WCN
STAROŻYTNOŚĆ 24
DYNASTIE ISLAMSKIE (MUZUŁMAŃSKIE) 2
ŚREDNIOWIECZE 180
POLSKA NOWOŻYTNA od XVI wieku 464
MONETY PAŃSTW HISTORYCZNIE ZWIĄZANYCH Z POLSKĄ 45
MONETY WOJSKOWE 12
JUDAICA 2
BANKNOTY 109
keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up
POLSKA 109
Insurekcja Kościuszkowska 1794 6
Księstwo Warszawskie 1807-1815 2
Królestwo Polskie 1815-1831 2
Powstanie Listopadowe 1830-1831 2
Powstanie Styczniowe 1863-1864 8
Generalne Gubernatorstwo Warszawskie 1915-1918 3
II Rzeczpospolita Polska 1918-1939 29
Generalna Gubernia 1939-1945 1
Bank Polski na emigracji 1939-1952 1
Polska powojenna 1944-1952 10
Polska Rzeczpospolita Ludowa 1952-1989 6
III Rzeczpospolita Polska od 1989 4
Ostbank für Handel und Gewerbe, Darlehnskasse Ost, 2
Wolne Miasto Gdańsk 1920-1939 1
Getto Łódzkie 1940-1944 2
Bank Polska Kasa Opieki S.A. 8
Bony dominialne 7
Bony zastępcze 3
Bony na cele patriotyczne 1
Bony obozowe 2
Generalna Gubernia 1939-1945 1
Bony spółdzielni wojskowych II Rzeczpospolitej Pol 8
PAPIERY WARTOŚCIOWE 25
MEDALE 47
PLAKIETY 2
ORDERY i ODZNACZENIA 23
VARIA 1
MONETY ZAGRANICZNE 124

Coins, medals and paper money grades

Grade

Grading

61 aukcja WCN

keyboard_arrow_right
Sort:
Show:
Prices: 1 - refresh
keyboard_arrow_up
add