236

John III Sobieski, Ducat Danzig 1688 - PCGS MS63

PCGS MS63 MAX - JEDYNY
add Vaše poznámka 

Popis položky
Zachovalost: PCGS MS63
Literatura: CNG 375, Kopicki 7693 (R3), Hutten-Czapski 2503 (R2), Tyszkiewicz 18 mk

Fenomenalny egzemplarz gdańskiego dukata króla Jana III Sobieskiego.

Cudowna wręcz prezencja i niesamowita jakość bicia, bez centralnych niedobić, jakże charakterystycznych dla tego typu.

Spektakularna pozycja doceniona przez PCGS maksymalną notą gradingową. Jedyna sztuka z notą MS63 w rejestrze PCGS i raptem jeden z dwóch egzemplarzy z tak wysoką oceną gradingową w połączonym rejestrze NGC i PCGS.

Niewątpliwą ciekawostkę w przypadku tych dukatów, stanowi data, w której ewidentnie ostatnia cyfra 8 została nabita na cyfrę 3.

Odmiana z portretem króla w koronie, w zbroi z naramiennikiem z głową lwa i orderem Ducha Świętego na piersi. Wybity w mennicy gdańskiej pod zarządem Christiana i Dawida Schirmera, stemplami z roku 1683 roku, autorstwa Höhna, wybitnego, gdańskiego medaliera.

Dukat z 1688 roku jest jedną z nielicznych, złotych monet gdańskich bitych bez znaków mincerskich.

Moneta do najlepszych kolekcji!

Zdecydowanie polecamy.


Awers: popiersie króla w zbroi w prawo, w koronie, z orderem Ducha Świętego na piersi

IOAN•III D G•REX POL•M•D•L•R•PR•

Rewers: dwa lwy podtrzymujące tarczę miejską, nad tarczą wieniec kwiatowy, w środku trzy gałązki, pod łapami lwów kwiatki

MON•AUREA CIVITAT•GEDAN*1688/3


W dniu 16 luty 1685 roku, w związku z zarzutami pruskich posłów co do jakości monety bitej w Bydgoszczy, Sejm Rzeczypospolitej wydał uchwałę o następującej treści: "Ponieważ Menica srebrna od Roku 1676 w Koronie otworzona mało fruktyfikowała, tędy onę ... od przyszłego Seymu zawieramy." Uchwała jednak nie dotyczyła miast pruskich, które funkcjonowały już w innym systemie monetarnym. Gdańsk w tym okresie cierpiał na permanentny brak kruszcu, co poniekąd wymusiło jedynie dwa rodzaje emisji. W 1688 roku wybito dukaty oraz szelągi bilonowe.

Marian Gumowski w swoim opracowaniu "Mennica Gdańska" o dukatach Jana III Sobieskiego pisze tak: "Dukaty bite były na stopę węgierską z 23,5 karatowego złota. Z grzywny krakowskiej uzyskiwano 56 sztuk o wadze jednostki 3.5 g. W handlu dukata można było kupić za 6,5 do 7,5 złotych polskich w monecie srebrnej i 14 do 15 złp w miedziakach."Aukce
VII Aukcja SNMW
gavel
Datum
27 Únor 2021
date_range
Vyvolávací cena
5 618 EUR
Zachovalost
PCGS MS63 MAX - JEDYNY
Prodejní cena
12 463 EUR
Navýšení
222%
Zobrazení: 472 | Oblíbené: 29
Aukce

Salon Numizmatyczny Mateusz Wójcicki

VII Aukcja SNMW
Datum
27 Únor 2021
Průběh licitace

Licitovat se budou všechny položky

Aukční poplatek
18.00%
Příhozy
  1
  > 10
  100
  > 20
  300
  > 50
  1 000
  > 100
  3 000
  > 200
  8 000
  > 500
  21 000
  > 1 000
  52 000
  > 2 000
  100 000
  > 5 000
  210 000
  > 10 000
  520 000
  > 20 000
  1 000 000
  > 50 000
 
Podmínky používání
 1. Organizatorem aukcji jest Salon Numizmatyczny Mateusz Wójcicki (SN. Mateusz Wójcicki ), ul. Zwiadowców 9, 52-207  Wrocław, nr REGON 364629351 NIP 8961351035.
 2. Aukcja odbywa się w imieniu licytujących, a na zlecenie i rachunek właścicieli przedmiotów, którzy pozostają anonimowi. Organizator może występować jako właściciel przedmiotów wystawionych na aukcji.
 3. Opłata aukcyjna wynosi 18% i doliczana jest do wylicytowanej kwoty. Opłata zawiera podatek VAT. Ponadto klient zobowiązany jest do opłacenia wszelkich kosztów związanych z wysyłką licytowanych przedmiotów i kosztów płatności (prowizje systemów płatności internetowych oraz prowizje bankowe)
 4. Opłata aukcyjna wynosi 17% i doliczana jest do wylicytowanej kwoty dla klientów, którzy przed zakończeniem aukcji dobrowolnie wyrażą zgodę marketingową na platformie stanowiącą własność organizatora - www.sklepnumizmatyczny.pl 
 5. Warunkiem uczestnictwa w aukcji jest wcześniejsza rejestracja, jednoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu.
 6. Uczestnikowi aukcji przyznawany jest kredyt wydatków na aukcję, powyżej którego nie może On licytować. Oferty po przekroczeniu limitu nie będą przyjmowane.
 7. Klienci nie znani wcześniej firmie SN. Mateusz Wójcicki, chcący wziąć udział w aukcji, zobowiązani są do wpłaty na konto bankowe SN. Mateusz Wójcicki wadium w wysokości 25% żądanego kredytu wydatków. Alternatywnie klienci nie znani wcześniej firmie SN.Mateusz Wójcicki zobowiązani są do okazania Organizatorowi dokumentu tożsamości ( dowód osobisty lub paszport ) lub co najmniej dwóch dowodów zakupu z aukcji numizmatycznych z kraju lub zagranicy. SN Mateusz Wójcicki może odstąpić od żądania wpłacenia wadium. 
 8. Zwycięzca licytacji jest zobowiązany do uregulowania należności w ciągu 7 dni kalendarzowych od zakończenia licytacji. Po upływie tego terminu Organizator ma prawo odstąpić w imieniu Sprzedającego od zawartej umowy sprzedaży, bądź rozpocząć naliczanie odsetek ustawowych za zwłokę.
 9. Organizator umożliwia odroczenie terminu zapłaty za wylicytowane przedmioty w oparciu o umowę pomiędzy Organizatorem, a Licytującym, w której to termin oraz warunki konieczne do zmiany terminu zapłaty są wyraźnie określone. Możliwość odroczenia terminu płatności możliwe jest wyłącznie przed rozpoczęciem aukcji. 
 10. Organizator aukcji po wcześniejszym umówieniu wizyty umożliwia oglądanie przedmiotów aukcyjnych wyłącznie zarejestrowanym Uczestnikom aukcji. 
 11. Uczestniczący w aukcji będą traktowani tak jakby widzieli i studiowali stan zachowania przedmiotów. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące określeń podanych w opisach przedmiotów aukcyjnych będą przyjmowane przez S.N Mateusz Wójcicki wyłącznie na piśmie. 
 12. Opisy aukcyjne wykonywane są z należytą starannością, ale nie gwarantują żadnych cech. Klient ma prawo do odstąpienia od zakupu wyłącznie w przypadku rażącej niezgodności wylicytowanego przedmiotu z opisem zamieszczonym w katalogu aukcyjnym. Wszelkie wady widoczne w momencie fotografowania są wyłączone z prawa do reklamacji. 
 13. Licytujący akceptują certyfikaty i uwagi zewnętrznych audytorów jak NGC, PCGS i PMG. Wszelkie roszczenia w zakresie poprawności tych certyfikatów są nieuzasadnione.
 14. Reklamacje zgłoszone 28 dni od daty zakończenia aukcji nie zostaną uwzględnione.
 15. Autentyczność oferowanych przedmiotów jest gwarantowana przez Organizatora bezterminowo, za wyjątkiem przedmiotów z certyfikatem autentyczności wydanym przez zewnętrzne firmy certyfikujące NGC i PCGS. W przypadku przedmiotów ogradowanych przez wymienione firmy, roszczenia oraz zastrzeżenia należy kierować do podmiotów, które wydały dany certyfikat autentyczności. 
 16. W przypadku gdy wylicytowane przedmioty stanowią własność osób trzecich, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady prawne tych przedmiotów. Wszelkie roszczenia z tytułu wad prawnych kierowane będą do Sprzedającego. 
 17. W przypadku uznania reklamacji, kupujący zobowiązany jest zwrócić przedmiot na swój koszt w stanie niezmienionym. Kupujący otrzyma zwrot kwoty zakupu i opłaty aukcyjnej, ale nie ma prawa do dalszych roszczeń. 
 18. Zakończenie licytacji następuje po trzykrotnym wywołania ceny i jej zatwierdzeniu (przybiciu), a zwycięzcą licytacji zostaje ten jej Uczestnik, który zaoferował zatwierdzoną cenę. W przypadku wątpliwości co do przebiegu licytacji danego przedmiotu Organizator ma prawo powtórzyć licytację. 
 19. Przedmioty wpisane do Rejestru Zabytków lub o wartości powyżej 16.000 PLN mogą być wywiezione poza granicę Polski tylko po uzyskania pozwolenia na wywóz. Zasady wywozu i wydawania zezwoleń na wywóz reguluje ustawa z dnia 23.07.2003 „O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami”, a w szczególności jej nowelizacja z dnia 18.03.2010r.
 20. Obowiązek uzyskania stosownych pozwoleń wywozowych spoczywa na Zwycięzcy licytacji i Organizator nie pośredniczy w tej procedurze.
 21. Walutą aukcji jest PLN i wartość wyrażona w tej walucie stanowi podstawę rozliczeń. Organizator akceptuje regulowanie równowartości należnej kwoty również w walutach EURO i USD po uzgodnieniu z Organizatorem kursu wymiany. 
 22. Preferowaną przez Organizatora formą regulowania należności jest przelew bankowy na jeden z wskazanych poniżej numerów rachunki :     
                                             
  Wpłaty złotówkowe

  Salon Numizmatyczny Mateusz Wójcicki ul. Zwiadowców 9 52-207 Wrocław
  Bank Pekao S.A : PL 96 1240 6768 1111 0010 7520 5532 

  Wpłaty walutowe 

  Salon Numizmatyczny Mateusz Wójcicki ul. Zwiadowców 9 52-207 Wrocław 
  Bank : Alior Bank SWIFT/BIC: ALBPPLPW
  PL 89 2490 0005 0000 4600 4772 2242 [EURO] 
  PL 58 2490 0005 0000 4600 3425 4253  [USD]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 23. Alternatywne, akceptowane formy płatności to zapłata gotówkowa dostępna dla zamówień o równowartości poniżej 15.000 € oraz płatność PayPal przy powiększeniu należnej kwoty o 5,5% tytułem opłaty transakcyjnej serwisu PayPal.
 24. Odbiór oraz wysyłka przedmiotów aukcyjnych  :                                                                                                                                                                                         
  1. Organizator przekaże kupującemu lub jego pełnomocnikowi zakupione przedmioty aukcyjne po uregulowaniu pełnej kwoty należności.
  2. Przedmioty aukcyjne można odebrać za pokwitowaniem odbioru bezpośrednio w siedzibie Organizatora po uprzednim umówieniu wizyty. 
  3. Przedmioty aukcyjne zostaną wysłane na adres wskazany przez kupującego w przeciągu 7 dni roboczych. Zmiana adresu do wysyłki może zostać zrealizowana wyłącznie drogą pisemną lub e-mail.
  4. Koszt przesyłki nadanej na polski adres ponosi organizator gdy suma należności za zakupione przedmioty aukcyjne przekracza kwotę 5.000 złotych. Dostarczenie przesyłki zostanie zrealizowane za pośrednictwem usługi Pocztex 24 firmy kurierskiej Pocztex. Bezpłatna przesyłka ubezpieczona jest  wyłącznie na 1.000 złotych. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utracone lub uszkodzone przesyłki, których zawartość nie została należycie ubezpieczona.
  5. Koszt przesyłki nadanej na polski adres ponosi kupujący gdy suma należności za zakupione przedmioty aukcyjne nie przekroczy kwoty 5.000 złotych. Koszt przesyłki ustalany jest indywidualnie w zależności od sumy należności za zakupione przedmioty. 
  6. Koszt przesyłki zagranicznej bez względu na wartość zamówienia pokrywa kupujący. Forma i zadeklarowana wartość ubezpieczenia zawsze leży po stronie kupującego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utracone lub uszkodzone przesyłki, których zawartość nie została należycie ubezpieczona.
  7. Kupujący oświadcza, że zapoznał się i akceptuje regulamin usługi Pocztex dostępny na stronie www.pocztex.pl                                                                                                              
 25. Niniejszy regulamin został sporządzony w języku polskim i opublikowany w tymże języku, jak i opublikowany w tłumaczenia na języki obce, przy czym w kwestiach spornych moc prawną ma jedynie polski tekst regulaminu.
 26. Miejscem rozstrzygania ewentualnych sporów jest właściwy dla Organizatora Sąd Rejonowy dla miasta Wrocław.
O aukci

Aukcja wyselekcjonowanych numizmatów!

Przyjmujemy już przedmioty na kolejne aukcje w Marcu, Kwietniu oraz Czerwcu!

JAKOŚĆ W NAJLEPSZEJ CENIE!

 • partnerska współpraca
 • atrakcyjne warunki dla całych kolekcji oraz wyjątkowych przedmiotów
 • specjalne warunki dla polskich monet 
 • optymalizacja sprzedaży całych zbiorów, a także dubletów 
 • promocja na cały Świat

Sprawdź rezultaty naszej pracy na archiwum.snmw.pl 

SNMW.pl| (+48) 662 322 000 | [email protected] | [email protected]

Facebook.com/SNMWpl || Youtube/SNMW || Strona Główna

FAQ
O prodejci
Salon Numizmatyczny Mateusz Wójcicki
Kontakt
Salon Numizmatyczny Mateusz Wójcicki
room
Zwiadowców 9
52-207 Wrocław
phone
+48 71 30 70 111
keyboard_arrow_up
add