29

Marta Wasilewska, Tramwajem na Patelnię

add A sua nota 
Descrição do item
2016 r.
Wydruk 30x40cm, zdjęcie oprawione w ramce
Leilão
Aukcja fotografii
gavel
Data
08 Junho 2018
date_range
Preço inicial
23 EUR
Preço de venda
23 EUR
Preço final sem prémio pago pelo comprador
23 EUR
Visualizações: 47 | Preferidos: 0
Leilão

Fundacja Akogo?

Aukcja fotografii
Data
08 Junho 2018
Itens com lances

Todos os itens estão listados para licitação

Prémio do comprador
0.00%
A OneBid não cobra taxas adicionais pela licitação.
Incrementos dos lances
  1
  > 50
  500
  > 50
  2 000
  > 50
  5 000
  > 50
 
Termos e Condições
 1. Organizatorem aukcji charytatywnej „Warszawa NIE śpi” jest Fundacja Ewy Błaszczyk "Akogo?"  z siedzibą przy ul. Podleśna 4, 01-673 w Warszawie, NIP: 118-16-54-466, numer rachunku bankowego: PL 30 1440 1101 0000 0000 0591 2512  Bank PKO BP, PL 02 1090 1056 0000 0000 0612 1000 Bank Zachodni WBK S. A.
 2. Całkowity dochód z aukcji jest przekazywany na rzecz Fundacji Ewy Błaszczyk „Akogo?” (dane w pkt 1)
 3. Przedmiotem Aukcji są fotografie wykonane przez młodych artystów. Zgodnie z ich oświadczeniem dzieła te są wolne od wad prawnych, prawno-rzeczowych i nie są obciążone prawami osób trzecich.
 4. Aukcja jest prowadzona zgodnie z przepisami prawnymi obowiązującymi w Polsce.
 5. Aukcja mieszana zostanie przeprowadzona w siedzibie Galerii Sztuki STALOWA w Warszawie przy ul. Stalowej 26, z możliwością licytacji on-line dostępną na stronie akogo.onebid.pl.
 6. Organizator ma prawo do wycofania dzieła sztuki z Aukcji bez podania przyczyn.
 7. Cena wywoławcza każdego dzieła sztuki określona jest każdorazowo przez Organizatora w materiałach aukcyjnych. 
 8. Minimalne przebicie wynosi 50,- PLN. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy i rezygnacji z zakupu. Organizator ma prawo dochodzić należności za wylicytowaną pracę na drodze prawnej.
 9. Uczestnik Aukcji, którego oferta będzie najwyższa otrzyma po zakończeniu Aukcji maila z informacją o wygranej licytacji oraz danymi dotyczącymi płatności i odbioru dzieła
 10. Odbiór wylicytowanych i opłaconych dzieł sztuki powinien nastąpić w siedzibie XLVII LO im. Jana Nowaka Jeziorańskiego w Warszawie, ul. Hoża 11/15; w godzinach 8:15-16:05; nie później, niż 20 dni od zakończenia Aukcji i jest możliwy po uiszczeniu należności za wylicytowaną pracę.
 11. Nabywca otrzymuje potwierdzenie zapłaty wydawane przez Fundację Ewy Błaszczyk „Akogo?”. 


AUKCJA MIESZANA - MŁOTKOWA I INTERNETOWA W CZASIE RZECZYWISTYM Z TRANSMISJĄ ONLINE: 

 1. Dzieła sztuki będące przedmiotem Aukcji prezentowane będą w siedzibie Galerii Sztuki STALOWA w Warszawie przy ul. Stalowej 26 oraz w katalogu Aukcji na www.akogo.onebid.pl.
 2. Warunkiem przystąpienia do licytacji jest wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego przed aukcją w siedzibie Organizatora i uzyskanie licytacyjnego numeru indentyfikacyjnego. Wszystkie dane osobowe Uczestnika pozostają do wglądu wyłącznie dla odpowiednio przeszkolonych pracowników Galerii STALOWA oraz osób organizujących Aukcję po stronie Fundacji AKOGO.
 3. Aby wziąć udział w danej Aukcji, należy zalogować się na stronie akogo.onebid.pl. Po poprawnym zalogowaniu należy kliknąć na przycisk 'Rejestracja', wypełnić wszystkie wymagane pola w formularzu oraz zaakceptować niniejszy Regulamin. Uczestnik ma możliwość wcześniejszego ustanowienia limitów cenowych na wybrane przez siebie pozycje aukcyjne poprzez opcję Karta Limitów.
 4. Aby brać udział w licytacji na żywo należy się zalogować na stalowa.onebid.pl i przejść do zakładki LICYTACJA. Jeśli Aukcja na żywo jeszcze się nie rozpoczęła lub właśnie została zakończona, na ekranie pojawi się informacja że licytacja na żywo jest niedostępna. W przypadku aktywnej Aukcji, po uzyskaniu połączenia (zwykle 2-3 sekundy) pojawi się aktualnie licytowana pozycja: zdjęcie, nazwa, krótki opis, aktualna cena, aktualny zwycięzca (Sala, Internet lub Ty). Aby złożyć ofertę należy kliknąć na duży przycisk 'LICYTUJ'. Po kliknięciu zmieni się aktualna cena i informacja o Uczestniku aktualnie prowadzącym w licytacji.
 5. Uczestnik, który nie może wziąć udziału w licytacji osobiście, ma możliwość:
  1. wcześniejszego telefonicznego zgłoszenia chęci zakupu pracownikom Galerii STALOWA pod numerem +48 22 380 34 43 oraz +48 606 864 943 lub mailowo pod adresem [email protected]
  2. ustawienia limitów cen zakupu poszczególnych prac 
 6. Licytacja danej pracy kończy się w momencie uderzenia młotkiem przez prowadzącego Aukcjonera, a Uczestnik, który zaoferował w tym momencie najwyższą cenę, zawiera z Organizatorem umowę kupna-sprzedaży. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy i rezygnacji z zakupu.
 7. Aukcjoner ma możliwość ostatecznego rozstrzygnięcia wszelkich ewentualnych sporów, a w sytuacji gdy nie jest to możliwe może ponownie wystawić daną pracę do licytacji.
 8. Własność wylicytowanego dzieła sztuki przechodzi na Nabywcę dopiero po zapłaceniu pełnej ceny zaoferowanej podczas Aukcji.
 9. Opłacenie wylicytowanej pracy możliwe jest:
  1. - dla osób biorących udział w Aukcji w siedzibie Organizatora przy ul. Stalowej 26 w Warszawie gotówką bądź płatnością kartą płatniczą. 
  2. - dla osób biorących udział w Aukcji za pośrednictwem internetu lub telefonicznie przelewem bankowym w terminie 7 dni roboczych od daty zakończenia Aukcji
 10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas logowania, rejestracji i licytacji drogą internetową zawsze stosujemy szyfrowaną transmisję danych kluczem SSL. Ponadto, wszystkie dane zapisane w bazie danych są szyfrowane, a system zabezpiecza bazy danych przed ujawnieniem ważnych informacji bądź uzyskaniem do nich dostępu osobom trzecim.
 11. Po zakończeniu licytacji ostatniej pozycji, Aukcjoner ma prawo na wniosek Uczestnika ponownie wprowadzić do licytacji pozycje, które nie znalazły nabywców podczas pierwotnej licytacji. Uczestnicy biorący udział w licytacji online mogą to zrobić poprzez kliknięcie przycisku Ponów w zakładce Lista pozycji przy danej Aukcji.
Sobre o leilão


FAQ
Sobre o vendedor
Fundacja Akogo?
Contacto
Fundacja Ewy Błaszczyk Akogo?
room
?
?
keyboard_arrow_up
add