Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie zaawansowane
50

Alesia Zhitkevich, Empty Beach, 2016

add Twoja notatka 
Opis pozycji
Estymacje: 398 - 707 EUR
akryl, plastik, lustro (obiekt przestrzenny), 80 х 80 x 40 cm sygnowany, datowany i opisany na odwrociu:
Zhitkevich/Minsk 2015

Cykl ASEXUAL BIAŁORUŚ pojawił się w 2015 roku i był reakcją artystki na incydent na Morzu Mińskim, kiedy to policja rozproszyła turystów na plaży nudystów, która potajemnie istniała na tym terenie od 20 lat. W ten sposób Alesia Zhitkevich podejmuje temat mikrowładzy na poziomie seksualności i normalizacji ludzkiego ciała. Artystka wykorzystuje obraz plaży jako symbolicznej przestrzeni najwyższego przejawu wolności, w tym wolności ciała, a jednocześnie plaża pełni rolę przestrzeni tranzytowej, gdzie granica między prywatnym i publicznym, intymnym i społecznym, osobistym i politycznym są niewyraźne. Jeśli jednostka ma prawo do samoidentyfikacji i swobodnego wyrażania swojej seksualności, to w społeczeństwie panuje wysoki poziom tolerancji i pragnienia obrony praw własnych i innych. Artystka krytykuje kontrolę nad cielesnością obywateli, która uniemożliwia ukształtowanie się jednostki jako podmiotu społecznego: „Bezbarwna, wyblakła, bolesna, bezpłciowa Białoruś, która teraz ignoruje i tłumi „ciała” obywateli, mam nadzieję, że stanie się najfajniejszą i najbardziej wolną plażą w Europie w przyszłości”, mówi Zhitkevich.

BIOGRAM: Alesia Zhitkevich, artystka. Urodziła się w 1990 roku w Poczdamie (Niemcy). W 2015 roku ukończyła Białoruską Państwową Akademię Sztuki na wydziale grafiki.
Główna działalność twórcza opiera się na korelacji sztuki, filozofii i polityki. Zainteresowania badawcze twórczością obejmują wzajemny wpływ sfery publicznej i prywatnej, strukturę przestrzeni społecznej i cielesności, badanie utopii itp.
Zajmuje się grafiką, sztuką wideo i instalacjami. Członek grupy badawczej sztuki „Problem Collective”.


Wybrane wystawy zbiorowe:
2021 „Codziennie”, galeria Mystetskiy Arsenal, Kijów, Ukraina
2020 "Strach", Galeria Arsenał, Białystok, Polska
2018 „Bez wyjątków! W toku", Galeria Sztuki Współczesnej"Ў", Mińsk, Białoruś
2018 "Utopia", galeria-jadalnia XYZ, Mińsk, Białoruś
2017 Impreza inauguracyjna „TAK, WSZYSTKO, TERAZ” na festiwal queer „Dotyk”, galeria-jadalnia XYZ, Mińsk, Białoruś
2016 „Rozmawianie o polityce. Sztuka krytyczna Białorusi”, Dom Kultury Zrób to sam, Moskwa, Rosja
2016 "Projekt" QAI / BY "Karol Radziszewski", Galeria Sztuki Współczesnej "Ў", Mińsk, Białoruś
Wystawa indywidualna:
2019 „Bliżej niż raj”, Pałac Sztuki, Mińsk, Białoruś
Aukcja
favorite Aukcja charytatywna na rzecz Białorusinów
gavel
Data
09 lutego 2022 CET/Warsaw
date_range
Cena wywoławcza
155 EUR
Estymacje
398 - 707 EUR
Cena sprzedaży
155 EUR
Cena końcowa bez opłaty aukcyjnej
155 EUR
Wyświetleń: 46 | Ulubione: 0
Aukcja

Piękna Gallery

Aukcja charytatywna na rzecz Białorusinów
Data
09 lutego 2022 CET/Warsaw
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
0.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
  100 000
  > 10 000
 
Regulamin

Regulamin aukcji

WARUNKI OGÓLNE

a. Organizatorem aukcji jest Fundacja HUMANOSH im. Sławy i Izka Wołosiańskich, Piękna Gallery oraz Communication Unlimited

b. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki lub inne obiekty kolekcjonerskie przyjęte na aukcję na rzecz Fundacji HUMANOSH im. Sławy i Izka Wołosiańskich. 
NIP: 7382160403. 

Gladyszow  105/1, 38-315 Uscie Gorlickie. Woj.malopolskie;

REGON: 386219430

e-mail: [email protected]

tel. +48 661 331 800

Konta firmowe w PKO BP, 

Konto PLN IBAN: PL 25 1020 4900 0000 8202 3295 3560

SWIFT: BPKOPLPW

KRS 0000844394


SYSTEM LICYTACJI

a. Aukcja jest prowadzona przez osobę upoważnioną po stronie domu aukcyjnego zwaną dalej aukcjonerem. Aukcjoner decyduje o wysokości postąpienia.

b. W większości przypadków cena wywoławcza jest minimalną kwotą, za którą można nabyć obiekt.

c. Niektóre obiekty posiadają cenę gwarancyjną. Jest to cena minimalna dla sprzedaży danego obiektu. W przypadku gdy w trakcie licytacji cena gwarancyjna nie zostanie osiągnięta, zostaje zawarta transakcja warunkowa. W takim przypadku, dom aukcyjny w ciągu 5 dni przekaże oferentowi informację, czy właściciel obiektu zgodził się przystąpić do transakcji w zaproponowanej kwocie. Jeżeli nie, oferent ma prawo zakupu obiektu za minimalną kwotę sprzedaży podaną właściciela.

d. Zakończenie licytacji następuje w momencie uderzenia młotkiem przez aukcjonera. W razie zaistnienia sporu w trakcie licytacji, aukcjoner rozstrzyga spór lub ponownie przeprowadza licytację obiektu.

e. Nabywcą staje się osoba oferująca najwyższą cenę. Gdy zakończenie licytacji następuje na poziomie lub powyżej ceny wywoławczej i nie kończy się transakcją warunkową, oznacza to, że umowa kupna-sprzedaży została zawarta.

PRZYSTĄPIENIE DO AUKCJI

a. Do uzyskania możliwości udziału w licytacji niezbędna jest rejestracja. Można dokonać jej osobiście w siedzibie domu aukcyjnego przed aukcją lub wcześniej za pośrednictwem telefonu lub internetu. W przypadku skorzystania z możliwości rejestracji za pomocą internetu, prosimy o upewnienie się, iż dom aukcyjny Piękna Gallery otrzymał zlecenie.

b. Do rejestracji konieczny jest dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość. Dom aukcyjny nie pobiera vadium.

UDZIAŁ W AUKCJI

a. Zlecenie stałe – poprzez pozostawienie informacji o kwocie, do wysokości której pracownik Piękna Gallery będzie licytował w Państwa imieniu, gwarantując jednocześnie nabycie obiektu za najniższą możliwą kwotę.

b. Za pośrednictwem internetu - poprzez portal OneBid.pl oraz Artinfo.pl

PŁATNOŚCI

a. Do wylicytowanej kwoty NIE jest doliczana żadna dodatkowa opłata.

d. Należność za wylicytowany obiekt, należy wpłacić wciągu 7 dni od daty aukcji na konto bankowe Fundacji HUMANOSH: PKO BP: PL 25 1020 4900 0000 8202 3295 3560

e. Przekroczenie wyznaczonego terminu grozi naliczeniem odsetek ustawowych za okres opóźnienia w zapłacie.

f. W przypadku nieuregulowania płatności dom aukcyjny może skierować sprawę na drogę postępowania sądowego, co będzie się wiązać z poniesieniem przez dłużnika dodatkowych kosztów postępowania sądowego.

OBIEKTY

a. Dom aukcyjny zastrzega sobie prawo do wycofania obiektu z aukcji bez konieczności podania przyczyny.

b. Dom aukcyjny daje gwarancję opinii co do autorstwa i innych cech obiektu opisanych w katalogu. W przypadku niezgodności pomiędzy opisem a stanem faktycznym, nabywca może powiadomić o tym dom aukcyjny, a następnie zwrócić obiekt w terminie 14 dni od daty aukcji, żądając zwrotu zapłaconej kwoty. Zakwestionowanie opisu katalogowego musi być udokumentowane wiarygodnymi ekspertyzami.

c. Dom aukcyjny rzetelnie sporządza opisy obiektów. Jeżeli chodzi o informacje dotyczące stanu zachowania, zaleca jednak osobiste oględziny obiektu, bądź zasięgnięcie informacji od pracownika domu aukcyjnego.

d. Dom aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów.

e. Prawo własności do wylicytowanego obiektu przechodzi na nabywcę z chwilą zapłaty pełnej wylicytowanej kwoty.

f. Odbiór wylicytowanych obiektów jest możliwy po dokonaniu pełnej zapłaty i powinien nastąpić w terminie do 7 dni od daty aukcji. W innych przypadkach przechowywanie obiektów odbywa się na koszt i ryzyko nabywcy.

PRZYPOMINAMY

a. Muzea wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów mogą skorzystać z prawa pierwszeństwa oraz z prawa pierwokupu po cenie wylicytowanej, pod warunkiem, że zgłoszą to najpóźniej w momencie zakończenia licytacji wybranego obiektu.


O aukcji

Fundacja Humanosh wraz z Piękna Gallery oraz Communiction Unlimited już po raz drugi organizują charytatywną aukcję dzieł sztuki wybitnych twórców z Białorusi i Polski.
9 lutego 2022 r. będzie można wylicytować nie tylko wartościowe prace, ale również pomóc Białorusinom, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swojej ojczyzny.

Do wylicytowanych cen nie będą doliczane opłaty dodatkowe.

FAQ
O sprzedawcy
Piękna Gallery
Kontakt
Fundacja HUMANOSH
room
ul. Kuracyjna 11
02-210 Warszawa
phone
+48 22 400 16 88
keyboard_arrow_up