36

Kukiel Marian, Zarys historji wojskowości w Polsce 1929

add Vaša poznámka 

Popis položky

Kukiel Marian, Zarys historji wojskowości w Polsce; Wydanie trzecie zmienione i powiększone.

Kraków : nakł. Krakowskiej Spółki Wydawniczej, 1929 (Kraków : Druk W. L. Anczyca i Spółki).

VIII, 356 s. : il. ; 20 cm.

Oprawa z epoki, półpłótno.

Na stronach przedtytułowej i tytułowej stare pieczątki Związku Strzeleckiego: Komenda Powiatu Nowosądeckiego i Komenda Okręgu Nr 5 w Krakowie.

Dražba
II Internetowa Aukcja Bibliofilska Księgarni Światowid Kielce
gavel
Dátum
10 November 2020
date_range
Počiatočná cena
34 EUR
Cena predaja
Žiadne ponuky
Zobrazení: 30 | Obľúbené: 0
Dražba
Księgarnia Światowid

Księgarnia Światowid

II Internetowa Aukcja Bibliofilska Księgarni Światowid Kielce
Dátum
10 November 2020
Priebeh licitácie

Budú licitované všetky položky

Náklady dodávky

Dražobný poplatok
10.00%
OneBid neúčtuje dodatočné poplatky za dražbu.
Zvyšovanie ponuky
  1
  > 10
  100
  > 20
  200
  > 50
  500
  > 100
  1 000
  > 200
  2 000
  > 500
  5 000
  > 1 000
  10 000
  > 2 000
 
Všeobecné podmienky
 1. Organizatorem aukcji jest P. W. Światowid Marta Lorek, NIP 6570001809, 25-315 Kielce, ul. Starodomaszowska 30/46.
 2. Ceny podane w katalogu są cenami wywołania (w PLN). Ceną nabycia jest cena wylicytowana, do której Organizator dolicza 10 % opłaty organizacyjnej.
 3. W aukcji można wziąć udział przez Internet po uprzednim zarejestrowaniu się i zapoznaniu z zasadami i techniką licytacji.
 4. Zgodnie z systemem aukcyjnym, zamówienia złożone przez portal onebid.pl. będą uwzględniane w trakcie trwania licytacji i od razu pojawiają się na ekranie, w ten sposób uzyskana suma stanowić będzie cenę wywoławczą dla aukcji online, w przypadku odnotowania kilku zamówień na jedną pozycję, licytacja rozpocznie się od przedostatniego pod względem wysokości limitu powiększonego o jedno postąpienie.
 5. Informacji o obiektach aukcyjnych udzielamy pocztą elektroniczną. Pytania prosimy kierować na adres mailowy: [email protected]
 6. Zakupione obiekty zostaną wysłane w terminie do 10 dni od zaksięgowania wpłaty. 
 7.  Prawo własności zakupionych obiektów przechodzi na Nabywcę w momencie dokonania całej wpłaty  
 8. Prosimy o przestrzeganie 7-dniowego terminu płatności od daty otrzymania rachunku za zakupione pozycje. Po tym terminie naliczane będą ustawowe odsetki.
 9. Koszty wysyłki wg cennika Poczty Polskiej i In Post.
 10. Biblioteka Narodowa, Biblioteka Jagiellońska, Muzeum Narodowe oraz inne muzea rejestrowane korzystają z prawa pierwokupu po wylicytowanych cenach (Dz. U. 1996 Nr 5 poz. 24 ustawa z dnia 21 listopada 1996 r.).
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne oraz wady prawne zakupionych obiektów.  Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane zgodnie z przepisami prawa polskiego.
 12. Organizator ma prawo do wycofania obiektów z licytacji bez podania przyczyny.
 13. Zasady wywozu materiałów bibliotecznych za granicę reguluje ustawa z dn. 18 marca 2010 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
 14. Uczestnik aukcji wyraża zgodę na otrzymywanie, w tym pocztą elektroniczną, korespondencji handlowej i marketingowej organizatora aukcji..
 15. W przypadku transakcji na kwotę powyżej 10 tys. zł (po uwzględnieniu ceny wraz z opłatą organizacyjną i kosztami dostawy), Uczestnik aukcji jest zobowiązany do przekazania Organizatorowi dodatkowo numeru PESEL, w celu zarejestrowania transakcji w Księdze ewidencyjnej zabytków, zgodnie z zapisami  ustawy z dn. 18 marca 2010 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
 16. Dane uczestników aukcji będą przetwarzane tylko i wyłącznie dla celów realizacji zamówienia.
O dražbe


FAQ
Čakajte...
O predajcovi
Księgarnia Światowid
Kontakt
room
Starodomaszowska 30/46
25-315 Kielce
phone
+48 41 343 80 13; 602-364-811
keyboard_arrow_up
add