309

Andrzej NOWACKI (ur. 1953), 26.05.2007, 2007

add A sua nota 
Descrição do item
Estimativas: 9 700 - 12 702 EUR | 42 000 - 55 000 PLN
relief, akryl, płyta; 99,5 x 99 cm;
sygn., dat. na odwrociu: 26.05.2007 / A. Nowacki / 2007 oraz pieczątka z kolekcji.

Kompozycje Andrzeja Nowackiego - to trudny do jednoznacznego zaklasyfikowania układ konstruktywizmu, abstrakcji geometrycznej oraz, w konsekwencji wielu zabiegów, op-art. W 1977 roku artysta opuszcza Polskę. Jest słuchaczem studiów o tematyce skandynawskiej na uniwersytecie w Göteborgu w Szwecji oraz uczęszcza na wykłady z germanistyki i historię sztuki na uniwersytecie w Innsbrucku w Austrii. Ostatecznie osiedla się w Berlinie. Na początku lat 80. XX w. ma kontakt z polską awangardą artystyczną, do której należą m.in.: Kajetan Sosnowski i Henryk Stażewski czy Jan Lenica. Szczególny wpływ na jego twórczość wywiera właśnie Stażewski. Inną artystką, ważną dla Nowackiego jest angielka Bridget Riley. By dopełnić obraz inspirujących ludzi znajdujących się w otoczeniu twórcy warto również wymienić Heinza Teufela, kolekcjonera i miłośnika sztuki oraz Bożenę Kowalską, która była organizatorką plenerów w Okunince dla artystów hołubiących tematy geometryczne. Właśnie w nich, w latach 1997, 1998, 2000 i 2001 uczestniczył artysta, biorąc również udział w wystawach poplenerowych w Muzeum Okręgowym w Chełmnie. W 2001 roku przyznano mu roczne stypendium nowojorskiej Pollock-Krasner Foundation. Równocześnie z nawiązaniem kontaktu z Henrykiem Stażewskim rozpoczyna się droga artystyczna Andrzeja Nowackiego. Wtedy to zaczynana malować, równolegle prowadzi „dziennik artysty”, szkicownik, w którym wykonuje kilkanaście szkiców pastelą lub węglem dziennie. Wtedy też powstają pierwsze reliefy. Początkowo zawierają w sobie różnego rodzaju formy, które ostatecznie zostały uproszczone przez artystę do pionowych listewek na często kwadratowym podłożu. Uproszczenie to jest pozorne równocześnie dając przyczynek do dalszych komplikacji kompozycji uwypuklonych różną grubością czy wysokością listewek, a ostatecznie barwą. W sytuacji uproszczenia formy istotnym staje się rytm kompozycji uwypuklony właśnie dzięki powyżej wymienionym zabiegom równolegle tworzący dalsze komplikacje jak dynamika, wibrujące napięcie czy finalnie pewne właściwości optyczne dzieła. W katalogu wystawy Andrzeja Nowackiego, z 2003 roku Hubertus Gaßner pisze: Przy całym ograniczeniu repertuaru form do dwóch elementów podstawowych - kwadratu i pionowej linii prostej - połączenie obu tworzonych przez nie sprzecznych form symetrii wywołuje w obrazie immanentne napięcie i dynamikę. Odbiorca odkrywa je dzięki odczuciu symetrii własnego ciała i postrzeganiu cielesnego ruchu. Zwłaszcza reliefy powstałe w roku 2001, w których pojawia się wyraźna optycznie, czy wręcz dominująca oś środkowa, podporządkowane są dwustronnej symetrii ludzkiego ciała. Poprzez wpisanie owej osi symetrii w kwadrat, w abstrakcyjnym wymiarze powstaje to samo wrażenie, jakie wywołuje słynny szkic proporcji ludzkiego ciała autorstwa Leonarda da Vinci, który wpisał je w koło ześrodkowane symetrycznie z kwadratem.“
Źródło:https://www.porta-polonica.de/pl/atlas-miejsc-pamięci/andrzej-nowacki-rozpoznawanie-kwadratu?page=1
Leilão
80. Aukcja Sztuki Współczesnej
gavel
Data
15 Outubro 2019
date_range
Preço inicial
8 083 EUR
Estimativas
9 700 - 12 702 EUR
42 000 - 55 000 PLN
Preço de venda
Venda condicional
9 538 EUR
Preço final sem prémio pago pelo comprador
8 083 EUR
Cobrir um lance
118%
Visualizações: 47 | Preferidos: 0
Leilão
Rempex

Rempex

80. Aukcja Sztuki Współczesnej
Data
15 Outubro 2019
Itens com lances

Só serão leiloados os itens que tinham sido submetidos anteriormente. Para submeter um item deve clicar no botão SUBMETER PARA LEILÃO ao lado deste item

Prémio do comprador
18.00%
A OneBid não cobra taxas adicionais pela licitação.
Incrementos dos lances
  1
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
  100 000
  > 10 000
  200 000
  > 20 000
  500 000
  > 50 000
 
Termos e Condições

REGULAMIN AUKCJI


I

1. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki i obiekty rzemiosła artystycznego powierzone przez klientów lub stanowiące własność Domu Aukcyjnego.

2. Obiekt wystawiony na aukcję posiada cenę wywoławczą podaną w katalogu oraz estymację.

3. Opisy obiektów zawarte w katalogu mogą być zmienione przed rozpoczęciem licytacji.

4. Do wylicytowanej ceny doliczana jest opłata organizacyjna w wysokości 18%. Opłata obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej.

 

II

1. Do udziału w licytacji upoważnione są osoby, które wpłaciły zwrotne vadium w wysokości 500 zł.

2. Osoby zainteresowane licytacją, które nie mogą przybyć na aukcję, mają możliwość wpłaty vadium i złożenia oferty kupna (z oferowanym limitem ceny) w dniach poprzedzających aukcję. W ich imieniu w licytacji wezmą udział pracownicy Domu Aukcyjnego (wysokość oferowanej najwyższej ceny jest informacją poufną).

3. Istnieje możliwość telefonicznego udziału w licytacji poszczególnych obiektów, pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia w Domu Aukcyjnym.

4. W dniu aukcji zlecenia z podanym limitem ceny oraz na telefoniczny udział w licytacji przyjmowane są do godz. 17.00. Po godz. 17.00 oraz w trakcie aukcji można licytować za pośrednictwem www.artinfo.pl (0-693 108 148)

5. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za techniczne problemy, brak możliwości połączenia telefonicznego się z klientem podczas aukcji.

 

III

1. Aukcja prowadzona jest przez upoważnioną osobę - aukcjonera.

2. Licytacja rozpoczyna się od ceny wywoławczej podanej w katalogu. Większość obiektów posiada cenę gwarantowaną, poniżej której obiekt nie może być sprzedany bez dodatkowej zgody właściciela.

3. Aukcjoner może sam składać oferty, kolejne lub w odpowiedzi na oferty Klientów, aż do poziomu ceny rezerwowej.

4. O postąpieniu w licytacji decyduje aukcjoner. Zwyczajowo wynosi ono ok. 10 %.

5. Nabywcą staje się osoba oferująca najwyższą ceną. Zakończenie licytacji następuje w momencie uderzenia młotkiem przez aukcjonera. W przypadku, gdy zakończenie licytacji następuje w sytuacji sporu, aukcjoner ma prawo rozstrzygnąć spór lub ponownie przeprowadzić licytację.

6. Gdy zakończenie licytacji następuje na poziomie lub powyżej ceny gwarantowanej oznacza to, że umowa kupna-sprzedaży jest zawarta.

7. Gdy zakończenie licytacji następuje na poziomie niższym niż cena gwarantowana, ostateczne zawarcie umowy kupna-sprzedaży musi zostać potwierdzone przez właściciela obiektu w terminie 7 dni od daty aukcji. Wylicytowana cena stanowi wiążącą ofertę nabywcy. W przypadku gdy po aukcji zostanie zgłoszona druga oferta zakupu – co najmniej w cenie gwarantowanej, pierwszy oferent ma prawo pierwokupu w cenie gwarantowanej.

 

IV

1. Nabywca zobowiązany jest wykupić obiekt w ciągu 5 dni po zakończeniu aukcji lub uzgodnieniu oferty. Dopuszcza się możliwość wpłaty zadatku w wysokości 20% wylicytowanej ceny. Pozostała kwota powinna być wówczas wpłacona w terminie 10 dni po zakończeniu aukcji. W przypadku nie dotrzymania tego terminu następuje przepadek wpłaconego zadatku. Vadium stanowi zadatek lub jego część.

2. W przypadku sprzedaży warunkowej (poniżej ceny gwarantowanej) wpłacone vadium pozostaje w Domu Aukcyjnym, a po okresie 7 dni, w zależności od decyzji właściciela obiektu, podlega zwrotowi lub stanowi zadatek na poczet zakupu.

3. Prawo własności zakupionego obiektu przechodzi na kupującego w momencie dokonania całej wpłaty.


V

1. Dom Aukcyjny daje gwarancję autorstwa i innych cech obiektu opisanych w katalogu. Gdyby jednak opis okazał się niezgodny ze stanem rzeczywistym, nabywca może w ciągu 14 dni od daty aukcji zwrócić obiekt do Domu Aukcyjnego, który w takim wypadku zwróci całą wpłaconą kwotę. Zakwestionowanie opisu katalogowego, na żądanie Domu Aukcyjnego, musi być udokumentowane wiarygodnymi ekspertyzami.

2. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów.

3. Brak informacji w katalogu o stanie zachowania obiektu nie oznacza, że nie został on poddany konserwacji.

4. Oświadczenia ogłaszane przed aukcją przez aukcjonera uzupełniają lub korygują opisy katalogowe.

 

VI

1. Polskie muzea mają prawo pierwokupu w wylicytowanej cenie, pod warunkiem, że zgłoszą to bezpośrednio po zakończeniu licytacji obiektu.

 

Dom Aukcyjny przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami wywóz obiektów starszych niż 55 lat oraz o wartościach przekraczających limity określone w ustawie O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami poza granice kraju wymaga zgody odpowiednich władz. Przypominamy również, że zgodnie z obowiązującymi przepisami Dom Aukcyjny jest zobowiązany do zbierania danych osobowych klientów dokonujących transakcji w kwocie powyżej 15 000 Euro.

Przypominamy również, że zgodnie z obowiązującymi przepisami Dom Aukcyjny jest zobowiązany do zbierania danych osobowych klientów dokonujących płatności gotówką w kwocie powyżej 10 000 Euro.


Sobre o leilão

Aukcja: 15 października, godz. 18.00

Wystawa przedaukcyjna:
5 października - 15 października

pon. - pt.: 11 - 19
sob.: 12 - 15

Przyjmujemy zlecenia:
Mariusz Szewczyk
[email protected]
tel.: 605 325 918

FAQ
Espere...
Sobre o vendedor
Rempex
Contacto
room
ul. Karowa 31
00-324 Warszawa
Horário de funcionamento
poniedziałek - piątek: 12.00 - 18.00
sobota: 12.00 - 14.00
niedziela: nieczynne
Consignando lotes para leilão
Z Biurem Przyjęć skontaktować się można:
  • osobiście w naszej siedzibie w Warszawie przy ul. Karowej 31; od poniedziałku do piątku w godzinach: 12.00 - 18.00 oraz w soboty: 12.00 - 14.00
  • listownie: Biuro Przyjęć, ul. Karowa 31, 00-324 Warszawa poprzez e-mail [email protected]
  • telefonicznie: tel/fax +48 22 826-44-08, 801-120-342 wew. 102 lub 103
W przypadku dużej ilości przedmiotów lub o znacznych rozmiarach (meble, duże obrazy) istnieje możliwość umówienia się z przedstawicielami Domu Aukcyjnego w celu obejrzenia obiektów na miejscu. W oparciu o dodatkowe zlecenie właścicieli obiekty przed wystawieniem ich na aukcji mogą być poddane konserwacji oraz oprawie po preferencyjnych cenach. Należność za powyższe usługi rozliczana jest po sprzedaży obiektu lub w momencie jego odbioru.

Obiekty przyjmowane są również w naszym Domu Aukcyjnym w Krakowie, którym kieruje p. Agata Turecka. Przedstawicielstwo mieści się przy ul. Łobzowskie 3 (31-139 Kraków), czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 12.00 - 18.00 oraz w soboty: 12.00 - 15.00. Z przedstawicielstwem można kontaktować się również telefonicznie: +48 605 591 317 oraz poprzez e-mail: [email protected]
Clientes que compraram as obras deste artista também compraram
keyboard_arrow_up
add