Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie zaawansowane
53

Masha Maroz, Pająk, 2020

add Twoja notatka 
Opis pozycji
Estymacje: 287 - 398 EUR
akryl, plastik, silikon, 100 x 75 x 75 cm

„Obiekt Pająk jest częścią projektu Długa droga do domu. Projekt jest badaniem wpływu norm społecznych, ideologicznych i wizualnych współczesnej Białorusi na zachowania kultury ludowej.
Instalacja łączy niekompatybilne kody z różnych epok, w warunkach współistnienia, których „praktyka obecności” staje się procesem przekształcania trwałych awarii systemu w energię potencjału życiowego.
Kultura ludowa to kultura tradycji, jej podmiotem są ludzie - osobowość zbiorowa, co oznacza jedność wszystkich jednostek zbiorowości w ogólnych więzach kulturowych i mechanizmach życia. Ponieważ tradycyjna kultura jest niepiśmienna, centralne znaczenie ma tradycja jako sposób przekazywania istotnych informacji społeczeństwu.
Specjalna forma estetyzowania przestrzeni sztucznie wykreowanego wnętrza poleskiego domu przy zachowaniu jego ogólnej ozdobnej tożsamości ma oddziaływać na tych, którzy „wchodzą” do wnętrza.
Formalność charakteru zachowania przyrodzonych cech przestrzeni jest cechą współczesnego momentu, który rozpoczął się dawno temu w przeszłości i nie kończy się na cykliczności powtórek. Wypacza istotę zjawisk, oddalając obserwatora od zrozumienia ich pierwotnej natury. Agrotkanina i baner pokrywają powierzchnie przedmiotów, za którymi stają się nie tylko niewidoczne, ale mogą zniknąć na zawsze. Prywatne i publiczne tracą jasne granice, społeczno-polityczne wysycha indywidualne, metafizyczne zastępuje racjonalne. Będąc w domu, kontynuujesz długą podróż do domu.” Masza Maroz

BIOGRAM: Artysta multidyscyplinarny, projektant, etnograf.
Urodzona w Brześciu na Białorusi (1991). Absolwentka Białoruskiej Państwowej Akademii Sztuk

Masha Maroz bada związek między mitologią, rytuałem, pamięcią zbiorową i eskapizmem.
Zainspirowana fizyką kwantową, filozofią Wschodu i starożytnym światopoglądem Słowian, jej praktyka opiera się na paralelach między tymi pojęciami. Artystka pracuje z kontekstem białoruskim poprzez syntezę archaicznego i postindustrialnego. Zastanawia się nad transformacyjnym potencjałem tradycji i kultury w dominującej matrycy społeczno-politycznej.
Maroz jest założycielem i kuratorem platformy Past Perfect, zajmującej się konserwacją i
popularyzacją dziedzictwa etnograficznego Białorusi. Wyprawy na Polesie to m.in
ważną część jej badań. Komunikuje się poprzez instalacje, tkaniny, fotografię, analogową
oraz grafikę cyfrową, obiekty.
Od 2012 dyrektor artystyczny, kostiumograf, scenograf, ilustrator
2014 - 2016 projektantka kostiumów w Narodowym Akademickim Bolszoj Teatrze Opery i Baletu w Mińsku, Białoruś
2016 - 2020 wykładowca Białoruskiej Państwowej Akademii Sztuki (Wydział Kostiumów i Tekstyliów), Mińsk, Białoruś
Od 2017 roku założycielka i projektantka pracowni ręcznie robionych akcesoriów Masza Maroz
Od 2018 założyciel i kurator platformy Past Perfect
Wystawy indywidualne
2020 Long Way Home, Narodowe Centrum Sztuki Współczesnej, Mińsk, Białoruś
Wybrane wystawy zbiorowe
2021 Kiedy formy stają się postawami, Krynki, Polska
2021 Screams of the Silented, Szara przestrzeń w środku, Haga, Holandia
2021 Głosy Białorusi. Rozdział drugi: Przywracanie połączeń, Punt WG, Amsterdam, The
Holandia
2021 Głosy Białorusi, Rietveld Pavilion, Amsterdam, Holandia
2021 Pożegnanie sezonu, Concetto Di Casa, Mińsk, Białoruś
2020 Słownik Polesia, Kult. ośrodek „Korpus”, Mińsk, Białoruś
2020 Zerno i poczwarka, Zerno, Mińsk, Białoruś
2020 Serce obserwatora ptaków, Narodowe Centrum Sztuki Współczesnej, Mińsk, Białoruś
2019 Antologia wakacji, Narodowe Centrum Sztuki Współczesnej, Mińsk, Białoruś
2019 Bieganie z nożyczkami, Narodowe Centrum Sztuki Współczesnej, Mińsk, Białoruś
2018 Niemodne. Rozdział drugi, Narodowe Centrum Sztuki Współczesnej, Mińsk, Białoruś
2018 Projekt Więcej kolorów, Pałac Sztuki, Ińsk, Białoruś
2017 Strona wewnętrzna, Muzeum Historii Mińska, Mińsk, Białoruś
2016 Non-fashion, Narodowe Centrum Sztuki Współczesnej, Mińsk, Białoruś
2015 70. rocznica powstania Białoruskiej Państwowej Akademii Sztuki, Pałac Sztuki,
Mińsk, Białoruś
2013 Dual, Expoforum, Sankt Petersburg, Rosja
2012 Origins, galeria Białoruskiej Państwowej Akademii Sztuk, Mińsk, Białoruś
Filmy
kostiumy, scenografia
2021 „Mara”, dokument, reżyseria Sasha Kulak, produkcja Les Steppes Productions,
Francja, 2022, 62’, zwycięzca Silver Eye Award 2021
Wybrane projekty teatralne
kostiumy
2017 „Froken Julie”, reżyseria Tsimafey Ilieusky, Akademicki Teatr Dramatyczny, Brześć, Białoruś
2016 „Makbet”, opera w reżyserii Michaiła Pandżawidze, National Academic Bolszoj Opera i
Teatr Baletowy, Mińsk, Białoruś
2016 „Wesele Figara”, opera, asystent projektanta kostiumów, reż. Michaił Kisliarow,
Narodowy Akademicki Bolszoj Teatr Opery i Baletu, Mińsk, Białoruś
2014 „Dama pikowa”, opera, asystent kostiumografa, reżyseria Plamen Kartalov,
Narodowy Akademicki Bolszoj Teatr Opery i Baletu, Mińsk, Białoruś
Targi Sztuki
2020 ОAukcja online VLADEY
Wybrane publikacje / wywiady / wzmianki
Calvert Journal (sierpień 2021) / Gerrit Rietveld Academie (2021) / Vogue Polska (2021) / Calvert
Journal (lipiec 2021) / On Air (wydanie drukowane, luty - marzec 2021) / Dadalog (ograniczone wydanie drukowane na temat
Projekt PAST PERFECT, kwiecień 2021) / Muzeum Garaż (2020) / Ślina (2020) / Poczwarka Mag (2020) /
Mastactva (wydanie drukowane, lipiec 2020) / Wieś Беларусь (2019) / 34mag (2018) / Zielona Białoruś
(2017) / Timer Magazine (wydanie drukowane, czerwiec 2014) / Papeles De Cultura Contemporanea #23,
„Profesjonalna sztuka włókiennicza na Białorusi na początku XXI wieku” Chryssiny Wysockiej, [s.
59-60], (2021) / „Białoruskie narzuty i dywany: antropologia rzeczy tradycyjnych” Volha
Labacheuskaja, wydawnictwo „Belaruskaya navuka”, Mińsk, [s. 55, 57-58], (2021)
Aukcja
favorite Aukcja charytatywna na rzecz Białorusinów
gavel
Data
09 lutego 2022 CET/Warsaw
date_range
Cena wywoławcza
155 EUR
Estymacje
287 - 398 EUR
Cena sprzedaży
Sprzedaż warunkowa
155 EUR
Cena końcowa bez opłaty aukcyjnej
155 EUR
Wyświetleń: 73 | Ulubione: 0
Aukcja

Piękna Gallery

Aukcja charytatywna na rzecz Białorusinów
Data
09 lutego 2022 CET/Warsaw
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
0.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
  100 000
  > 10 000
 
Regulamin

Regulamin aukcji

WARUNKI OGÓLNE

a. Organizatorem aukcji jest Fundacja HUMANOSH im. Sławy i Izka Wołosiańskich, Piękna Gallery oraz Communication Unlimited

b. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki lub inne obiekty kolekcjonerskie przyjęte na aukcję na rzecz Fundacji HUMANOSH im. Sławy i Izka Wołosiańskich. 
NIP: 7382160403. 

Gladyszow  105/1, 38-315 Uscie Gorlickie. Woj.malopolskie;

REGON: 386219430

e-mail: [email protected]

tel. +48 661 331 800

Konta firmowe w PKO BP, 

Konto PLN IBAN: PL 25 1020 4900 0000 8202 3295 3560

SWIFT: BPKOPLPW

KRS 0000844394


SYSTEM LICYTACJI

a. Aukcja jest prowadzona przez osobę upoważnioną po stronie domu aukcyjnego zwaną dalej aukcjonerem. Aukcjoner decyduje o wysokości postąpienia.

b. W większości przypadków cena wywoławcza jest minimalną kwotą, za którą można nabyć obiekt.

c. Niektóre obiekty posiadają cenę gwarancyjną. Jest to cena minimalna dla sprzedaży danego obiektu. W przypadku gdy w trakcie licytacji cena gwarancyjna nie zostanie osiągnięta, zostaje zawarta transakcja warunkowa. W takim przypadku, dom aukcyjny w ciągu 5 dni przekaże oferentowi informację, czy właściciel obiektu zgodził się przystąpić do transakcji w zaproponowanej kwocie. Jeżeli nie, oferent ma prawo zakupu obiektu za minimalną kwotę sprzedaży podaną właściciela.

d. Zakończenie licytacji następuje w momencie uderzenia młotkiem przez aukcjonera. W razie zaistnienia sporu w trakcie licytacji, aukcjoner rozstrzyga spór lub ponownie przeprowadza licytację obiektu.

e. Nabywcą staje się osoba oferująca najwyższą cenę. Gdy zakończenie licytacji następuje na poziomie lub powyżej ceny wywoławczej i nie kończy się transakcją warunkową, oznacza to, że umowa kupna-sprzedaży została zawarta.

PRZYSTĄPIENIE DO AUKCJI

a. Do uzyskania możliwości udziału w licytacji niezbędna jest rejestracja. Można dokonać jej osobiście w siedzibie domu aukcyjnego przed aukcją lub wcześniej za pośrednictwem telefonu lub internetu. W przypadku skorzystania z możliwości rejestracji za pomocą internetu, prosimy o upewnienie się, iż dom aukcyjny Piękna Gallery otrzymał zlecenie.

b. Do rejestracji konieczny jest dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość. Dom aukcyjny nie pobiera vadium.

UDZIAŁ W AUKCJI

a. Zlecenie stałe – poprzez pozostawienie informacji o kwocie, do wysokości której pracownik Piękna Gallery będzie licytował w Państwa imieniu, gwarantując jednocześnie nabycie obiektu za najniższą możliwą kwotę.

b. Za pośrednictwem internetu - poprzez portal OneBid.pl oraz Artinfo.pl

PŁATNOŚCI

a. Do wylicytowanej kwoty NIE jest doliczana żadna dodatkowa opłata.

d. Należność za wylicytowany obiekt, należy wpłacić wciągu 7 dni od daty aukcji na konto bankowe Fundacji HUMANOSH: PKO BP: PL 25 1020 4900 0000 8202 3295 3560

e. Przekroczenie wyznaczonego terminu grozi naliczeniem odsetek ustawowych za okres opóźnienia w zapłacie.

f. W przypadku nieuregulowania płatności dom aukcyjny może skierować sprawę na drogę postępowania sądowego, co będzie się wiązać z poniesieniem przez dłużnika dodatkowych kosztów postępowania sądowego.

OBIEKTY

a. Dom aukcyjny zastrzega sobie prawo do wycofania obiektu z aukcji bez konieczności podania przyczyny.

b. Dom aukcyjny daje gwarancję opinii co do autorstwa i innych cech obiektu opisanych w katalogu. W przypadku niezgodności pomiędzy opisem a stanem faktycznym, nabywca może powiadomić o tym dom aukcyjny, a następnie zwrócić obiekt w terminie 14 dni od daty aukcji, żądając zwrotu zapłaconej kwoty. Zakwestionowanie opisu katalogowego musi być udokumentowane wiarygodnymi ekspertyzami.

c. Dom aukcyjny rzetelnie sporządza opisy obiektów. Jeżeli chodzi o informacje dotyczące stanu zachowania, zaleca jednak osobiste oględziny obiektu, bądź zasięgnięcie informacji od pracownika domu aukcyjnego.

d. Dom aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów.

e. Prawo własności do wylicytowanego obiektu przechodzi na nabywcę z chwilą zapłaty pełnej wylicytowanej kwoty.

f. Odbiór wylicytowanych obiektów jest możliwy po dokonaniu pełnej zapłaty i powinien nastąpić w terminie do 7 dni od daty aukcji. W innych przypadkach przechowywanie obiektów odbywa się na koszt i ryzyko nabywcy.

PRZYPOMINAMY

a. Muzea wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów mogą skorzystać z prawa pierwszeństwa oraz z prawa pierwokupu po cenie wylicytowanej, pod warunkiem, że zgłoszą to najpóźniej w momencie zakończenia licytacji wybranego obiektu.


O aukcji

Fundacja Humanosh wraz z Piękna Gallery oraz Communiction Unlimited już po raz drugi organizują charytatywną aukcję dzieł sztuki wybitnych twórców z Białorusi i Polski.
9 lutego 2022 r. będzie można wylicytować nie tylko wartościowe prace, ale również pomóc Białorusinom, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swojej ojczyzny.

Do wylicytowanych cen nie będą doliczane opłaty dodatkowe.

FAQ
O sprzedawcy
Piękna Gallery
Kontakt
Fundacja HUMANOSH
room
ul. Kuracyjna 11
02-210 Warszawa
phone
+48 22 400 16 88
keyboard_arrow_up