340

BRENNSOHN, Isidorus - Die Ärzte Kurlands von 1825-1900: ein biographisches Lexicon / bearbeitet von I...

add Vaša poznámka 
Popis položky
BRENNSOHN, Isidorus - Die Ärzte Kurlands von 1825-1900: ein biographisches Lexicon / bearbeitet von I. Brennsohn; hrsg. von der Kurländischen Gesellschaft für Literatur und Kunst. Mitau 1902, b. wyd. 22 cm, s. 220.
Biogramy zawodowe lekarzy kurlandzkich (lata życia, szkoły, specjalizacja, praktyka, etc.), pol. nazwiska. Lekkie zabrudzenia okł. wyd., blok w stanie bardzo dobrym, nierozcięty.
Dražba
Aukcja 49
gavel
Dátum
05 December 2020
date_range
Počiatočná cena
27 EUR
Cena predaja
Žiadne ponuky
Zobrazení: 7 | Obľúbené: 0
Dražba

Bydgoski Antykwariat Naukowy

Aukcja 49
Dátum
05 December 2020
Priebeh licitácie

Budú licitované všetky položky

Dražobný poplatok
10.00%
OneBid neúčtuje dodatočné poplatky za dražbu.
Zvyšovanie ponuky
  1
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
 
Všeobecné podmienky
 1. Ceny podane w katalogu są cenami wywołania netto. Do cen uzyskanych zostaną doliczone opłaty organizacyjne w wysokości 10% (również w sprzedaży poaukcyjnej). 
 2. W zamówieniach korespondencyjnych należy podać numer pozycji, hasło oraz najwyższą oferowaną cenę. Informacje te mają charakter poufny, a składających zamówienia będzie reprezentował upoważniony przedstawiciel antykwariatu. 
  W wypadku zgłoszenia identycznych limitów pierszeństwo przysługuje temu, który jako pierwszy dotarł do Antykwariatu.
 3. Antykwariat ponosi odpowiedzialność za właściwą realizację zleceń korespondencyjnych złożonych najpóźniej 18 godzin przed rozpoczęciem licytacji. 
 4. Antykwariat gwarantuje zgodność opisu katalogowego ze stanem faktycznym oferowanych obiektów aukcyjnych. 
 5. W przypadku wykazania przez nabywcę rażącej niezgodności opisu ze stanem faktycznym kupionego obiektu, nabywca posiada prawo jego zwrotu w ciągu 14 dni od dnia aukcji. 
 6. Nabywca jest zobowiązany wykupić wylicytowane przedmioty w ciągu 7 dni od otrzymania informacji z Bydgoskiego Antykwariatu Naukowego Wiesław Dreas o łącznych kosztach ich nabycia (przedmiot(y) aukcyjny(e), opłata organizacyjna, koszt wysyłki - jeśli taka będzie). Po tym terminie naliczane będą ustawowe odsetki. 
 7. Antykwariat nie ponosi odpowiedzialności za wady prawne i ukryte wady fizyczne oferowanych obiektów, co nie przekreśla roszczeń wobec dotychczasowego właściciela spornego obiektu. 
 8. Biblioteka Narodowa, Biblioteka Jagiellońska oraz muzea rejestrowe posiadają prawo pierwokupu po najwyższej wylicytowanej cenie bezpośrednio po zakończeniu licytacji. 
 9. Osobom prywatnym wysyłamy wylicytowane pozycje po wpłaceniu należności na konto Antykwariatu. 
 10. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Antykwariat jest zobowiązany do rejestrowania danych osobowych klientów dokonujących zakupów na kwotę powyżej 10 000 euro lub pojedynczego zabytku o wartości powyżej 10 000 zł.
 11. Wywóz dóbr kultury (w tym materiałów bibliotecznych) za granicę reguluje ustawa z dnia 18 marca 2010 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
O dražbe


FAQ
O predajcovi
Bydgoski Antykwariat Naukowy
Kontakt
room
Stary Rynek 3
85-105 Bydgoszcz
phone
+48 52 322 19 77
keyboard_arrow_up
add