269

Deutsche Ostlandsiedlung v. 11. -19. Jahrh., Mapa powstała jako kartograficzne przedstawienie tez za ...

add Your note 
Lot description

Deutsche Ostlandsiedlung v. 11. -19. Jahrh., Mapa powstała jako kartograficzne przedstawienie tez zawartych w książce Christofa Silbermanna: Vom deutschen Volks- und Kulturboden und von deutscher Kulturarbeit im Osten und Südosten Europas, München (1932). Czas jej powstania zadaje kłam twierdzeniom, że Niemcy prace nad Generalnym Planem Wschodnim rozpoczęli dopiero po wrześniu 1939 r. Plan terytorialny Tysiącletniej Rzeszy był gotowy wiele lat wcześniej. Niemcom za Hitlera pozostało jedynie koncepcję wprowadzić w życie. Jako taka jest publikacją protonazistowską. Drukowano ją dla szkół w olbrzymich nakładach. Stała się rzadka, a nawet bardzo rzadka, kiedy po 1945 r. nowe Niemcy wstydliwie usuwały podobne świadectwa własnej historii ze szkół. Wym.: 1100x850 mm; naddarcia na marginesach, miejscowe podklejenie, ponadto stan bdb.;

Mapa opowiadała o tym, co się stało w okresie upadku Cesarstwa Rzymskiego z niemieckością na wschodzie, o jej wycofywaniu się za linie rzek Soławy i Łaby, o odzyskaniu dzięki kulturze i ciężkiej pracy części utraconego przez Germanów terytorium pokrywającego się z granicami I Rzeszy, o powstaniu niemieckiego obszaru kulturowego poza jej granicami (Łotwa, Estonia, Pomorze Gdańskie, Wielkopolska, Czechy) i wytyczyła dwie granice, które Niemcy winny ponownie osiągnąć. Pierwsza to zasięg niemieckiego prawa, a druga to zasięg języka niemieckiego. Od jeziora Ładoga przez Woroneż do Morza Czarnego. Świadectwo degeneracji niemieckiej nauki historii, jako intelektualne uzasadnienie ludobójstwa dokonywanego przez Niemców w XX wieku.

Auction
XXIX Aukcja Antykwariatu Wu-eL
gavel
Date
17 June 2021
date_range
Start price
152 EUR
Hammer price
168 EUR
Overbid
110%
Views: 39 | Favourites: 0
Auction

Antykwariat Wu-eL

XXIX Aukcja Antykwariatu Wu-eL
Date
17 June 2021
Lots bidding

All lots are listed to bid

Cost of delivery | Return Policy

Buyer's premium
10.00%
OneBid does not charge additional fees for the bidding.
Bid increments
  1
  > 5
  50
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  2 000
  > 100
  5 000
  > 200
  10 000
  > 500
  50 000
  > 1 000
 
Terms and Conditions
 1. Ceny podane w katalogu są cenami wywoławczymi. Do cen wylicytowanych dolicza się 10%, a w przypadku sprzedaży poaukcyjnej 25%.
 2. Udział w aukcji można wziąć w następujący sposób:
  1. a. drogą pocztową, wysyłając stosowne zamówienie,
  2. b. drogą mailową,
  3. c. licytując online za pośrednictwem platformy aukcyjnej OneBid
 3. W wypadku zgłoszenia tego samego limitu cenowego, wygrywa oferta, która napłynęła pierwsza.
 4. Wysokość limitów oraz dane osób i instytucji biorących udział w aukcji drogą korespondencyjną są informacjami poufnymi. 
 5. Prawo pierwokupu ma Biblioteka Narodowa oraz Biblioteka Jagiellońska po cenach wylicytowanych powiększonych o opłatę organizacyjną wymienioną wyżej. 
 6. Nabywca może odstąpić od umowy kupna w terminie dwóch tygodni od zakończenia aukcji tylko w przypadku, gdy opis obiektu w sposób ewidentny odbiega od stanu faktycznego.
 7. Zatwierdzenie przez licytującego ostatecznej, wylicytowanej ceny stanowi zawarcie umowy kupna-sprzedaży. Prawo własności przechodzi na kupującego w momencie dokonania wpłaty całości wylicytowanej kwoty.
 8. Nabywca zobowiązany jest wykupić wylicytowane obiekty w ciągu 7 dni od zakończenia aukcji. Niewykupienie obiektu nie zwalnia nabywcy od pokrycia kosztów wynikłych z faktu wylicytowania obiektu, łącznie z roszczeniami dotychczasowego właściciela. 
 9. Zakupione obiekty wysyłane są przesyłkami kurierskimi, po doliczeniu opłat związanych z wysyłką. Dla instytucji następuje to bez obowiązku przedpłaty, dla osób fizycznych po przedpłacie lub za zaliczeniem pocztowym.
 10. Opisy oraz zdjęcia obiektów są objęte ochroną przewidzianą przez przepisy prawa autorskiego. Korzystanie z nich może odbywać się wyłącznie za zgodą Antykwariatu Wu-eL.
 11. Prowadzący licytację ma prawo do wycofania obiektu z aukcji przed rozpoczęciem licytacji bez podania przyczyny.
 12. Osoby przekazujące swoje dane w celu wzięcia udziału w aukcji wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. Licytujący ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do dokonywania w nich poprawek zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. Administratorem danych osobowych jest: ANTYKWARIAT WU-EL DR WOJCIECH LIZAK, NIP: 8511807452, ul. św. Wojciecha 1, 70-410 Szczecin.
 13. Postąpienia w licytacji wynoszą:
  1. do 50 zł – o 5 zł,
  2. od 50 zł – o 10 zł,
  3. od 200 zł – o 20 zł,
  4. od 500 zł – o 50 zł,
  5. od 2000 zł – o 100 zł,
  6. od 5000 zł – o 200 zł,
  7. od 10 000 – o 500 zł,
  8. od 50 000 – o 1000 zł.
About the Auction


FAQ
About the Seller
Antykwariat Wu-eL
Contact
Antykwariat Wu-eL
room
ul. św. Wojciecha 1
70-410 Szczecin
phone
+48517727267
keyboard_arrow_up
add