498

GŁOGÓW, WROCŁAW, ŚWIDNICA, KAMIENNA GÓRA, JELENIA GÓRA

add A sua nota 
Descrição do item

GŁOGÓW, WROCŁAW, ŚWIDNICA, KAMIENNA GÓRA, JELENIA GÓRA. Zbiór pruskich dokumentów odnoszących się do terenu Śląska, powstałych w krótki czas po zajęciu Wrocławia wraz z większością Śląska przez króla Fryderyka w 1741 r. w okresie wojen śląskich; część większej całości; ss. 24 (numeracja str. od 45 do 68), st. db., część kart osobno, bez oprawy; wymiary: 170x205 mm;

Dokumenty numerowane od X do XXII, wytworzone w okresie od 4 III do 10 V 1743 r.; szereg zamieszczonych tu dokumentów wydano w Głogowie: X) powiadomienie odnośnie akcyzy we Wrocławiu, Wrocław, 4 III 1743; XI) powiadomienie o tym, jak powinna być ułożona suplikacja do królewskiego majestatu i urzędów, wyd. Prusko-Królewska Wrocławska Izba Wojny i Domen, Wrocław, 5 III 1744; XII) powiadomienie odnośnie przędzy i płótna odnoszące się do Kochlic (?), 7 III 1743; XIII) notyfikacja sesji wrocławskiego wysokiego sądu handlowego w budynku ratusza, wyd. Królewski Pruski Wysoki Sąd Handlowy we Wrocławiu, 20 III 1743; XIV) powiadomienie o stworzeniu w Głogowie 3 targów bydła, Głogów, 1 IV 1743; XV) zarządzenie skierowane do wszystkich urzędników głogowskiego departamentu zajmujących się akcyzą i cłem, że za każdą sztukę wołowiny jaką śląscy kupcy na polskich targach bydła zakupią należy zażądać 5 talarów, wyd. Prusko-Królewska Głogowska Izba Wojny i Domen, Głogów, 9 IV 1743; XVI) powiadomienie odnośnie spedycji towarów kupców w Głogowie, wyd. Prusko-Królewska Głogowska…, 18 IV 1743; XVII) patent wydany z powodu przyszłego zarządzenia o kontrybucji w dobrach Księstwa Śląskiego i inkorporowanego Hrabstwa Kłodzkiego, Głogów, 23 IV 1743; XVIII) powiadomienie odnoszące się do poczty jadącej z Wrocławia przez Świdnicę i Kamienną Górę do Jeleniej Góry, wyd. Prusko-Królewska Wrocławska…, 25 IV 1743; XIX) nowy cennik nowo przewożonej między Wrocławiem, Świdnicą, Kamienną Górą i Jelenią Górą poczty; XX) notyfikacja obniżki o połowę ceł na bydło na śląskich targach bydła, wyd. Prusko-Królewska Wrocławska…, 26 IV 1743; XXI) odnowiony i zaostrzony edykt odnośnie traktowania obcych tkaczy w suwerennym Księstwie Górnego i Dolnego Śląska, wyd. Prusko-Królewska Wrocławska…, 9 V 1743; XXII) zarządzenie porządkowe dla magistratów odnośnie pustek, wyd. Prusko-Królewska Wrocławska…, 10 V 1743.

Leilão
XXVII Aukcja Antykwariatu Wu-eL
gavel
Data
28 Março 2020
date_range
Preço inicial
111 EUR
Preço de venda
nenhuma oferta
O item não está mais disponível
Visualizações: 13 | Preferidos: 0
Leilão

Antykwariat Wu-eL

XXVII Aukcja Antykwariatu Wu-eL
Data
28 Março 2020
Itens com lances

Todos os itens estão listados para licitação

Prémio do comprador
10.00%
A OneBid não cobra taxas adicionais pela licitação.
Incrementos dos lances
  1
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  2 000
  > 100
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  50 000
  > 5 000
  100 000
  > 10 000
 
Termos e Condições
 1. Osoba biorąca udział w aukcji w sposób świadomy akceptuje warunki określone regulaminem.
 2. Uczestnikiem aukcji może być każda osoba fizyczna, która posiada zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną.
 3. Licytujący ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do dokonywania w nich poprawek zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. Administratorem danych osobowych jest: ANTYKWARIAT WU-EL DR WOJCIECH LIZAK, NIP: 8511807452, ul. św. Wojciecha 1/U3, 70-410 Szczecin.
 4. Dane osobowe uczestników licytacji są danymi poufnymi i pozostają do wyłącznej dyspozycji wyżej wymienionego administratora danych.
 5. Przedmiotem aukcji są obiekty powierzone do sprzedaży przez komitentów lub stanowiące własność Antykwariatu.
 6. Ceny podane w katalogu są cenami wywoławczymi. Do cen wylicytowanych dolicza się 10%, a w przypadku sprzedaży poaukcyjnej - 15%.
 7. Prawo pierwokupu ma Biblioteka Narodowa oraz inne uprawnione instytucje po cenach wylicytowanych. Ostateczna lista wynikowa wraz z uwzględnieniem prawa pierwokupu zostanie opublikowana po aukcji.
 8. Zatwierdzenie przez licytującego ostatecznej, wylicytowanej ceny stanowi zawarcie umowy kupna-sprzedaży.
 9. Prawo własności przechodzi na kupującego w momencie dokonania wpłaty całości wylicytowanej kwoty.
 10. Nabywca zobowiązany jest wykupić wylicytowane obiekty w ciągu 7 dni od zakończenia aukcji.
 11. Zakupione obiekty wysyłane są przesyłkami kurierskimi, po doliczeniu opłat związanych z wysyłką. Dla instytucji następuje to kredytowo (bez obowiązku przedpłaty), dla osób fizycznych po przedpłacie lub za zaliczeniem pocztowym.
 12. Niewykupienie obiektu nie zwalnia nabywcy od pokrycia kosztów wynikłych z faktu wylicytowania obiektu, łącznie z roszczeniami dotychczasowego właściciela.
 13. Opisy obiektów są objęte ochroną przewidzianą przez przepisy prawa autorskiego. 
Sobre o leilão


FAQ
Sobre o vendedor
Antykwariat Wu-eL
Contacto
Antykwariat Wu-eL
room
ul. św. Wojciecha 1
70-410 Szczecin
phone
+48517727267
keyboard_arrow_up
add