3

[Curiosum!] Co dobrego przyniosły Polsce rządy Józefa Piłsudskiego 1930

add Vaša poznámka 

Popis položky

Co dobrego przyniosły Polsce rządy Józefa Piłsudskiego.

b.w., Kraków 1930.

8 s., 15 cm.

Oprawa wydawnicza, broszurowa, po której następuje osiem niezadrukowanych, czystych stron.

Kuriozum wydawnicze pochodzące z kręgów opozycyjnych do rządów sanacyjnych, stanowiące oryginalny "niemy" pamflet, podsumowujący rządy pomajowe. Według informacji przytoczonej przez Zbysława Arcta w "Gawędach o księgarzach", Wrocław 1972, s. 190. wydawcą był krakowski dziennik "Naprzód", organ PPS, prowadzący w tym okresie najostrzejszą krytykę rządów Piłsudskiego: "Ciekawy wypadek przypomina bibliofil krakowski Władysław Rzońca. W l. 1930 lub 1931 socjalistyczny dziennik "Naprzód" wydał broszurkę pod tytułem "Co dały Polsce rządy marszałka Piłsudskiego?". Broszurka składała się z kilkunastu niezadrukowanych kartek. Wszyscy zrozumieli "treść" broszurki, ale cenzura ją przepuściła, bo nie było co konfiskować". Biorąc pod uwagę datę wydania, być może wykorzystywano ją jako materiał propagandowy kolportowany podczas Wyborów "brzeskich".

Druk nie notowany w katalogach polskich bibliotek.


Dražba
II Internetowa Aukcja Bibliofilska Księgarni Światowid Kielce
gavel
Dátum
10 November 2020
date_range
Počiatočná cena
18 EUR
Cena predaja
400 EUR
Vyššia ponuka
2200%
Zobrazení: 139 | Obľúbené: 3
Dražba
Księgarnia Światowid

Księgarnia Światowid

II Internetowa Aukcja Bibliofilska Księgarni Światowid Kielce
Dátum
10 November 2020
Priebeh licitácie

Budú licitované všetky položky

Náklady dodávky

Dražobný poplatok
10.00%
OneBid neúčtuje dodatočné poplatky za dražbu.
Zvyšovanie ponuky
  1
  > 10
  100
  > 20
  200
  > 50
  500
  > 100
  1 000
  > 200
  2 000
  > 500
  5 000
  > 1 000
  10 000
  > 2 000
 
Všeobecné podmienky
 1. Organizatorem aukcji jest P. W. Światowid Marta Lorek, NIP 6570001809, 25-315 Kielce, ul. Starodomaszowska 30/46.
 2. Ceny podane w katalogu są cenami wywołania (w PLN). Ceną nabycia jest cena wylicytowana, do której Organizator dolicza 10 % opłaty organizacyjnej.
 3. W aukcji można wziąć udział przez Internet po uprzednim zarejestrowaniu się i zapoznaniu z zasadami i techniką licytacji.
 4. Zgodnie z systemem aukcyjnym, zamówienia złożone przez portal onebid.pl. będą uwzględniane w trakcie trwania licytacji i od razu pojawiają się na ekranie, w ten sposób uzyskana suma stanowić będzie cenę wywoławczą dla aukcji online, w przypadku odnotowania kilku zamówień na jedną pozycję, licytacja rozpocznie się od przedostatniego pod względem wysokości limitu powiększonego o jedno postąpienie.
 5. Informacji o obiektach aukcyjnych udzielamy pocztą elektroniczną. Pytania prosimy kierować na adres mailowy: [email protected]
 6. Zakupione obiekty zostaną wysłane w terminie do 10 dni od zaksięgowania wpłaty. 
 7.  Prawo własności zakupionych obiektów przechodzi na Nabywcę w momencie dokonania całej wpłaty  
 8. Prosimy o przestrzeganie 7-dniowego terminu płatności od daty otrzymania rachunku za zakupione pozycje. Po tym terminie naliczane będą ustawowe odsetki.
 9. Koszty wysyłki wg cennika Poczty Polskiej i In Post.
 10. Biblioteka Narodowa, Biblioteka Jagiellońska, Muzeum Narodowe oraz inne muzea rejestrowane korzystają z prawa pierwokupu po wylicytowanych cenach (Dz. U. 1996 Nr 5 poz. 24 ustawa z dnia 21 listopada 1996 r.).
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne oraz wady prawne zakupionych obiektów.  Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane zgodnie z przepisami prawa polskiego.
 12. Organizator ma prawo do wycofania obiektów z licytacji bez podania przyczyny.
 13. Zasady wywozu materiałów bibliotecznych za granicę reguluje ustawa z dn. 18 marca 2010 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
 14. Uczestnik aukcji wyraża zgodę na otrzymywanie, w tym pocztą elektroniczną, korespondencji handlowej i marketingowej organizatora aukcji..
 15. W przypadku transakcji na kwotę powyżej 10 tys. zł (po uwzględnieniu ceny wraz z opłatą organizacyjną i kosztami dostawy), Uczestnik aukcji jest zobowiązany do przekazania Organizatorowi dodatkowo numeru PESEL, w celu zarejestrowania transakcji w Księdze ewidencyjnej zabytków, zgodnie z zapisami  ustawy z dn. 18 marca 2010 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
 16. Dane uczestników aukcji będą przetwarzane tylko i wyłącznie dla celów realizacji zamówienia.
O dražbe


FAQ
Čakajte...
O predajcovi
Księgarnia Światowid
Kontakt
room
Starodomaszowska 30/46
25-315 Kielce
phone
+48 41 343 80 13; 602-364-811
keyboard_arrow_up
add