31

KOŁOBRZEG, KOSZALIN, SZCZECINEK. Medal wybity z okazji 600-lecia rodu Boninów

add A sua nota 

Descrição do item

KOŁOBRZEG, KOSZALIN, SZCZECINEK. Medal wybity z okazji 600-lecia rodu Boninów (starego pomorskiego rodu szlacheckiego z Drawska Pomorskiego); na awersie dookoła napis: SEHSIAHRHVNDERTFEIER DES GESCHLECHTES DERER VON BONIN, w środku dwie głowy koziorożca (ważny element herbu von Boninów) oraz wizerunki gryfa i orła, a także daty 1301-1901, nazwy miejscowości: KARZIN (obecnie Karsina, osada w powiecie koszalińskim, dawniej należała do rodu von Bonin, mieszkającego w tamtejszym pałacu), DVBERTECH (obecnie Dobrociechy, wieś w powiecie koszalińskim, dawniej jej część to stare lenno rodu von Bonin), WOGENTHIN (obecnie Wojęcino, wieś w powiecie koszalińskim, dawniej należała do rodu von Bonin, który ufundował tam kaplicę), KLAPTOW (obecnie Kłopotowo, osada w powiecie kołobrzeskim, w 1650 r. jej właścicielem był płk Wedig von Bonin), NASEBAND (obecnie Nosibądy, wieś w powiecie szczecineckim, w 1735 r. należała do rodu von Bonin), WVLFFLATZKE (obecnie Wilcze Laski, wieś w powiecie szczecineckim, tu ur. się w 1826 r. Swantus Eccard Hugo von Bonin), PARSOW (obecnie Parsowo, wieś w powiecie koszalińskim), GELLGN (?), IN DER TREVE FEST; na dole wyryta nota: EDITH BONIN BRETTIN INV Mv KAWACZYŃSKI FEG; na rewersie postacie średniowiecznego rycerza i niewiasty, na górze wyryty napis: IN DER LIEBE TREV / IN DER TREVE FEST / PAS IST ALT / UND NEV / BONINE / BEST; st. db., drobne uszkodzenia; średnica: 120 mm;

Leilão
XXVII Aukcja Antykwariatu Wu-eL
gavel
Data
28 Março 2020
date_range
Preço inicial
219 EUR
Preço de venda
nenhuma oferta
O item não está mais disponível
Visualizações: 74 | Preferidos: 0
Leilão

Antykwariat Wu-eL

XXVII Aukcja Antykwariatu Wu-eL
Data
28 Março 2020
Itens com lances

Todos os itens estão listados para licitação

Prémio do comprador
10.00%
A OneBid não cobra taxas adicionais pela licitação.
Incrementos dos lances
  1
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  2 000
  > 100
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  50 000
  > 5 000
  100 000
  > 10 000
 
Termos e Condições
 1. Osoba biorąca udział w aukcji w sposób świadomy akceptuje warunki określone regulaminem.
 2. Uczestnikiem aukcji może być każda osoba fizyczna, która posiada zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną.
 3. Licytujący ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do dokonywania w nich poprawek zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. Administratorem danych osobowych jest: ANTYKWARIAT WU-EL DR WOJCIECH LIZAK, NIP: 8511807452, ul. św. Wojciecha 1/U3, 70-410 Szczecin.
 4. Dane osobowe uczestników licytacji są danymi poufnymi i pozostają do wyłącznej dyspozycji wyżej wymienionego administratora danych.
 5. Przedmiotem aukcji są obiekty powierzone do sprzedaży przez komitentów lub stanowiące własność Antykwariatu.
 6. Ceny podane w katalogu są cenami wywoławczymi. Do cen wylicytowanych dolicza się 10%, a w przypadku sprzedaży poaukcyjnej - 15%.
 7. Prawo pierwokupu ma Biblioteka Narodowa oraz inne uprawnione instytucje po cenach wylicytowanych. Ostateczna lista wynikowa wraz z uwzględnieniem prawa pierwokupu zostanie opublikowana po aukcji.
 8. Zatwierdzenie przez licytującego ostatecznej, wylicytowanej ceny stanowi zawarcie umowy kupna-sprzedaży.
 9. Prawo własności przechodzi na kupującego w momencie dokonania wpłaty całości wylicytowanej kwoty.
 10. Nabywca zobowiązany jest wykupić wylicytowane obiekty w ciągu 7 dni od zakończenia aukcji.
 11. Zakupione obiekty wysyłane są przesyłkami kurierskimi, po doliczeniu opłat związanych z wysyłką. Dla instytucji następuje to kredytowo (bez obowiązku przedpłaty), dla osób fizycznych po przedpłacie lub za zaliczeniem pocztowym.
 12. Niewykupienie obiektu nie zwalnia nabywcy od pokrycia kosztów wynikłych z faktu wylicytowania obiektu, łącznie z roszczeniami dotychczasowego właściciela.
 13. Opisy obiektów są objęte ochroną przewidzianą przez przepisy prawa autorskiego. 
Sobre o leilão


FAQ
Sobre o vendedor
Antykwariat Wu-eL
Contacto
Antykwariat Wu-eL
room
ul. św. Wojciecha 1
70-410 Szczecin
phone
+48517727267
keyboard_arrow_up
add