjednoczone. Koncert interaktywny (Stuttgart, Niemcy)
– Protest Białorusi. Perron West (Utrecht, Holandia)
– Białoruskie niedziele w czerwieni i bieli. Muzeum Henry'ego Dunanta (Heiden, Szwajcaria)
– Wypoczynek na Pograniczu KX Space (Zalesie, Białoruś)
– Feminizm JEST. Centrum Kultury Gender (Charków, Ukraina)
– Strefy zużycia. KX Space (Brześć, Białoruś)
2019
– Tam gdzie Teraz. Galeria Labirynt (Lublin, Polska)
– Dziedziczenie. Galeria 54, Projekt STATUS (Szwecja, Göteborg)
– Nazwiska panieńskie. Miejski Ośrodek Sztuki (Gorzów Wielkopolski, Polska)
2018
– Miesiąc Fotografii w Mińsku. Galeria Ў (Mińsk, Białoruś)
– Ostrook. Galeria 21, Triennale Fotografii (Hamburg, Niemcy)
– Mater Materia. KX Space (Brześć, Białoruś)
– Nie można być zbyt ostrożnym. Żebra Kosmicznej Ewy (Petersburg, Rosja)
- Tu i teraz. Kosmiczny SQUAT (Mińsk, Białoruś)
2017
– Nie można być zbyt ostrożnym. Zablokuj w galerii (Brighton, Wielka Brytania)
– Miesiąc Fotografii w Mińsku. Galeria Stołówka XYZ (Mińsk, Białoruś)
- Pracuj ciężko! Graj ostro! Transmisja (Mińsk, Białoruś)
– Krainy Pamięci. Galeria IoDeposito B#S (Włochy, Treviso)
- Trzymać się. Puścić. Galeria Aff (Berlin, Niemcy)
– Prafota. Galeria CECH (Mińsk, Białoruś)
2016 – Być jak ja. Galeria Ў (Mińsk, Białoruś)
2013 – Strukturyzacja. Galeria Ў (Mińsk, Białoruś)
2012 – Dialog. Galeria Z'yava (Borysów, Białoruś)


PROJEKT KURATORSKI
2019 – Zofia Chomętowska. Polesie / Galeria Ratusz (Zamość, Polska)

PROJEKTY AUKCYJNA
2020 – aukcja Fundacji Humanosh. Galeria Piękna /
2020 – aukcja internetowa VLADEY / vladey.net


PUBLIKACJE I MEDIA:
Szum nr 34/2021, Dekoder.org, Hjärnstorm nr 142–143, APP (Archiwum Protestów Publicznych), Magazyn RTV, bsidewar, Your Art, The Calvert Journal, Post.moma.org, Feminist translocalities, Magnum Flow, MULL IT OVER , pARTisanKa, The Calvert Journal, Ostlook, GUP
Aukcja
favorite Aukcja charytatywna na rzecz Białorusinów
gavel
Data
09 lutego 2022 CET/Warsaw
date_range
Cena wywoławcza
110 EUR
Estymacje
221 - 442 EUR
Cena sprzedaży
Sprzedaż warunkowa
133 EUR
Cena końcowa bez opłaty aukcyjnej
133 EUR
Przebicie
120%
Wyświetleń: 80 | Ulubione: 0
Aukcja

Piękna Gallery

Aukcja charytatywna na rzecz Białorusinów
Data
09 lutego 2022 CET/Warsaw
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
0.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
  100 000
  > 10 000
 
Regulamin

Regulamin aukcji

WARUNKI OGÓLNE

a. Organizatorem aukcji jest Fundacja HUMANOSH im. Sławy i Izka Wołosiańskich, Piękna Gallery oraz Communication Unlimited

b. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki lub inne obiekty kolekcjonerskie przyjęte na aukcję na rzecz Fundacji HUMANOSH im. Sławy i Izka Wołosiańskich. 
NIP: 7382160403. 

Gladyszow  105/1, 38-315 Uscie Gorlickie. Woj.malopolskie;

REGON: 386219430

e-mail: [email protected]

tel. +48 661 331 800

Konta firmowe w PKO BP, 

Konto PLN IBAN: PL 25 1020 4900 0000 8202 3295 3560

SWIFT: BPKOPLPW

KRS 0000844394


SYSTEM LICYTACJI

a. Aukcja jest prowadzona przez osobę upoważnioną po stronie domu aukcyjnego zwaną dalej aukcjonerem. Aukcjoner decyduje o wysokości postąpienia.

b. W większości przypadków cena wywoławcza jest minimalną kwotą, za którą można nabyć obiekt.

c. Niektóre obiekty posiadają cenę gwarancyjną. Jest to cena minimalna dla sprzedaży danego obiektu. W przypadku gdy w trakcie licytacji cena gwarancyjna nie zostanie osiągnięta, zostaje zawarta transakcja warunkowa. W takim przypadku, dom aukcyjny w ciągu 5 dni przekaże oferentowi informację, czy właściciel obiektu zgodził się przystąpić do transakcji w zaproponowanej kwocie. Jeżeli nie, oferent ma prawo zakupu obiektu za minimalną kwotę sprzedaży podaną właściciela.

d. Zakończenie licytacji następuje w momencie uderzenia młotkiem przez aukcjonera. W razie zaistnienia sporu w trakcie licytacji, aukcjoner rozstrzyga spór lub ponownie przeprowadza licytację obiektu.

e. Nabywcą staje się osoba oferująca najwyższą cenę. Gdy zakończenie licytacji następuje na poziomie lub powyżej ceny wywoławczej i nie kończy się transakcją warunkową, oznacza to, że umowa kupna-sprzedaży została zawarta.

PRZYSTĄPIENIE DO AUKCJI

a. Do uzyskania możliwości udziału w licytacji niezbędna jest rejestracja. Można dokonać jej osobiście w siedzibie domu aukcyjnego przed aukcją lub wcześniej za pośrednictwem telefonu lub internetu. W przypadku skorzystania z możliwości rejestracji za pomocą internetu, prosimy o upewnienie się, iż dom aukcyjny Piękna Gallery otrzymał zlecenie.

b. Do rejestracji konieczny jest dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość. Dom aukcyjny nie pobiera vadium.

UDZIAŁ W AUKCJI

a. Zlecenie stałe – poprzez pozostawienie informacji o kwocie, do wysokości której pracownik Piękna Gallery będzie licytował w Państwa imieniu, gwarantując jednocześnie nabycie obiektu za najniższą możliwą kwotę.

b. Za pośrednictwem internetu - poprzez portal OneBid.pl oraz Artinfo.pl

PŁATNOŚCI

a. Do wylicytowanej kwoty NIE jest doliczana żadna dodatkowa opłata.

d. Należność za wylicytowany obiekt, należy wpłacić wciągu 7 dni od daty aukcji na konto bankowe Fundacji HUMANOSH: PKO BP: PL 25 1020 4900 0000 8202 3295 3560

e. Przekroczenie wyznaczonego terminu grozi naliczeniem odsetek ustawowych za okres opóźnienia w zapłacie.

f. W przypadku nieuregulowania płatności dom aukcyjny może skierować sprawę na drogę postępowania sądowego, co będzie się wiązać z poniesieniem przez dłużnika dodatkowych kosztów postępowania sądowego.

OBIEKTY

a. Dom aukcyjny zastrzega sobie prawo do wycofania obiektu z aukcji bez konieczności podania przyczyny.

b. Dom aukcyjny daje gwarancję opinii co do autorstwa i innych cech obiektu opisanych w katalogu. W przypadku niezgodności pomiędzy opisem a stanem faktycznym, nabywca może powiadomić o tym dom aukcyjny, a następnie zwrócić obiekt w terminie 14 dni od daty aukcji, żądając zwrotu zapłaconej kwoty. Zakwestionowanie opisu katalogowego musi być udokumentowane wiarygodnymi ekspertyzami.

c. Dom aukcyjny rzetelnie sporządza opisy obiektów. Jeżeli chodzi o informacje dotyczące stanu zachowania, zaleca jednak osobiste oględziny obiektu, bądź zasięgnięcie informacji od pracownika domu aukcyjnego.

d. Dom aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów.

e. Prawo własności do wylicytowanego obiektu przechodzi na nabywcę z chwilą zapłaty pełnej wylicytowanej kwoty.

f. Odbiór wylicytowanych obiektów jest możliwy po dokonaniu pełnej zapłaty i powinien nastąpić w terminie do 7 dni od daty aukcji. W innych przypadkach przechowywanie obiektów odbywa się na koszt i ryzyko nabywcy.

PRZYPOMINAMY

a. Muzea wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów mogą skorzystać z prawa pierwszeństwa oraz z prawa pierwokupu po cenie wylicytowanej, pod warunkiem, że zgłoszą to najpóźniej w momencie zakończenia licytacji wybranego obiektu.


O aukcji

Fundacja Humanosh wraz z Piękna Gallery oraz Communiction Unlimited już po raz drugi organizują charytatywną aukcję dzieł sztuki wybitnych twórców z Białorusi i Polski.
9 lutego 2022 r. będzie można wylicytować nie tylko wartościowe prace, ale również pomóc Białorusinom, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swojej ojczyzny.

Do wylicytowanych cen nie będą doliczane opłaty dodatkowe.

FAQ
O sprzedawcy
Piękna Gallery
Kontakt
Fundacja HUMANOSH
room
ul. Kuracyjna 11
02-210 Warszawa
phone
+48 22 400 16 88
keyboard_arrow_up