Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje w jaki sposób OneBid wykorzystuje informacje o Tobie, będące danymi osobowymi w rozumieniu przepisów Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Znajdziesz tu także informacje o uprawnieniach, które przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Polityka Prywatności obowiązuje wszystkich Użytkowników OneBid oaz odwiedzających nasz serwis którzy mogą, ale nie muszą być naszymi Użytkownikami.

Ochrona Twoich danych jest dla nas nadrzędnym priorytetem. Pragniemy zapewnić, że traktujemy Twoje dane z należytą starannością i uwzględnieniem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

Twoje dane osobowe i sposób ich wykorzystywania

1. Nasze usługi

Świadczenie usług przez OneBid obejmuje następujące działania: udostępnianie serwisu do licytacji na żywo, prowadzenie galerii internetowej, oferowania Ci wybranych pozycji bezpośrednio.

Jakie dane przetwarzamy w związku ze świadczeniem naszych usług?
Dane kontaktowe; Dane do wysyłki; Dane do wystawienia faktury; Dane internetowe; Informacje o Twoim koncie użytkownika; Dane zebrane w związku z odwiedzaniem przez Ciebie naszych stron;

Do jakich informacji mamy dostęp?
Na potrzeby funkcji "Polecane" przetwarzamy informacje dotyczące wygranych przez Ciebie licytacji, oraz pozycji, którymi byłeś zainteresowany lecz nie udało Ci się ich wygrać. Przetwarzamy także Twoje Dane w zakresie informowania Cię o aktualnym statusie Twoich zamówień.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?
W trosce o jakość świadczonych usług Twoje dane osobowe przechowujemy do momentu usunięcia konta Użytkownika. Dane zebrane w związku z odwiedzaniem przez Ciebie naszych stron przetwarzamy do 36 miesięcy po ich pozyskaniu.

Czy udostępniamy Twoje dane?
Na podstawie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych możemy udostępniać Twoje dane następującym podmiotom, także tym spoza Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Ekonomicznego:

 • Domom Aukcyjnym i Galeriom: w zakresie niezbędnym do rejestracji Twojego uczestnictwa w aukcjach, przebiegu licytacji oraz realizacji zamówień. Domy Aukcyjne organizujące aukcje w OneBid mogą także poprosić podane przez Ciebie w Referencjach inne Domy Aukcyjne o weryfikację historii Twoich kont w ich bazach danych.
 • Podmiotom trzecim: w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa możemy udostępniać Twoje dane zaufanym podmiotom trzecim w celach związanych ze świadczeniem naszych usług np. agencjom marketingowym, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, instytucjom płatniczym.

W przypadku udostępnienia Twoich Danych wymagamy od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz wykorzystania ich jedynie do zapewnienia danej usługi.

Podstawa prawna przetwarzania ww. danych osobowych:
Prawnie uzasadnione interesy OneBid.

2. Do tworzenia Twojego profilu klienta

Twój profil klienta tworzymy w celu poprawy jakości świadczenia usług, jak najlepszego dopasowania ofert marketingowych do Twoich indywidualnych potrzeb. Umożliwia nam to oferowanie Ci pozycji dostosowanych do Twoich zainteresowań, czyli profilowanie.

W jaki sposób tworzymy Twój profil klienta?
Analizujemy Informacje o Twoim koncie Użytkownika pod kątem pozycji, którymi jesteś zainteresowany, dzięki temu mamy okazję prezentować Ci wybrane pozycje. Podczas odwiedzania naszych stron internetowych wykorzystujemy pliki cookie oraz zbliżone technologie gromadzenia danych o aktywnościach użytkowników.

Twój profil klienta tworzymy w oparciu o następujące kategorie danych:
Dane kontaktowe; Informacje o Twoim koncie; Dane zebrane podczas odwiedzania naszych stron internetowych;

Jeśli nie życzysz sobie, abyśmy tworzyli Twój profil klienta w celu marketingu bezpośredniego możesz zgłosić nam swój sprzeciw. W każdej chwili możesz również zdecydować, czy chcesz otrzymywać od nas komunikację marketingową, wyrażając lub cofając swoją zgodę. Szczegółowe informacje jak wnieść sprzeciw i zarządzać zgodami, znajdziesz w sekcji Zarządzanie Danymi.

Do jakich informacji mamy dostęp?
W celu tworzenia profilu klienta przetwarzamy informacje dotyczące wygranych przez Ciebie licytacji, oraz pozycji, którymi byłeś zainteresowany lecz nie udało Ci się ich wygrać.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?
Jeśli nie otrzymamy od Ciebie odmiennych dyspozycji, usuwamy Twój profil klienta po usunięciu Twojego konta.

Czy udostępniamy Twoje dane?
Twój profil klienta nie jest udostępniany ani nie sprzedajemy Twoich danych żadnym podmiotom trzecim.

Podstawa prawna przetwarzania ww. danych osobowych:
Prawnie uzasadnione interesy OneBid.

3. Dla celów analitycznych

Łączymy Twoje dane z informacjami o innych Użytkownikach na potrzeby sporządzania analiz i raportów, dzięki którym możemy optymalizować nasze usługi. Takie informacje pozwalają nam na przykład na lepsze dopasowanie oferowanych usług do potrzeb Użytkowników oraz planowanie rozwoju serwisu.

Jakie dane wykorzystujemy do sporządzania raportów zbiorczych?
Dane o Twoim koncie Użytkownika; Dane o Twoich zainteresowaniach; Dane pochodzące z naszych stron internetowych.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?
Dla celów statystycznych Twoje dane przetwarzamy do momentu usunięcia Twojego Konta.

Czy udostępniamy Twoje dane?
Twoje Dane statystyczne są udostępniane poszczególnym Domom Aukcyjnym ale wyłącznie w obrębie Twojej aktywności w danym Domu Aukcyjnym. Możemy także udostępniać dane statystyczne podmiotom trzecim, jednak wyłącznie w formie zagregowanej, a więc bez możliwości identyfikacji Twoich danych.

Podstawa prawna przetwarzania ww. danych osobowych:
Prawnie uzasadnione interesy OneBid.

4. W celu realizacji naszych obowiązków ustawowych

Możemy być prawnie zobowiązani do udostępnienia Twoich danych osobowych, w tym danych objętych tajemnicą handlową, na żądanie uprawnionych służb i organów, a także sądom i prokuratorowi. Dane te mogą zostać udostępnione bez Twojej wiedzy oraz zgody, na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W takich przypadkach OneBid zawsze weryfikuje legalność żądania służb i organów dotyczących udostępnienia Twoich danych.

Zarządzanie Danymi

Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia dotyczącego Ochrony Danych Osobowych przysługuje Ci:

 • prawo do wyrażenia oraz cofnięcia zgód na:
  • przetwarzanie Twoich danych kontaktowych, tj. adresu e-mail w celu otrzymywania komunikacji marketingowej drogą elektroniczną na adres e-mail.
  • przetwarzanie Twoich danych kontaktowych, tj. adresu e-mail w celu otrzymywania powiadomień o zmianie statusu Twoich zamówień drogą elektroniczną na adres e-mail.
  • przetwarzanie Twoich Danych kontaktowych. tj. numeru telefonu w celu przesyłania przez OneBid SMSów z powiadomieniami o rozpoczynających się aukcjach.
 • prawo do wniesienia:
  • sprzeciwu w zakresie przetwarzania Twoich danych w celu marketingu bezpośredniego, w tym tworzenia Twojego profilu klienta;
  • sprzeciwu na tworzenie Twojego profilu klienta w celu marketingu bezpośredniego (wówczas nie będziemy mogli wykorzystywać Twoich danych na potrzeby budowy Twojego profilu klienta w celu marketingu bezpośredniego, ale będziemy mogli przesyłać Ci oferty marketingowe);
  • uzasadnionego sprzeciwu dotyczącego przetwarzania Twoich danych osobowych w ramach prawnie uzasadnionych interesów OneBid, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją;
 • prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, także w formie elektronicznej;
 • prawo do sprostowania (poprawienia) Twoich danych osobowych, jeśli Twoje dane znajdujące się w naszym posiadaniu są niedokładne lub niekompletne;
 • prawo do usunięcia Twoich danych, jeśli Twoje dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a OneBid nie ma podstaw do ich przetwarzania;
 • prawo do przenoszenia danych, udostępnionych nam przez Ciebie w formacie do odczytu maszynowego;
 • prawo ograniczenia przetwarzania Twoich danych, w następujących przypadkach (przy składaniu wniosku należy wskazać jeden z poniższych przypadków):
  • jeśli masz zastrzeżenia co do prawidłowości Twoich danych;
  • jeśli uważasz, że nie powinniśmy przetwarzać Twoich danych, ale jednocześnie nie chcesz abyśmy je usunęli;
  • jeśli takie dane osobowe nie są już nam potrzebne, natomiast Ty potrzebujesz ich w związku z dochodzeniem roszczeń;

Ze swoich uprawnień możesz skorzystać poprzez wysłanie wiadomości poprzez formularz kontaktowy na naszej stronie. OneBid w terminie miesiąca od otrzymania dyspozycji udzieli Ci informacji o działaniach podjętych w związku z Twoim żądaniem. W celu realizacji Twojego żądania, jesteśmy uprawnieni do weryfikacji Twojej tożsamości, aby Twoje dane nie trafiły do nieuprawnionej osoby.

Przydatne dane kontaktowe

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Możesz skierować dowolne pytania, uwagi lub wnioski dotyczące Twoich danych osobowych do naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych na adres e-mail:

W celu realizacji Twoich uprawnień, wyrażenia albo cofnięcia zgód oraz wnoszenia sprzeciwów

 • Zmień ustawienia swojego Konta w zakresie otrzymywania od nas powiadomień
 • Napisz do Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Organ nadzoru ochrony danych osobowych
jeśli nie jesteś zadowolony z udzielonej przez nas odpowiedzi, możesz złożyć skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Definicje

Użytkownik
Osoba fizyczna lub firma zakładająca konto Użytkownika w serwisie OneBid

Dane Użytkownika
Informacje podawane przez Ciebie przy zakładaniu konta Użytkownika, np. Twoje imię i nazwisko, nazwa firmy, NIP, adres korespondencyjny, adres dostawy, numer telefonu, adres e-mail, referencje z innych Domów Aukcyjnych.

Informacje o Twoim koncie Użytkownika
Informacje gromadzone i przetwarzane po założeniu konta, obejmujące w szczególności adres e-mail, segment klienta, informacje o udziału w aukcjach, pozycje zakupione na aukcjach oraz którymi byłeś potencjalnie zainteresowany

Dane internetowe
Identyfikator Użytkownika, adres IP, rodzaj użytej przeglądarki internetowej, data i czas udziału w licytacji, informacje o złożonych ofertach i limitach.

Dane zebrane podczas odwiedzania stron internetowych OneBid
Odwiedzane miejsca oraz aktywność użytkowników w witrynach internetowych zarządzanych przez OneBid, w tym godzina i czas trwania sesji, atrybuty kampanii marketingowych, adres URL strony, na której znajdowało się łącze, które odesłało użytkownika do witryny internetowej w domenach OneBid; informacje techniczne o urządzeniu (adres IP, system operacyjny i typ przeglądarki, prędkość połączenia internetowego oraz ustawienia wyświetlania); informacje o lokalizacji urządzenia przenośnego lub przeglądarki internetowej użytkownika; informacje przekazywane przez użytkownika w witrynie internetowej lub podczas interakcji ze stronami serwisu społecznościowego zarządzanymi przez OneBid, takie jak informacje podawane w formularzach rejestracyjnych.

Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych:
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Aktualizacje Polityki Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 17 maja 2018. W związku z potrzebami, jakie mogę wyniknąć z rozwoju oferowanych przez nas usług albo zmian regulacyjnych, uprawnieni jesteśmy do zmiany Polityki Prywatności. Nowa wersja Polityki Prywatności publikowana będzie na naszej stronie internetowej. Dodatkowo poinformujemy Ciebie o wszelkich zmianach, które mogą mieć wpływ na korzystanie z naszych usług.