36

Aleksandra FARQUE-NAGIĘĆ (ur. 1979), Dobrego wiatru II

add Vaše poznámka 
Popis položky
Odhady: 1 042 - 1 389 EUR | 4 500 - 6 000 PLN
olej, płótno, 130 x 97 cm;
sygn. p. d.: NAGIEC.

Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie - kierunek grafika warsztatowa u prof. Stanisława Wejmana i prof. Krzysztofa Tomalskiego. Obecnie zajmuje się malarstwem ekspresyjnym, często monochromatycznym poruszając się w gamie obranego koloru. Maluje abstrakcje liryczne, często pisząc teksty poezji, cytując na obrazach. Interesuje się ruchem i gestem zamykającym się w abstrakcji. Interesuje się też sztuką ludzi chorych umysłowo, sztuka naiwną, często etniczną. Oprócz działalności wystawienniczej zajmuje się również opieka kuratorską. Współpracowała też z Teatrem Dialog i Sceną ulicy Kanoniczej. Była uczestnikiem plenerów artystycznych w Zaborku i w Jakubowicach zakończonych wystawami zbiorowymi. Podczas studiów na krakowskiej ASP uczestniczyła w wystawie grupowej Fundacji Szwedzko-Włoskiej w Wenecji podczas Biennale w Wenecji w 2001roku. Brala udział w Biennale Grafiki w Poznaniu i Serceles koło Paryża. Wystawiała swoje prace w 2001 roku w NCK w Krakowie na prezentacji pod tytułem: „Falowanie i spadanie”. Otrzymała drugą nagrodę za grafikę roku 2002 w krakowskiej ASP przyznawaną przez Wydział Grafiki krakowskiego ASP. Stypendystka polskiego Ministra Kultury i Sztuki i Rządu Francuskiego w 2003 roku. W Atenach studiowała malarstwo, grafikę warsztatową i ceramikę. Odbyła staż w Ecole des Beaux Artes w Tuluzie u prof. Jean Luc Favel, w pracowni Grafiki Warsztatowej i Infografiki. Brała udział w wystawie końcowo rocznej studentów i absolwentów Ecole des Beaux Artes w Tuluzie. Wystawiała grafiki w Cederic Baqville Gallery w Lille. Organizowała Festival Cassel we Francji gdzie również wystawiała swoje kompozycje. Miała liczne wystawy malarstwa w galerii Point Barre, Ann Sophie Colette w Lille. Otwarła studio malarstwa „Atelier 22” w centrum starego Lille. Współpracowała z Artystyczną Agencją Reklamową YNWA w Lille (Wykonawstwo projektów reklamowych dla sklepów Tempo, Orange, współpraca z Canon i Peugeot). Mieszkając w Londynie współprowadziła Galerie Topolski Century na Waterloo Station. Współpracowała z Ministrem Kultury i Sztuki przy organizacji cyklu wystaw z okazji Roku Polskiego w Londynie i Tuluzie. W 2014 miała wystawę grafiki w Ambasadzie Francji w Krakowie. Wielokrotne wystawy w Parlamencie Europejskim w Luk semburgu m.in. w 2014 i 2015 roku.
Jest członkiem ZPAP Kraków i bierze udział w wystawach zbiorowych Salonu Zimowego w Pałacu Przyjaciół Sztuk Plastycznych i Art. Meetinig Tomaszowice oraz Pracowni Otwartej - galerii Pałacu pod Baranami w Krakowie. Ostatnia wystawa miała miejsce w Galerii Politechniki Krakowskiej- Kotłownia „Sztuka w Architekturze” w listopadzie 2016 i salonie zimowym w Grudniu 2016.
Aukce
6 Aukcja Teraz Nowoczesne
gavel
Datum
20 Listopad 2018
date_range
Vyvolávací cena
810 EUR
Odhady
1 042 - 1 389 EUR
4 500 - 6 000 PLN
Prodejní cena
-
Položka už není dostupná
Zobrazení: 20 | Oblíbené: 0
Aukce
Rempex

Rempex

6 Aukcja Teraz Nowoczesne
Datum
20 Listopad 2018
Průběh licitace

Licitovat se budou jen vybrané položky, které byly přihlášeny dříve. Chcete-li přihlásit položky, klikněte u zvolené položky na tlačítko PŘIHLÁSIT DO LICITACE

Aukční poplatek
18.00%
OneBid nevybírá žádné doplatky za licitaci.
Příhozy
  1
  > 100
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  100 000
  > 2 000
  200 000
  > 5 000
  500 000
  > 10 000
 
Podmínky používání

REGULAMIN AUKCJI


I

1. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki i obiekty rzemiosła artystycznego powierzone przez klientów lub stanowiące własność Domu Aukcyjnego.

2. Obiekt wystawiony na aukcję posiada cenę wywoławczą podaną w katalogu oraz estymację.

3. Opisy obiektów zawarte w katalogu mogą być zmienione przed rozpoczęciem licytacji.

4. Do wylicytowanej ceny doliczana jest opłata organizacyjna w wysokości 18%. Opłata obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej.

 

II

1. Do udziału w licytacji upoważnione są osoby, które wpłaciły zwrotne vadium w wysokości 500 zł.

2. Osoby zainteresowane licytacją, które nie mogą przybyć na aukcję, mają możliwość wpłaty vadium i złożenia oferty kupna (z oferowanym limitem ceny) w dniach poprzedzających aukcję. W ich imieniu w licytacji wezmą udział pracownicy Domu Aukcyjnego (wysokość oferowanej najwyższej ceny jest informacją poufną).

3. Istnieje możliwość telefonicznego udziału w licytacji poszczególnych obiektów, pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia w Domu Aukcyjnym.

4. W dniu aukcji zlecenia z podanym limitem ceny oraz na telefoniczny udział w licytacji przyjmowane są do godz. 17.00. Po godz. 17.00 oraz w trakcie aukcji można licytować za pośrednictwem www.artinfo.pl (0-693 108 148)

5. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za techniczne problemy, brak możliwości połączenia telefonicznego się z klientem podczas aukcji.

 

III

1. Aukcja prowadzona jest przez upoważnioną osobę - aukcjonera.

2. Licytacja rozpoczyna się od ceny wywoławczej podanej w katalogu. Większość obiektów posiada cenę gwarantowaną, poniżej której obiekt nie może być sprzedany bez dodatkowej zgody właściciela.

3. Aukcjoner może sam składać oferty, kolejne lub w odpowiedzi na oferty Klientów, aż do poziomu ceny rezerwowej.

4. O postąpieniu w licytacji decyduje aukcjoner. Zwyczajowo wynosi ono ok. 10 %.

5. Nabywcą staje się osoba oferująca najwyższą ceną. Zakończenie licytacji następuje w momencie uderzenia młotkiem przez aukcjonera. W przypadku, gdy zakończenie licytacji następuje w sytuacji sporu, aukcjoner ma prawo rozstrzygnąć spór lub ponownie przeprowadzić licytację.

6. Gdy zakończenie licytacji następuje na poziomie lub powyżej ceny gwarantowanej oznacza to, że umowa kupna-sprzedaży jest zawarta.

7. Gdy zakończenie licytacji następuje na poziomie niższym niż cena gwarantowana, ostateczne zawarcie umowy kupna-sprzedaży musi zostać potwierdzone przez właściciela obiektu w terminie 7 dni od daty aukcji. Wylicytowana cena stanowi wiążącą ofertę nabywcy. W przypadku gdy po aukcji zostanie zgłoszona druga oferta zakupu – co najmniej w cenie gwarantowanej, pierwszy oferent ma prawo pierwokupu w cenie gwarantowanej.

 

IV

1. Nabywca zobowiązany jest wykupić obiekt w ciągu 5 dni po zakończeniu aukcji lub uzgodnieniu oferty. Dopuszcza się możliwość wpłaty zadatku w wysokości 20% wylicytowanej ceny. Pozostała kwota powinna być wówczas wpłacona w terminie 10 dni po zakończeniu aukcji. W przypadku nie dotrzymania tego terminu następuje przepadek wpłaconego zadatku. Vadium stanowi zadatek lub jego część.

2. W przypadku sprzedaży warunkowej (poniżej ceny gwarantowanej) wpłacone vadium pozostaje w Domu Aukcyjnym, a po okresie 7 dni, w zależności od decyzji właściciela obiektu, podlega zwrotowi lub stanowi zadatek na poczet zakupu.

3. Prawo własności zakupionego obiektu przechodzi na kupującego w momencie dokonania całej wpłaty.


V

1. Dom Aukcyjny daje gwarancję autorstwa i innych cech obiektu opisanych w katalogu. Gdyby jednak opis okazał się niezgodny ze stanem rzeczywistym, nabywca może w ciągu 14 dni od daty aukcji zwrócić obiekt do Domu Aukcyjnego, który w takim wypadku zwróci całą wpłaconą kwotę. Zakwestionowanie opisu katalogowego, na żądanie Domu Aukcyjnego, musi być udokumentowane wiarygodnymi ekspertyzami.

2. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów.

3. Brak informacji w katalogu o stanie zachowania obiektu nie oznacza, że nie został on poddany konserwacji.

4. Oświadczenia ogłaszane przed aukcją przez aukcjonera uzupełniają lub korygują opisy katalogowe.

 

VI

1. Polskie muzea mają prawo pierwokupu w wylicytowanej cenie, pod warunkiem, że zgłoszą to bezpośrednio po zakończeniu licytacji obiektu.

 

Dom Aukcyjny przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami wywóz obiektów starszych niż 55 lat oraz o wartościach przekraczających limity określone w ustawie O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami poza granice kraju wymaga zgody odpowiednich władz. Przypominamy również, że zgodnie z obowiązującymi przepisami Dom Aukcyjny jest zobowiązany do zbierania danych osobowych klientów dokonujących transakcji w kwocie powyżej 15 000 Euro.

Przypominamy również, że zgodnie z obowiązującymi przepisami Dom Aukcyjny jest zobowiązany do zbierania danych osobowych klientów dokonujących płatności gotówką w kwocie powyżej 10 000 Euro.


O aukci


FAQ
Čekejte...
O prodejci
Rempex
Kontakt
room
ul. Karowa 31
00-324 Warszawa
Otevírací doba
poniedziałek - piątek: 12.00 - 18.00
sobota: 12.00 - 14.00
niedziela: nieczynne
Příjem položek do aukcí
Z Biurem Przyjęć skontaktować się można:
  • osobiście w naszej siedzibie w Warszawie przy ul. Karowej 31; od poniedziałku do piątku w godzinach: 12.00 - 18.00 oraz w soboty: 12.00 - 14.00
  • listownie: Biuro Przyjęć, ul. Karowa 31, 00-324 Warszawa poprzez e-mail [email protected]
  • telefonicznie: tel/fax +48 22 826-44-08, 801-120-342 wew. 102 lub 103
W przypadku dużej ilości przedmiotów lub o znacznych rozmiarach (meble, duże obrazy) istnieje możliwość umówienia się z przedstawicielami Domu Aukcyjnego w celu obejrzenia obiektów na miejscu. W oparciu o dodatkowe zlecenie właścicieli obiekty przed wystawieniem ich na aukcji mogą być poddane konserwacji oraz oprawie po preferencyjnych cenach. Należność za powyższe usługi rozliczana jest po sprzedaży obiektu lub w momencie jego odbioru.

Obiekty przyjmowane są również w naszym Domu Aukcyjnym w Krakowie, którym kieruje p. Agata Turecka. Przedstawicielstwo mieści się przy ul. Łobzowskie 3 (31-139 Kraków), czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 12.00 - 18.00 oraz w soboty: 12.00 - 15.00. Z przedstawicielstwem można kontaktować się również telefonicznie: +48 605 591 317 oraz poprzez e-mail: [email protected]
Aleksandra Farque-Nagięć
keyboard_arrow_up
add