PL EN DE
PLN EUR USD GBP CHF

Sortieren: Reihenfolge | Beliebtheit | Neueste | Preis
Anzeigen: Alle
Preisspanne: 1 - (Ändern)

Bereska Numizmatyka

07/04/2018
zestaw 10 półtoraków, Zygmunt III Waza, Bydgoszczzestaw 10 półtoraków, Zygmunt III Waza, Bydgoszcz
zestaw 10 półtoraków, Zygmunt III Waza, Bydgoszczzestaw 10 półtoraków, Zygmunt III Waza, BydgoszczAusrufungspreis
250 PLN
Erhaltungszustand
VZ/SS
Endpreis
280 PLN
Mehrgebot
112%
Preise mit Auktionsgebühr (Ändern)Erhaltungszustand: VZ/SS

1). Półtorak Bydgoszcz 1615, Górecki w wersji 3.2 nie notuje, stan: 3+/2-, niedobity; 2). Zygmunt III Waza, Półtorak Bydgoszcz 1616, Górecki B.16.1.c F1, stan 3; 3). Zygmunt III Waza, Półtorak Bydgoszcz 1617, Górecki B.17.2.c F1, ale podwójnie nabita punca O w POL, stan 3+; 4). Zygmunt III Waza, Półtorak Bydgoszcz 1621, Górecki B.21.2.c F1, ale odmienna interpunkcja legendy, stan 2/2+, lekko niedobity; 5). Zygmunt III Waza, Półtorak Bydgoszcz 1623, Górecki B.23.3.b F1, stan -2; 6). Zygmunt III Waza, Półtorak, Bydgoszcz 1622, Górecki B.22.2.d F1, ale odmienna interpunkcja, stan 2-, ale czyszczony; 7). Zygmunt III Waza, Półtorak Bydgoszcz 1623, Górecki B.23.3.b F1, stan 2/2-; 8). Zygmunt III Waza, Półtorak Bydgoszcz 1624, Górecki B.24.2.a F1, stan 2, niedobity; 9). Zygmunt III Waza, Półtorak Bydgoszcz 1624, Górecki B.24.2.a F1, stan 3+; 10). Zygmunt III Waza, Półtorak Bydgoszcz 1624, Górecki B.24.2.a F1, stan 2/2-

Ihre Notiz
keine
Gebotsschritte
  1
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
  100 000
  > 10 000
 
Versteigerungsverlauf

Alle Lose werden versteigert

Auktionsgebühr
12.00%
Geschäftsbedingungen
 1. Organizatorem aukcji jest BERESKA NUMIZMATYKA Justyna Leszczyńska-Bereska, Aleja Solidarności 117 lokal 207, 00-140 Warszawa, NIP 772 224 10 53
 2. Aukcja odbywa się na zlecenie i rachunek właścicieli przedmiotów i w imieniu licytujących.
 3. Warunkiem uczestnictwa w aukcji jest wcześniejsza rejestracja, jednoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu, oraz akceptacja przez Organizatora limitu wydatków, jaki przyznawany jest Uczestnikowi, powyżej którego nie może On licytować.
 4. Uczestnik aukcji może poprosić o zwiększenie kredytu wydatków, przy czym Organizator zastrzega sobie prawo uwarunkowania tej prośby wpłatą wadium.
 5. Organizator rezerwuje sobie prawo wykluczenia z aukcji osób niepożądanych wg własnego uznania.
 6. Opłata aukcyjna wynosi 12% i doliczana jest do wylicytowanej kwoty.
 7. Zwycięzca licytacji jest zobowiązany do uregulowania należności w ciągu 7 dni od zakończenia licytacji. Po upływie tego terminu Organizator ma prawo anulować niepłacone zamówienia aukcyjne, bądź rozpocząć naliczanie odsetek ustawowych za zwłokę. W indywidualnych przypadkach, istnieje możliwość przedłużenia terminu płatności, w wyniku indywidualnych ustaleń między stronami, zawartymi przed rozpoczęciem licytacji.
 8. Opis przedmiotów aukcji podany jest w dobrej wierze, a autentyczność oferowanych przedmiotów jest gwarantowana przez Organizatora bezterminowo, chyba że w opisie danego przedmiotu zaznaczono inaczej. Za ewentualne, pozostałe wady fizyczne, a także za wady prawne rzeczy odpowiedzialność ponoszą Właściciele Przedmiotów.
 9. Oglądanie przedmiotów aukcyjnych możliwe jest dla Uczestników aukcji w jednej z siedzib Organizatorów, po uprzednim telefonicznym umówieniu się na wizytę, oraz ustaleniu pozycji które ma udostępnić Organizator.
 10. Uczestnicy aukcji biorący udział w licytacji będą traktowani tak jakby oglądali (fizycznie) przedmioty i studiowali ich stan zachowania. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące określeń podanych w katalogu będą przyjmowane przez Organizatorów wyłącznie na piśmie. 
 11. Zakończenie licytacji następuje po trzykrotnym wywołania ceny i jej zatwierdzeniu (przybiciu), a zwycięzcą licytacji zostaje ten jej Uczestnik, który zaoferował zatwierdzoną cenę.
 12. Walutą aukcji jest PLN i wartość wyrażona w tej walucie stanowi podstawę rozliczeń. 
 13. Rozliczenie następuje poprzez dokonanie przelewu na rachunek bankowy Organizatora 
  • Nazwa banku: ING Bank Śląski Właściciel konta: BERESKA NUMIZMATYKA Justyna Leszczyńska-Bereska, Al. Solidarności 117 lok. 207, 00-140 Warszawa 
  • Numer konta w PLN: 74105010381000009095074911 – PŁATNOŚCI KRAJOWE 
  • Numer konta w PLN: PL 74105010381000009095074911 – PŁATNOŚCI ZAGRANICZNE, SWIFT: INGBPLPW
 14. Organizator akceptuje regulowanie równowartości należnej kwoty również w walutach EURO i USD. Dane do przelewu zostaną podane po uzgodnieniu z Organizatorem kursu wymiany i ewentualnych kosztów bankowych.
 15. Wylicytowane przedmioty będzie można odebrać osobiście w siedzibie firmy, po wcześniejszym umówieniu się na odbiór, lub opłacone przedmioty mogą zostać dostarczone wysyłkowo. Koszt wysyłki ustalany indywidualnie. Przedmioty nie są wysyłane za pobraniem. 
 16. Przedmioty o wartości powyżej 16.000 PLN mogą być wywiezione poza granicę Polski tylko po uzyskania pozwolenia na wywóz. Zasady wywozu i wydawania zezwoleń na wywóz reguluje ustawa z dnia 23.07.2003 „O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami”, a w szczególności jej nowelizacja z dnia 18.03.2010r.
 17. Obowiązek uzyskania stosownych pozwoleń wywozowych spoczywa na Zwycięzcy licytacji i Organizator nie pośredniczy w tej procedurze.
 18. Niniejszy regulamin został sporządzony w języku polskim i opublikowany w tymże języku. W kwestiach spornych moc prawną ma jedynie polski tekst regulaminu.
 19. Miejscem rozstrzygania ewentualnych sporów jest właściwy dla Organizatora Sąd Rejonowy dla miasta st. Warszawy.


Ansichten: 101 | Favoriten: 0

Weitere Auktionen

08/09/2019
27/04/2019
19/01/2019
22/09/2018