216

DARWIN - WYRAZ UCZUĆ U CZŁOWIEKA I ZWIERZĄT wyd.1 z 1873

add A sua nota 

Descrição do item

DARWIN Karol

WYRAZ UCZUĆ U CZŁOWIEKA I ZWIERZĄT 

[The Expression of the Emotions in Man and Animal, London 1872]

Przeł. Konrad Dobrski

Warszawa 1873, Drukiem Drukarni Józefa Sikorskiego, str. 321, XI, k. tabl. światłodruków 5, ilustr. drzeworyt. w tekście 20; format 14,5x22cm

Pierwsze polskie wydanie!

"O wyrazie uczuć u człowieka i zwierząt" jest późnym dziełem Darwina. Otwarcie mówi już o pochodzeniu człowieka od małpy, nie boi się używać słowa ewolucja i niejednokrotnie powołuje się na Herberta Spencera.

Warto zaznaczyć, że jest to pierwsza poważna rozprawa o ekspresji emocji. Darwin przywołuje liczne przykłady, zachwyca bogactwem opisu. Zadaje sobie dużo trudu żeby odtworzyć ewolucje i odnaleźć uzasadnienie ruchów mimicznych. Każde podjęte zagadnienie opisuje możliwie najbardziej dogłębnie, analizuje plusy i minusy przyjętego sposobu rozumowania, cytuje swoich zwolenników i przeciwników a niejednokrotnie z rozbrajającą szczerością przyznaje się że nie jest w stanie wysnuć ostatecznego wniosku pozostawiając czytelnika ze swoimi wątpliwościami i rzetelnie zebranymi argumentami obu stron.

"Polska wersja tego późnego dzieła Darwina ukazała się zaledwie rok po brytyjskim pierwodruku.

Praca "Wyraz uczuć u człowieka i zwierząt", choć chronologicznie zamyka cykl publikacji Darwina poświęconych teorii ewolucji, jako pierwsza została udostępnioną polskiemu czytelnikowi, na długo przed kompletnym polskim tłumaczeniem epokowego "O powstawaniu gatunków" (Warszawa 1884)... 

Tablice ze światłodrukami sygnowane są „Światłodruk K. i W. Brandel Warszawa No 1249/57 Kopia z angielskiego oryginału”. Wykonaniem wersji polskiej zajął się Konrad Brandel (1838-1920), jeden z najwybitniejszych polskich fotografów drugiej połowy XIX w., wynalazca pierwszej kamery ręcznej. Światłodrukowe ilustracje Brandla do dzieła Darwina, starsze zaledwie o trzy lata od pierwszych ręcznie odbijanych światłodruków w Polsce (wydane w 1868 i 1869 r. dwa albumy T. Szajnoka (1833-1894): Album krasiczyńskie i Album żółkiewskie), sytuują się pośród najwcześniejszych wydawnictw przygotowanych tą metodą w naszym kraju." 

Źródło: Jakub Jakubowski, "Recepcja Wydawnicza Dzieł Karola Darwina w Polsce w XIXI wieku"; w ramach Roczników Bibliotecznych, R. LIII: Gdańsk 2009

Przekładu dokonał Konrad Dobrski (1849-1915), lekarz i przyrodnik.

Rzadkie!

TWARDA OPRAWA PÓŁSKÓREK Z EPOKI, GRZBIET PŁASKI ZE ZŁOCENIAMI

Stan DB/ grzbiet z pęknięciami i śladami owada, dublowany papierem ubytek k.tyt., silne rdzawe plamki na wyklejkach, ślad zalania górnego marginesu niknący wgłąb bloku, miejscami rdzawe plamki [foxing], zaplamienie dolnego obcięcia k., mimo pewnych wad egzemplarz wart uwagi

Leilão
V Aukcja książek i starodruków
gavel
Data
30 Março 2019
date_range
Preço inicial
744 EUR
Preço de venda
nenhuma oferta
O item não está mais disponível
Visualizações: 80 | Preferidos: 0
Leilão

Antykwariat Sobieski

V Aukcja książek i starodruków
Data
30 Março 2019
Itens com lances

Todos os itens estão listados para licitação

Prémio do comprador
10.00%
A OneBid não cobra taxas adicionais pela licitação.
Incrementos dos lances
  1
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
  100 000
  > 10 000
 
Termos e Condições
 1. Organizatorami aukcji są Antykwariat Sobieski, Paweł Kołata, NIP 618-185-33-69 oraz Antykwariat Sobieski, Justyna Kołata, NIP NIP: 6181939059
 2. Ceny podane w katalogu są cenami wywołania (w PLN). Ceną nabycia jest cena wylicytowana, do której Organizatorzy doliczą 10% opłaty organizacyjnej.
 3. W aukcji można wziąć udział przez Internet po uprzednim zarejestrowaniu się i zapoznaniu z zasadami i techniką licytacji
 4. W aukcji można uczestniczyć również w sposób tradycyjny, poprzez wysłanie pisemnego zamówienia pocztą mailową lub tradycyjną najpóźniej na 24 godz. przed rozpoczęciem licytacji online. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za właściwą realizację zleceń pisemnych, które napłynęły po tym terminie. W zamówieniu prosimy podać numer pozycji, nazwisko autora, pierwsze wyrazy tytułu oraz najwyższą oferowaną cenę (limit). Niezbędne jest podanie dokładnych danych identyfikacyjnych (adresu, NIP-u i numeru telefonu) przez osoby lub instytucje składające zamówienie, a tak-że złożenie odręcznego podpisu. W imieniu osób i instytucji składających zamówienie licytację przeprowadzą Organizatorzy, przy zachowaniu zasady stopniowego wykorzystania limitu, w zależności od przebiegu licytacji, przebijając rywali o jedno postąpienie aukcyjne. Treść zamówienia pozostanie informacją poufną.
 5. Zgodnie z systemem aukcyjnym, zamówienia złożone przez portal onebid.pl oraz pocztą tradycyjną będą uwzględniane w trakcie trwania licytacji i od razu pojawiają się na ekranie. W ten sposób uzyskana suma stanowić będzie cenę wywoławczą dla aukcji online, w przypadku odnotowania kilku zamówień na jedną pozycję, licytacja rozpocznie się od przedostatniego pod względem wysokości limitu powiększonego o jedno postąpienie.
 6. Zamówienia prosimy kierować na adres: ANTYKWARIAT SOBIESKI , Saczyn 53a, 62-872 Godziesze
 7. Zamówienia przyjmujemy również pocztą elektroniczną, , e-mail: [email protected]
 8. Informacji przed aukcją udzielamy od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-20.00; w soboty do godz. 15.00 pod numerem telefonu: 609 772 993 lub pocztą elektroniczną [email protected]
 9. Zakupione obiekty zostaną wysłane po uprzednim uiszczeniu całości należności oraz kosztów wysyłki i dopełnieniu niezbędnych formalności wymaganych prawem [patrz pkt 21]. Instytucjom państwowym wysyłamy obiekty wraz z fakturą przelewową.
 10. Prosimy o przestrzeganie 7-dniowego terminu płatności od daty otrzymania rachunku za zakupione pozycje. Po tym terminie naliczane będą ustawowe odsetki.
 11. Zakupione obiekty zostaną wysłane po uprzednim uiszczeniu całości należności oraz kosztów wysyłki. Instytucjom państwowym wysyłamy obiekty wraz z fakturą przelewową.
 12. Koszty wysyłki krajowej wynoszą 15 zł – kurier DHL. W przypadku Klientów zamieszkujących za granicą, prosimy o wcześniejszy kontakt celem ustalenia indywidualnych kosztów dostawy.
 13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykluczenia z aukcji osób, które nie wywiązują się z przyjętych zobowiązań.
 14. Biblioteka Narodowa, Biblioteka Jagiellońska, Muzeum Narodowe oraz inne muzea rejestrowane korzystają z prawa pierwokupu po wylicytowanych cenach (Dz. U. 1996 Nr 5 poz. 24 ustawa z dnia 21 listopada 1996 r.).
 15. Nabywca może w terminie 14 dni od dnia aukcji odstąpić od umowy kupna w przypadku, gdy opis katalogowy pozycji w sposób ewidentny odbiega od stanu fizycznego. W sprawach spornych roszczenia nabywcy zostaną uwzględnione po dostarczeniu przez niego wiarogodnej ekspertyzy w tym terminie.
 16. Organizatorzy  nie ponoszą odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne oraz wady prawne zakupionych obiektów.
 17. Organizatorzy  mają  prawo do wycofania obiektów z licytacji bez podania przyczyny.
 18. Organizatorzy, w uzasadnionych przypadkach, mają prawo do przerwania lub anulowania licytacji.
 19. Zasady wywozu materiałów bibliotecznych za granicę reguluje ustawa z dn. 18 marca 2010 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
 20. Uczestnik aukcji wyraża zgodę na otrzymywanie, w tym pocztą elektroniczną, sms-em korespondencji dot. realizacji zamówienia [patrz pkt. 24].
 21. W przypadku transakcji na kwotę powyżej 10 tys. zł (po uwzględnieniu ceny wraz z opłatą organizacyjną i kosztami dostawy), Uczestnik aukcji jest zobowiązany do przekazania Organizatorom danych osobowych. Antykwariat przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami jest zobowiązany do zbierania danych osobowych tych klientów oraz prowadzenia Księgi ewidencyjnej zabytków.
 22. Moment sprzedaży obiektów przypada na moment uiszczenia ceny.
 23. Antykwariat może wstrzymać realizację zamówienia zakupionych obiektów do czasu dopełnienia niezbędnych formalności wymaganych prawem [patrz pkt 19 i/lub 21], pomimo uiszczenia przez Kupującego całości należności oraz kosztów wysyłki.
 24. Dane uczestników aukcji będą przetwarzane tylko i wyłącznie dla celów realizacji zamówienia, na zasadach analogicznych jak obowiązujące na stronie Antykwariatu Sobieski, tj. https://antyksobieski.pl/webpage/regulamin.html
 25. Antykwariat może wysyłać do Klientów korespondencję handlową i marketingową wyłącznie na podstawie odrębnej zgody wyrażonej poprzez zapisanie się na Newsletter/Newsletter VIP.
Sobre o leilão

 

5. aukcja bibliofilska książek i starodruków, Antykwariat Sobieski, cenne książki, polskie starodruki, licytacje książek, pierwodruki, rzadkie książki przedwojenne, luksusowe oprawy w skórę, książka na prezent, kolekcjonerskie książki, oprawy wydawnicze

Szanowni Państwo

Dziękujemy wszystkim na udział w aukcji.

Pierwsze paczki wystartują do odbiorców już jutro.

Na stronie OneBid.pl znajduje się lista pozycji oraz lista wynikowa.

Pozycje niesprzedane można nabyć do 10 kwietnia br.

w cenie wywoławczej powiększonej o opłatę organizacyjną [10%] i koszty wysyłki [15 pln]

Zainteresowanych prosimy o kontakt.

Aby być na bieżąco z nowościami i informacjami o aukcjach, proponujemy subskrybcję Newslettera.

 

Z bibliofilskim pozdrowieniem

Organizatorzy:

ANTYKWARIAT SOBIESKI Justyna Kołata
ANTYKWARIAT SOBIESKI Paweł Kołata

"Pokaż mi swoje książki, a powiem Ci, kim jesteś".

Lubicie to, dajcie łapkę w górę:

https://www.facebook.com/antyksobieski/#

http://www.antyksobieski.pl/images/frontend/theme/default2/social/fb_bw.png 

Antykwariat Sobieski to unikalne miejsce, kilka tysięcy rzadkich książek i starodruków w stałej sprzedaży, dostępnych online 24h/dobę, jesteśmy na  www.antyksobieski.pl.

FAQ
Sobre o vendedor
Antykwariat Sobieski
Contacto
ANTYKWARIAT SOBIESKI
room
Pułaskiego 31/3
62-800 Kalisz
phone
+48 609 772 993
keyboard_arrow_up
add