454

LWÓW, STANISŁAWÓW, BIAŁYSTOK. BREIER, ALOIS; EISLER, MAX; GRUNWALD, MAX

add A sua nota 
Descrição do item

LWÓW, STANISŁAWÓW, BIAŁYSTOK. BREIER, ALOIS; EISLER, MAX; GRUNWALD, MAX, HOLZSYNAGOGEN / IN POLEN, wyd. Sohar, Tel Aviv 1934; opracowanie na temat drewnianych żydowskich budowli sakralnych na ziemiach II Rzeczypospolitej; 68 + XXXII tablice + 26 str., st. db., na części str. ślady wilgoci, miejscami zażółcenia, rozdarcie brzegów części str., oprawa twarda, introligatorska; format 8o;

Pierwotnie pomyślane jako dodatek do wydawnictwa przygotowywanego przez Związek Rabinów Ameryki na cześć dr. Maxa Grunwalda (1871-1953) – rabina w Hamburgu i Wiedniu, autora prac o żydowskiej historii i sztuce ludowej – z okazji jego 60. urodzin. Omówiono pochodzenie i istotę synagogi, opisano synagogi małopolskie, w dawnym Królestwie Polskim, na Litwie i Rusi, sklasyfikowano budynki sakralne, pisano o wpływach europejskich na ich budowę, porównano typy synagog, pokazano ich konstrukcję, wnętrza, malarstwo, na zakończenie zamieszczono dodatek odnoszący się do ikonografii. Praca zawiera XXXII tablice z cz.-b. fot. synagog w: Chodorowie (w województwie lwowskim), Gwoźdźcu (w województwie stanisławowskim), Wołpie (w powiecie grodzieńskim województwa białostockiego), Jabłonowie (w województwie stanisławowskim), Żydaczowie (w województwie stanisławowskim), Peczeniżynie (w województwie stanisławowskim), Zabłudowie (obecnie w powiecie białostockim województwa podlaskiego), Brzozdowcach (w województwie lwowskim) i Chyrowie (w województwie lwowskim).

Leilão
XXVII Aukcja Antykwariatu Wu-eL
gavel
Data
28 Março 2020
date_range
Preço inicial
138 EUR
Preço de venda
152 EUR
Cobrir um lance
110%
Visualizações: 28 | Preferidos: 0
Leilão

Antykwariat Wu-eL

XXVII Aukcja Antykwariatu Wu-eL
Data
28 Março 2020
Itens com lances

Todos os itens estão listados para licitação

Prémio do comprador
10.00%
A OneBid não cobra taxas adicionais pela licitação.
Incrementos dos lances
  1
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  2 000
  > 100
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  50 000
  > 5 000
  100 000
  > 10 000
 
Termos e Condições
 1. Osoba biorąca udział w aukcji w sposób świadomy akceptuje warunki określone regulaminem.
 2. Uczestnikiem aukcji może być każda osoba fizyczna, która posiada zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną.
 3. Licytujący ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do dokonywania w nich poprawek zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. Administratorem danych osobowych jest: ANTYKWARIAT WU-EL DR WOJCIECH LIZAK, NIP: 8511807452, ul. św. Wojciecha 1/U3, 70-410 Szczecin.
 4. Dane osobowe uczestników licytacji są danymi poufnymi i pozostają do wyłącznej dyspozycji wyżej wymienionego administratora danych.
 5. Przedmiotem aukcji są obiekty powierzone do sprzedaży przez komitentów lub stanowiące własność Antykwariatu.
 6. Ceny podane w katalogu są cenami wywoławczymi. Do cen wylicytowanych dolicza się 10%, a w przypadku sprzedaży poaukcyjnej - 15%.
 7. Prawo pierwokupu ma Biblioteka Narodowa oraz inne uprawnione instytucje po cenach wylicytowanych. Ostateczna lista wynikowa wraz z uwzględnieniem prawa pierwokupu zostanie opublikowana po aukcji.
 8. Zatwierdzenie przez licytującego ostatecznej, wylicytowanej ceny stanowi zawarcie umowy kupna-sprzedaży.
 9. Prawo własności przechodzi na kupującego w momencie dokonania wpłaty całości wylicytowanej kwoty.
 10. Nabywca zobowiązany jest wykupić wylicytowane obiekty w ciągu 7 dni od zakończenia aukcji.
 11. Zakupione obiekty wysyłane są przesyłkami kurierskimi, po doliczeniu opłat związanych z wysyłką. Dla instytucji następuje to kredytowo (bez obowiązku przedpłaty), dla osób fizycznych po przedpłacie lub za zaliczeniem pocztowym.
 12. Niewykupienie obiektu nie zwalnia nabywcy od pokrycia kosztów wynikłych z faktu wylicytowania obiektu, łącznie z roszczeniami dotychczasowego właściciela.
 13. Opisy obiektów są objęte ochroną przewidzianą przez przepisy prawa autorskiego. 
Sobre o leilão


FAQ
Sobre o vendedor
Antykwariat Wu-eL
Contacto
Antykwariat Wu-eL
room
ul. św. Wojciecha 1
70-410 Szczecin
phone
+48517727267
keyboard_arrow_up
add