516

ZAMOŚĆ, BRANIEWO. ZAŁUSKI, ANDRZEJ CHRYZOSTOM, ANDREÆ / CHRYSOSTOMI

add A sua nota 

Descrição do item

ZAMOŚĆ, BRANIEWO. ZAŁUSKI, ANDRZEJ CHRYZOSTOM, ANDREÆ / CHRYSOSTOMI / IN ZAŁVSKIE / ZAŁUSKI, / Primò Kijovienʃis, poʃtea Plocenʃis, / & nunc Varmiensis / EPISCOPI, / SACRI ROMANI IMPERII / PRINCIPIS, / TERRARVM PRVSSIÆ PRÆSIDIS, / ET SUPREMI REGNI POLONIÆ / CANCELLARII. / EPISTOLARUM / HISTORICO-FAMILIARUM. / TOMVS PRIMVS. / A morte LODOVICÆ REGINÆ, & / Abdicatione Regis JOANNIS CASIMIRI. / Regum MICHAELIS I. & JOANNIS III. / Acta continens; wyd. Brunsbergae, 1709; część większej całości pt. Epistolae historico-famliares, dzieła bardzo cennego, o którym sto lat później Feliks Bentkowski napisał: szacowne to dzieło, ale nie dla prostych dylettantów (Historya literatury polskiej, 1814); zbiór listów w przekładzie łacińskim, opisujących w układzie kronikarskim (rok po roku) wydarzenia historyczne przypadłe za życia autora: od 1665 do 1710 r.; prezentowany tom dotyczy okresu panowania Michała Korybuta Wiśniowieckiego i Jana III Sobieskiego, zawiera m.in. list ojca autora, Aleksandra Załuskiego (1608-1693), wojewody rawskiego, w sprawie śmierci Ludwiki Marii Gonzaga de Nevers, żony króla Jana Kazimierza, która zm. 10 V 1667 r. w Warszawie, list natomiast jest datowany na 20 V (ALEXANDRO ZALUSKI TUNC SUCCAMERARIO, POST PALATINO RAVENSI, PATRI SUO, ANDREAS CHRYSOSTOMUS ZALUSKI…); na wyklejce ekslibris Biblioteki Ordynacji Zamoyskiej (Stanisława ordynata Zamoyskiego), na kolejnych str. stempel biblioteki Zamoyskich i nieaktualny numer inwentarzowy; ss. 872 (28 nlb. + 720 + 124 nlb. str.), st. db., żółtawe zaplamienia, pęknięcie bloku w przedniej części, na str. tyt. odręczny dopisek, miejscami ślady wilgoci, podniszczone krawędzie, ślady kornika, oprawa twarda, skórzana, lekko podniszczona; format 4o;

Andrzej Chryzostom Załuski (1650-1711) był kaznodzieją, tłumaczem, kanclerzem wielkim koronnym, biskupem (warmińskim, płockim, kijowskim), posłem nadzwyczajnym Rzeczypospolitej w Królestwie Francji i posłem Rzeczypospolitej w Królestwie Hiszpanii, kanclerzem królowej Marii Kazimiery. Napisał takie dzieła jak: Kazania, które się na prędce zebrać mogły... (1696); Kazania różne (Kalisz 1702); Series et acta praecipua ducum et regum Poloniae... quorum effigies ex originalibus... spectantur in Palatio Załusciano Varsaviensi (Warszawa, ok. 1700).

Leilão
XXVII Aukcja Antykwariatu Wu-eL
gavel
Data
28 Março 2020
date_range
Preço inicial
680 EUR
Preço de venda
nenhuma oferta
O item não está mais disponível
Visualizações: 33 | Preferidos: 1
Leilão

Antykwariat Wu-eL

XXVII Aukcja Antykwariatu Wu-eL
Data
28 Março 2020
Itens com lances

Todos os itens estão listados para licitação

Prémio do comprador
10.00%
A OneBid não cobra taxas adicionais pela licitação.
Incrementos dos lances
  1
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  2 000
  > 100
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  50 000
  > 5 000
  100 000
  > 10 000
 
Termos e Condições
 1. Osoba biorąca udział w aukcji w sposób świadomy akceptuje warunki określone regulaminem.
 2. Uczestnikiem aukcji może być każda osoba fizyczna, która posiada zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną.
 3. Licytujący ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do dokonywania w nich poprawek zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. Administratorem danych osobowych jest: ANTYKWARIAT WU-EL DR WOJCIECH LIZAK, NIP: 8511807452, ul. św. Wojciecha 1/U3, 70-410 Szczecin.
 4. Dane osobowe uczestników licytacji są danymi poufnymi i pozostają do wyłącznej dyspozycji wyżej wymienionego administratora danych.
 5. Przedmiotem aukcji są obiekty powierzone do sprzedaży przez komitentów lub stanowiące własność Antykwariatu.
 6. Ceny podane w katalogu są cenami wywoławczymi. Do cen wylicytowanych dolicza się 10%, a w przypadku sprzedaży poaukcyjnej - 15%.
 7. Prawo pierwokupu ma Biblioteka Narodowa oraz inne uprawnione instytucje po cenach wylicytowanych. Ostateczna lista wynikowa wraz z uwzględnieniem prawa pierwokupu zostanie opublikowana po aukcji.
 8. Zatwierdzenie przez licytującego ostatecznej, wylicytowanej ceny stanowi zawarcie umowy kupna-sprzedaży.
 9. Prawo własności przechodzi na kupującego w momencie dokonania wpłaty całości wylicytowanej kwoty.
 10. Nabywca zobowiązany jest wykupić wylicytowane obiekty w ciągu 7 dni od zakończenia aukcji.
 11. Zakupione obiekty wysyłane są przesyłkami kurierskimi, po doliczeniu opłat związanych z wysyłką. Dla instytucji następuje to kredytowo (bez obowiązku przedpłaty), dla osób fizycznych po przedpłacie lub za zaliczeniem pocztowym.
 12. Niewykupienie obiektu nie zwalnia nabywcy od pokrycia kosztów wynikłych z faktu wylicytowania obiektu, łącznie z roszczeniami dotychczasowego właściciela.
 13. Opisy obiektów są objęte ochroną przewidzianą przez przepisy prawa autorskiego. 
Sobre o leilão


FAQ
Sobre o vendedor
Antykwariat Wu-eL
Contacto
Antykwariat Wu-eL
room
ul. św. Wojciecha 1
70-410 Szczecin
phone
+48517727267
keyboard_arrow_up
add