728

"Pan Tadeusz" z pieskami. Jedyny znany egzemplarz poza zbiorami publicznymi!

add Vaše poznámka 

Popis položky

MICKIEWICZ Adam - Pan Tadeusz czyli ostatni zajazd na Litwie. Historja szlachecka z r. 1811 i 1812 we dwunastu księgach wierszem. T. 1-2. Paryż 1834. Wydanie Alexandra Jełowickiego z popiersiem autora. 16d, s. 253, [2], tabl. 1; 300, [3]. brosz., wsp. futerał wspólny dla obu tomów.
Okł. po konserwacji, egz. nieobcięty, w pełnym formacie. Pierwsze wydanie i zarazem pierwodruk jednego z najważniejszych utworów naszej literatury, "książki ukochanej i nieśmiertelnej" (Alina Witkowska) z niezwykle rzadkim wariantem okładki broszurowej. Na tablicy portret Adama Mickiewicza w stalorycie Antoniego Oleszczyńskiego wg medalionu Pierre'a-Jeana Dawida d'Angers. Na s. 205 t. 2 niewielki drzeworytowy portret Napoleona.
Ten wyjątkowy egzemplarz reprezentuje tzw. "Pana Tadeusza" z pieskami. Przyjaciele Mickiewicza, czuwający nad drukiem poematu w paryskiej drukarni Pinarda przygotowali projekt okładki do powstającego dzieła. Nawiązywała ona do wydanych powtórnie w 1833 "Dziadów", które zdobił ostry gotycki łuk i inne detale architektoniczne. Podobna kompozycja miała pojawić się na okładce epopei narodowej. Tu także przewidziano łuk, a podtrzymujące je dwie kolumny wsparto na zdobionym fryzie, na krańcach którego wrysowano dwa przyczajone psy myśliwskie (stąd nazwa wariantu edytorskiego: "z pieskami"). Kompozycję tę odbito na obu okładkach, przy czym pustą przestrzeń na pierwszej okładce wypełniono tytulaturą, a na tylnej wstawiono w tym miejscu zdobnik typograficzny w kształcie liry. Wydrukowano próbne odbitki do autorskiej akceptacji. Mickiewiczowi pomysł przyjaciół zdecydowanie nie przypadł do gustu. Nakazał zniszczyć wydruki, jako nieoddające ducha poematu, a na nowych, bardzo ascetycznych okładkach nadrukować jedynie tytuł utworu i numer tomu (z przodu) oraz cenę obu tomów (z tyłu). I w takiej formie "Pan Tadeusz" powędrował w świat. Zapewne z oszczędności, by nie tracić zadrukowanych nieudanym projektem arkuszy, nową okładkę wydrukowano na ich odwrocie. W ten sposób nieznaczna, bardzo ograniczona ilość egzemplarzy, posiadała na odwrocie drugą wersję okładki. W ciągu dziesiątek lat znaczna część egzemplarzy straciła swoje pierwotne okładki. Znalezienie dziś egzemplarza z zachowanymi standardowymi okładkami broszurowymi jest bardzo trudne. Ich skromna forma i  ochronna jedynie funkcja nie zachęcała introligatorów do wszywania ich do oprawianych przez siebie egzemplarzy. W ten sposób, wraz innymi, przepadły okładki z pieskami. Juliusz W. Gomulicki określa ten wariant mianem "arcyrzadkiej odmiany pierwszej edycji poematu" ("Zygzakiem", War. 1981).  Trudno oszacować, ile egzemplarzy zachowało się do dziś. Semkowicz pisze enigmatycznie o "niewielkiej ilości egzemplarzy z okładką odmienną", wskazując jeden będący własnością dr. Witołda Olszewskiego ze Lwowa. Halina Natuniewicz i Alicja Bajdor ("Pan Tadeusz w ilustracjach") informują: "egzemplarze posiadające tę pierwszą [wersję okładki] są nieliczne". Przywołują znany sobie egzemplarz będący w zbiorach Muzeum Literatury w Warszawie, w zespole stanowiącym spuściznę po Julianie Tuwimie. W interesującym filmie o "Panu Tadeuszu" z pieskami, dostępnym na stronach tegoż muzeum, kustosz Martyna Replin-Bala wspomina o trzech znanych egzemplarzach. Pierwszy pochodzi ze zbiorów Muzeum Literatury, drugi spoczywa w Ossolineum we Wrocławiu. Losy wspomnianego przez Semkowicza egzemplarza ze Lwowa nie są znane. Być może trzecim znanym egzemplarzem jest ten tutaj prezentowany. Pojawił się na aukcji po raz pierwszy w 1993 (aukcja Rara Avis nr 4, poz. 285) i trafił na nią ze zbiorów prywatnych. Był to jedyny odnotowany przypadek pojawienia się tego wariantu w handlu. Do dziś pozostaje jedynym znanym egzemplarzem pozostającym w rękach prywatnych, poza zbiorami publicznymi.
Prezentowany egzemplarz został poddany fachowej konserwacji i został wyposażony w ochronne etui. Pozostawiono pierwotny układ okładek, tzn. "pieski" stanowią wewnętrzną stronę okładek tomu 2 (inaczej niż w egzemplarzu Tuwima). Zachowany jest grzbiet t. 2, z uzupełnionymi ubytkami. Brakujący grzbiet t. 1 uzupełniono starym papierem. Podklejono i wzmocniono przy pomocy bibułki introligatorskiej naddarcia krawędzi okł. oraz niewielkie uszkodzenia okładki tomu 2. Miejscowe zażółcenia papieru. Oba tomy umieszczono w kartonowym futerale, który umieszczono w kolejnym, z półskórkowym grzbietem, złoconą tytulaturą i tłoczonymi ślepo rozetkami. Wielka rzadkość!

WAŻNE: z uwagi na wyjątkowy charakter pozycji, przy podejmowaniu decyzji o zakupie prosimy o zwrócenie uwagi na mogące wystąpić  trudności z uzyskaniem pozwolenia na wywóz za granicę.

IMPORTANT: Due to the unique nature of the item, when making a purchase decision, please pay attention to possible difficulties in obtaining a license for export abroad.

ВАЖНО: в связи с уникальным характером предметa, при принятии решения о покупке обращайте внимание на возможные трудности при получении лицензии на экспорт за границу.

Aukce
132. aukcja antykwaryczna (12/13-06-2021)
gavel
Datum
12 Červen 2021
date_range
Vyvolávací cena
26 667 EUR
Položka nebyla prodána a může být stále k dispozici. Chcete-li ji koupit, zašlete dotaz na možnost prodeje a aktuální cenu.
Zobrazení: 520 | Oblíbené: 14
Aukce

Antykwariat RARA AVIS

132. aukcja antykwaryczna (12/13-06-2021)
Datum
12 Červen 2021
Průběh licitace

Licitovat se budou všechny položky

Dopravné

Aukční poplatek
10.00%
OneBid nevybírá žádné doplatky za licitaci.
Příhozy
  1
  > 5
  50
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
  100 000
  > 10 000
  200 000
  > 20 000
  500 000
  > 50 000
 
Podmínky používání

Warunki ogólne licytacji.

 1. Osoba biorąca udział w aukcji (licytant) rozumie i akceptuje warunki określone regulaminem.
 2. Przedmiotem aukcji są obiekty powierzone przez komitentów, bądź stanowiące własność antykwariatu. Obiekty te posiadają opisy bibliograficzne i ceny wywoławcze określone w katalogu aukcyjnym. W uzasadnionych przypadkach posiadają cenę rezerwową znaną tylko upoważnionemu pracownikowi antykwariatu.
 3. Ceny podane w katalogu aukcyjnym są cenami wywołania. Do ceny wylicytowanej doliczana będzie opłata organizacyjna w wysokości 10%. Opłata organizacyjna obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej.


I.

 1. Aukcja prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przez osobę upoważnioną, która działa w imieniu antykwariatu.
 2. Prowadzący aukcję ustala tzw. postąpienie w licytacji, nie przekraczające dziesięciu procent aktualnej ceny i może stosować wielokrotność minimalnych postąpień oraz ma prawo do dowolnego rozdzielania lub łączenia obiektów wystawionych do sprzedaży oraz do ich wycofania z licytacji bez podania przyczyny.
 3. W przypadku uzasadnionego sprzeciwu, co do oferty kończącej licytację wyrażonego przez uczestnika licytacji bezpośrednio po jej zakończeniu, prowadzący aukcję ma prawo do ponownego przeprowadzenia licytacji lub do jej kontynuowania.
 4. Nabywcą staje się licytant oferujący najwyższą cenę.
 5. Zakończenie licytacji obiektu następuje w momencie uderzenia młotkiem przez prowadzącego licytację i jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży (zgodnie z art. 70.2 § 2 Kodeksu Cywilnego). Od tej chwili licytant jest zobowiązany do wykupienia obiektu.


II.

 1. Uczestnikiem aukcji może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną.
 2. Wstęp na aukcję jest wolny i nie wymaga wpłaty wadium.
 3. Do udziału w licytacji upoważnione są osoby, które pobrały tabliczkę licytacyjną podając dane osobowe do rejestracji. Bezpośrednio po aukcji uczestnik jest zobowiązany zwrócić tabliczkę licytacyjną. Licytant jest odpowiedzialny za skutki użycia tabliczki licytacyjnej przez osoby trzecie.
 4. Do udziału w aukcji upoważnione są również osoby, które złożyły polecenie kupna (tzw. pocztę aukcyjną) najpóźniej na 24 godz. przed rozpoczęciem licytacji. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za właściwą realizację zleceń pisemnych, które napłynęły po tym terminie. Polecenie kupna, o którym mowa powyżej, przyjmujemy wyłącznie w formie pisemnej (list, fax, e-mail) bądź za pomocą formularza zamówienia znajdującego się na stronie internetowej antykwariatu (www.raraavis.krakow.pl) przy katalogu aukcyjnym.
 5. W zamówieniach pisemnych prosimy podać: dane osobowe, numer pozycji, nazwisko autora, pierwsze słowo tytułu oraz najwyższą oferowaną cenę (limit) bez opłaty organizacyjnej. W przypadku takich samych limitów decyduje kolejność zgłoszeń.
 6. Wysokość limitów oraz nazwiska osób lub nazwy instytucji biorących udział w licytacji drogą korespondencyjną są informacjami poufnymi. W imieniu tych osób i instytucji w licytacji będzie uczestniczył upoważniony przedstawiciel antykwariatu.
 7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykluczenia z aukcji osób, które nie wywiązują się z przyjętych zobowiązań.
 8. Licytant podając dane osobowe w procesie rejestracji osobistej bądź pisemnej wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu udziału w aukcji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. Administratorem danych osobowych uczestników aukcji jest antykwariat Rara Avis s.c. Zuzanna Migo-Rożek Iwona Błaszczyk z siedzibą w Krakowie (31-024) przy ul. Szpitalnej 11. Licytujący ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz złożenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Antykwariat oświadcza, że podanie danych osobowych przez licytujących jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne w celu prawidłowego przebiegu aukcji.
 9. Wszelkie dane osobowe uczestników licytacji traktowane są jako poufne pozostają do wyłącznej wiadomości antykwariatu.


III.

 1. Prawo własności zakupionego obiektu przechodzi na kupującego w momencie dokonania całej wpłaty.
 2. Klient dokonujący zakupu otrzymuje jako potwierdzenie zawarcia transakcji paragon fiskalny. Na życzenie wystawiana jest faktura VAT-Marża. W celu jej otrzymania należy o tym poinformować w momencie rejestracji, podając dane do faktury: pełna nazwa firmy (lub imię, nazwisko), adres i nr NIP.
 3. Nabywca jest zobowiązany wykupić obiekt i odebrać w terminie 7 dni od daty aukcji.
 4. Zakupione obiekty wysyłamy również przesyłkami pocztowymi i kurierskimi (doliczając opłaty związane z wysyłką):
  1. dla instytucji – kredytowo
  2. dla osób prywatnych – po przedpłacie na konto lub za pobraniem.
 5. Prosimy o przestrzeganie 7-dniowego terminu płatności za zakupione obiekty. Po tym terminie naliczane będą ustawowe odsetki.
 6. Niewykupienie obiektu nie zwalnia licytanta od pokrycia wszelkich kosztów wynikłych z faktu wylicytowania obiektu, w tym ewentualnych roszczeń komitenta/właściciela.


IV.

 1. Nabywca może w terminie 14 dni od daty aukcji odstąpić od umowy kupna w przypadku, gdy opis katalogowy obiektu w sposób ewidentny odbiega od stanu faktycznego. W sprawach spornych roszczenia nabywcy zostaną uwzględnione po dostarczeniu przez niego wiarogodnej ekspertyzy w tym terminie.
 2. Organizator, z zastrzeżeniem punktu IV/1, nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i wady prawne wylicytowanych obiektów, co nie wyłącza roszczeń wobec sprzedającego.
 3. Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Narodowa, muzea wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów mają prawo pierwokupu po cenach wylicytowanych powiększonych o opłatę organizacyjną, pod warunkiem, że zgłoszą chęć zakupu przed aukcją, bądź bezpośrednio po zakończeniu licytacji obiektu.
 4. Antykwariat przypomina, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 marca 2010 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wywóz materiałów bibliotecznych odbywa się według przepisów zawartych w w/w ustawie – art. 51 (tekst dostępny na www.antykwariusze.pl).
 5. Antykwariat przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami jest zobowiązany do zbierania danych osobowych klientów dokonujących transakcji w kwocie powyżej 10 tysięcy euro, zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 16 XI 2000 r. nr 116, poz. 1216 z późniejszymi zmianami).
 6. Antykwariat przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami jest zobowiązany do zbierania danych osobowych uczestników aukcji dokonujących transakcji powyżej 10 tysięcy złotych (Dz. U. z 4.12.2017 r. poz. 2249). Dane (imię, nazwisko, nr pesel) gromadzone są w Księdze Ewidencyjnej Zabytków Przyjętych lub Oferowanych do Zbycia i Wydanych Ekspertyzach obowiązującej od XII 2017 roku (Dz. U. jw.).


V.

 1. Wykorzystanie opisów bibliograficznych oraz materiału ilustracyjnego zawartego w katalogu jest możliwe wyłącznie po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody antykwariatu.
 2. Uczestnik aukcji wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej i marketingowej antykwariatu także w formie elektronicznej.
O aukci

Katalog zawiera 1.350 pozycji w działach: Sztuka, rzemiosło, kolekcjonerstwo; Wydawnictwa ilustrowane i artystyczne; Varia; Autografy; Fotografie; Druki ulotne i urzędowe; Plakaty; Kartografia; Stare druki; Czasopisma; Bibliofilia z księgozbioru Jarosława Dolińskiego; Księgoznawstwo; Literatura piękna, językoznawstwo; Stalinizm. "Nauka"  w służbie ideologii; Historia, wojskowość, pamiętniki i wspomnienia; Łowiectwo, leśnictwo, przyroda; Regionalia, podróże; Pozostałe wydawnictwa.
Z katalogu aukcyjnego:
polecamy dział Wydawnictw ilustrowanych i artystycznych, gdzie oferujemy m.in. rzadki na rynku antykwarycznym "Katalog IX Wystawy 'Sztuki'" (poz. 89). Owoc artystycznej inicjatywy twórców skupionych wokół "Zielonego Balonika" zawiera kilkadziesiąt litografowanych plansz parodiujących znanych w owym czasie twórców i ich dzieła. Znajdziemy tu żartobliwe ujęcia m.in. Olgi Boznańskiej, Teodora Axentowicza, Stanisława Wyspiańskiego czy Wojciecha Weissa.
Oferujemy także klasyczną, uznawaną za najpiękniejszą tekę graficzną Zofii Stryjeńskiej - "Piastowie" (poz. 103).
Ozdobą katalogu jest dział Mickiewicziana (poz. 728-776), gdzie zebraliśmy kolekcję wydań "Pana Tadeusza" (w sumie 16 edycji, z czego 14 po polsku), w tym absolutnie unikatowe wydanie pierwodruku utworu z 1834 r. z zachowanymi okładkami broszurowymi w wariancie "z pieskami". Edytorski projekt w gotyckiej stylizacji nie przypadł Mickiewiczowi do gustu, nakazał więc cały nakład zniszczyć. Nowa ascetyczna okładka została wydrukowana na odwrocie poprzedniej. Do dziś zachowało się bardzo niewiele tak zachowanych egzemplarzy (poz. 728).
W osobnym dziale proponujemy autografy znanych osobistości. Oferujemy tutaj podpisy m.in. Karola Wojtyły (poz. 228-229), Stefana Wyszyńskiego (poz. 230), Czesława Miłosza (poz. 249), Tadeusza Różewicza (poz. 251), Wisławy Szymborskiej (poz. 252). Oprócz wielkich Polaków, do nabycia będą autografy znanych aktorów i międzynarodowych gwiazd (m.in. Brigitte Bardot - poz. 235, Joan Collins - poz. 237).
Polecamy dział Fotografii, gdzie na szczególną uwagę zasługuje zdjęcie sytuacyjne przedstawiające Józefa Piłsudskiego na uroczystościach związanych z rocznicą odzyskania niepodległości. Ujęcie z 1926 r. zostało wykonane przez Marjana Fuksa, fotografa i filmowca, założyciela pierwszej agencji fotograficznej w Polsce (poz. 347).
Wśród Variów proponujemy odręczny list Tadeusza Kościuszki do ministra rządu francuskiego z 1799 r. (poz. 117).
Osobna sekcja poświęcona została komiksom, wśród których polecamy trzy plansze związane z kultową serią "Tytus, Romek i A'Tomek". Każda z nich jest numerowana i odręcznie podpisana przez Papcia Chmiela (Henryka Chmielewskiego) - poz. 142-144.
Zapraszamy.

FAQ
O prodejci
Antykwariat RARA AVIS
Kontakt
Antykwariat "RARA AVIS" s.c.
room
ul. Szpitalna 11
31-024 Kraków
phone
+48 12 422 03 90
keyboard_arrow_up
add