225

[ulotka niemiecka] Otwarte pytania do 1, 2 i 3 polskiej dywizji strzelców wojska polskiego

add A sua nota 
Descrição do item

28x19,50 cm, druk jednostronny. Stan dobry (ubytki papieru na brzegach ulotki, bez szkody dla tekstu).

Niemiecka ulotka z 1944 roku, wzywająca polskich żołnierzy do dezercji i przejścia na stronę niemiecką. Na dole ulotki informacja o tym, że ulotkę uważa się za przepustkę, która zapewnia wszystkim, którzy dobrowolnie przejdą na stronę niemiecką, dobre traktowanie, zarządzone rozkazem nr 13 Naczelnego Dowództwa Niemieckiego. Tekst wyraźnie antybolszewicki i antyżydowski.

1.) Dlaczego dowódcami wojska polskiego są bolszewiccy oficerowie rosyjscy?

2.) Dlaczego składają się sztaby i służba na tyłach wojska polskiego w 50 procentach z tchórzliwych żydów?

3.) Dlaczego nie ma w wojsku polskim żadnego oficera polskiego z dawnej armii polskiej?

4.) Dlaczego przechodzi wielu żołnierzy wojska polskiego na stronę niemiecką?

Odpowiedzcie sobie na te pytania! Zastanówcie się i postępujcie według waszego postanowienia! Nie dajcie się prowadzić na śmierć dla interesów bolszewickich i żydowskich!

Dla bolszewików wy jesteście tylko mięsem armatnim, dobrym mięsem armatnim, tanim mięsem armatnim!

Leilão
3. Aukcja Antykwariatu Kwadryga [Książki, plakaty, fotografia, grafika]
gavel
Data
07 Março 2021
date_range
Preço inicial
27 EUR
Preço de venda
40 EUR
Cobrir um lance
147%
Visualizações: 59 | Preferidos: 2
Leilão

Antykwariat Kwadryga

3. Aukcja Antykwariatu Kwadryga [Książki, plakaty, fotografia, grafika]
Data
07 Março 2021
Itens com lances

Todos os itens estão listados para licitação

Prémio do comprador
10.00%
A OneBid não cobra taxas adicionais pela licitação.
Incrementos dos lances
  1
  > 5
  100
  > 10
  200
  > 20
  300
  > 30
  500
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
 
Termos e Condições
 1. Ceny podane w katalogu są cenami wywołania.
 2. Do ceny wylicytowanej Antykwariat Kwadryga dolicza 10% opłaty organizacyjnej. 
 3. Prowadzący aukcję może wycofać pozycję przed rozpoczęciem licytacji bez podania przyczyny.
 4. Do udziału w aukcji upoważnione są osoby oraz instytucje (w ich imieniu upoważnieni przedstawiciele), które zarejestrowały się w serwisie onebid.pl albo złożyły zlecenie kupna w formie pisemnej lub poprzez e-mail.
 5. Zamówienia pisemne przyjmujemy do 6 marca, do godz. 18. Prosimy kierować je na adres: Antykwariat Kwadryga ul. Wilcza 29a lok. 25, 00-544 Warszawa lub na adres e-mail [email protected], podając w nich: numer pozycji, tytuł i najwyższą oferowaną cenę (limit). Osoby i instytucje, które złożyły  zamówienia pisemne, w licytacji reprezentuje przedstawiciel antykwariatu. Treść zamówienia pozostaje informacją poufną. 
 6. W przypadku otrzymania zamówień na tę samą pozycję, z jednakowymi limitami, pod uwagę brane jest zamówienie, które wpłynęło jako pierwsze.
 7. Obiekty aukcyjne można oglądać, po wcześniejszym ustaleniu terminu, w siedzibie antykwariatu do 5 marca 2021 r. do godz. 16.00.
 8. Od 9.03.2021 r. wylicytowane pozycje można opłacić i odebrać osobiście w siedzibie antykwariatu. 
 9. Zakupione pozycje wysyłamy za pośrednictwem Poczty Polskiej: do instytucji – po otrzymaniu przelewu bankowego, do osób prywatnych – za pobraniem pocztowym lub po przedpłacie. 
 10. Prosimy o przestrzeganie 7-dniowego terminu płatności od daty otrzymania rozliczenia za zakupione pozycje. Jeżeli wpłata nie nastąpi w wymaganym terminie, Antykwariat Kwadryga ma prawo anulować sprzedaż lub naliczać odsetki ustawowe.
 11. Osoba licytująca, podając dane osobowe w procesie rejestracji osobistej bądź pisemnej, wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych w celu udziału w aukcji, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Administratorem danych osobowych uczestników aukcji jest Antykwariat Kwadryga. Licytujący ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz złożenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, na zasadach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych. 
 12. Antykwariat jest zobowiązany do gromadzenia danych osobowych (imię, nazwisko, nr pesel) uczestników aukcji, dokonujących transakcji powyżej 10 tysięcy złotych, w Księdze Ewidencyjnej Zabytków Przyjętych lub Oferowanych do Zbycia i Wydanych Ekspertyzach (Dz. U. z 04.12.2017 r. poz. 2249). 
Sobre o leilão


FAQ
Sobre o vendedor
Antykwariat Kwadryga
Contacto
Artur Jastrzębski Antykwariat Kwadryga
room
ul. Wilcza 29A lok. 25
00-544 Warszawa
phone
+48 22 622 11 54
keyboard_arrow_up
add