13

Sylwester Ambroziak, Bez tytułu, 2013

add Your note 
Lot description
tusz, ołówek, papier, 21x29,5 cm
sygn. p.d.: A.2013
Auction
XII Aukcji Charytatywnej "ziarno SZTUKI - ogród NADZIEI"
gavel
Date
31 May 2017
date_range
Start price
48 EUR
Hammer price
149 EUR
Hammer price without Byuer's Premium
144 EUR
Overbid
312%
Views: 102 | Favourites: 0
Auction
Ogród Nadziei

Ogród Nadziei

XII Aukcji Charytatywnej "ziarno SZTUKI - ogród NADZIEI"
Date
31 May 2017
Lots bidding

All lots are listed to bid

Buyer's premium
4.00%
OneBid does not charge additional fees for the bidding.
Bid increments
  1
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
 
Terms and Conditions
 1. Organizatorem XII Aukcji Charytatywnej „ziarno SZTUKI – ogród NADZIEI” jest Fundacja Psychoonkologii i Promocji Zdrowia „Ogród Nadziei” z siedzibą na ul. Puławskiej 158/164 m 3, 02-670 w Warszawie.
 2. Dochód z aukcji przeznaczony zostanie na organizację Integralnego Programu Zdrowienia dla chorych na raka i ich bliskich w ramach działalności statutowej Fundacji Psychoonkologii i Promocji Zdrowia “Ogród Nadziei”.
 3. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki powierzone Organizatorowi przez ich właścicieli.
 4. Organizatorzy aukcji gwarantują zgodność cech obiektów opisanych w kataloguze stanem faktycznym. Oświadczenia i poprawki ogłoszone w czasie sprzedaży uzupełniają katalog. 
 5. Wszystkie wystawione do sprzedaży obiekty posiadają cenę wywoławczą 200 PLN.
 6. Opisy obiektów zawarte w katalogu mogą być korygowane przed przystąpieniem do licytacji.
 7. Do udziału w licytacji upoważnione są wszystkie osoby, bez konieczności wpłacania vadium. Warunkiem otrzymania numeru licytacyjnego jest wypełnienie karty z danymi osobowymi i kontaktowymi przed aukcją, ewentualnie nadesłanie tych danych e-mailem na adres [email protected] lub zgłoszenie ich telefonicznie na numer: 503 012 889. Do wylicytowanej ceny doliczana jest opłata organizacyjna w wysokości 4%
 8. Osoby zainteresowane licytacją, a nie mogące w niej uczestniczyć osobiście mogą złożyć organizatorom aukcji oferty kupna z podaniem limitu cenowego (limit cenowy JEST INFORMACJĄ ŚCIŚLE POUFNĄ). W imieniu tych osób w licytacji weźmie udział upoważniony przedstawiciel organizatorów licytacji.
 9. Istnieje możliwość telefonicznego udziału w licytacji poszczególnych obiektów pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia tego faktu organizatorom, jednak nie później niż 2 godziny przed terminem rozpoczęcia licytacji. W imieniu tych osób w licytacji weźmie udział upoważniony przedstawiciel organizatorów licytacji, będąc z nimi w kontakcie telefonicznym w czasie trwania aukcji. 
 10. Akcja prowadzona jest przez upoważnioną osobę – Aukcjonera
 11. Postęp w licytacji (podwyższanie stawki) wynosi 100 PLN. Powyżej kwoty 5 000 zł Aukcjoner może zaproponować podwyższenie postąpienia do 200 lub 500 PLN.
 12. Zakończenie licytacji następuje w momencie trzykrotnego uderzenia młotkiem przez Aukcjonera, a nabywcą staje się osoba oferująca najwyższą kwotę.
 13. W przypadku, gdy zakończenie licytacji następuje w sytuacji sporu, Aukcjoner ma prawo powtórzyć licytację.
 14. Zakończenie licytacji na poziomie ceny wywoławczej lub powyżej tej ceny oznacza, iż umowa kupna – sprzedaży została zawarta, a nabywca jest zobowiązany do zapłaty za obiekt w ustalonym regulaminem terminie.
 15. Nabywca zobowiązany jest wykupić wylicytowany obiekt w terminie 7 (siedmiu) dni od daty licytacji. W przypadku braku wpłaty w w/w terminie obiekt może być zwrócony właścicielowi, a transakcja zostanie anulowana. Możliwe formy płatności na XII Aukcji Charytatywnej „ziarno SZTUKI – ogród NADZIEI” to: płatność gotówką lub kartą podczas Aukcji w Centrum Sztuki Współczesnej, płatność gotówką w siedzibie Galerii Xanadu, ul. Hoża 51 00-681 Warszawa lub przelew bankowy na konto Fundacji Psychoonkologii i Promocji Zdrowia „Ogród Nadziei” na rachunek bankowy: Bank Millennium S.A. 47 1160 2202 0000 0001 3116 4813.
 16. Prawo własności przechodzi na kupującego w momencie dokonania pełnej wpłaty.
 17. Organizatorzy aukcji dają gwarancję autentyczności oferowanych obiektów, jednak gdyby opis obiektu okazał się niezgodny ze stanem faktycznym lub istniała uzasadniona wątpliwość, co do jego autentyczności, nabywca ma prawo w ciągu 14 dni od daty aukcji zwrócić zakupiony obiekt, a organizatorzy aukcji oddadzą całą kwotę zakupu. Zakwestionowanie autentyczności obiektu musi być przez nabywcę poparte wiarygodnymi ekspertyzami.
 18. Organizatorzy aukcji nie ponoszą odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów, oraz zastrzegają sobie prawo do wycofania obiektu z licytacji bez podawania przyczyny.
 19. Polskie muzea mają prawo pierwokupu w wylicytowanej cenie wszystkich obiektów pod warunkiem, że zgłoszą chęć nabycia bezpośrednio po zakończeniu licytacji wybranego przedmiotu.  
 20. Wszelkie informacje o odbiorze sprzedanych obiektów można uzyskać pod numerem telefonu Fundacji: 503 012 889 lub mailowo: [email protected]
About the Auction

Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie
Warszawa, ul. Jazdów 2

FAQ
Wait...
About Seller
Ogród Nadziei
Contact
room
ul. Makolągwy 21 m. 1
02-811 Warszawa
phone
+48 509 671 585
Customers who bought the works of this artist also bought
keyboard_arrow_up
add