157

LIBAN. Album pamiątkowy szkolnictwa polskiego w Libanie 1945-1947, album 174 fot. z widokami z Li ...

add Your note 
Lot description

LIBAN. Album pamiątkowy szkolnictwa polskiego w Libanie 1945-1947, album 174 fot. z widokami z Libanu oraz zdjęciami polskich uczniów i studentów w tym kraju, oprac. przez Wydział Oświaty przy Poselstwie R.P. w Libanie, Bejrut 1947; fot. autorstwa Wacława Logi i Janusza Czernego; komentarz w maszynopisie; wszystkie zdjęcia opisane w dole (niekiedy opis jest wspólny dla dwóch lub więcej fot. lub kilka fot. opatrzonych jest z osobna tym samym tyt.); ss. 50, karty zapełnione jednostronnie, st. bdb., na str. tyt. drobne zabrudzenia, ubytek papieru w dolnej części str. przedtyt., minimalne naddarcia i lekkie zażółcenia krawędzi, oprawa twarda, płócienna, drobne przetarcia i minimalne uszkodzenia w górnej i dolnej części grzbietu; format: 4o; UNIKAT!

Zdjęcia przedstawiają: Krajobraz górski; Wybrzeże morskie; Groty Gołębie; Bejrut; Fragment Bejrutu; Siedziba Rządu; Minister Zawadowski [1899-1978, minister spraw zagranicznych w Rządzie RP na uchodźstwie w latach 1976-1978] dekoruje Prezydenta Libanu [Biszar al-Churi, 1890-1964, pierwszy prezydent niepodległego Libanu w latach 1943-1952] Wielką Wstęgą Orła Białego; Polacy u Prezydenta Libanu; Gen. Wiatr [1889-1977] wręcza Prezydentowi Libanu buńczuk; Ghazir; Szkoła powszechna; Dożywianie dzieci; Siatkówka; Lekcja fizyki; Lekcja religii; Podczas lekcji; College francuskie w Bejrucie; Scena końcowa; Fragment przedstawienia; Kościół OO. Jezuitów w Ghazirze; Wnętrze kościoła; Polskie groby w Ghazirze; Wejście do cmentarza; broszurka W hołdzie Wieszczowi Polski Juljuszowi Słowackiemu Autorowi „Anhellego” Rodacy na uchodźstwie w Libanie; Tablica; Klasztor św. Antoniego; transport tablicy; fragment uroczystości odsłonięcia; szkoła powszechna; widok ogólny [chodzi o widok Azaltunu]; Klasztor sióstr; Kaplica klasztorna; Grupa dzieci; Po wyjściu z biblioteki; Powrót z gimnastyki; Lekcja geografji Polski; Widok na gimnazjum i liceum (na wzgórzu); Krajobraz; Widok ogólny [miasta Baabdat]; Budynek szkolny [szkoła w Baabdat]; Lekcja arytmetyki; Wycieczka szkolna; Grupa dzieci; Budynek szkolny [liceum i gimnazjum w Baabdat]; Chór szkolny; W drodze do kościoła na nabożeństwo szkolne; Zabawa szkolna (na pomoc dzieciom w Polsce); Przy pracy; Podręcznik fizyki w zeszytach; Pracownia pomocy naukowych; Komplet pomocy naukowych do nauczania przyrody martwej w Szkole Powszechnej; Prace stolarskie; Ćwiczenia z fizyki; Nauka introligatorstwa; Wychowanie fizyczne (Liceum i Gimnazjum w Baabdat); Nauka języka arabskiego w Szkole Powszechnej w Baabdat; Wymarsz harcerek na Święto Patrona; Ogródek szkolny; Widok ogólny [miasta Bdadoun]; Budynek szkolny; Zastęp harcerek; Siatkówka; Sklepik szkolny; Roboty ręczne; Modlitwa poranna; Wycinanki z blachy; Nauka śpiewu; Krakowianka; Widok ogólny [miejscowości Beit-Chebab]; Krajobraz; Budynek szkolny; Widok od strony Bikfai; Podczas lekcji; Grupa dzieci; Lekcja języka polskiego; Gazetka ścienna; Pisanie wypracowania; Lekcja rachunków; Nauka pisania; Grupa dzieci najmłodszych; II klasa; Budynek szkolny [szkoła w Boumy]; Lekcja geografji; Nauka rysunków; Lekcja geometrji; Grupa dzieci; Pielgrzymka dzieci szkolnych; Widok ogólny [widok Zouku]; Gazetka szkolna; Podczas lekcji; Przyszły artysta; Grupa młodzieży; Podczas lekcji; Liceum Handlowe; Lekcja gimnastyki; Wymarsz na ćwiczenia; Zajęcia praktyczne; Przed budynkiem szkolnym [Żeńskie Gimnazjum Krawieckie w Zouku]; Zajęcia praktyczne; Lekcja języka polskiego; Nauka kroju; Przy maszynie; Budynek internatu; Grupa dzieci; Nauka muzyki; Przy obiedzie; Przy prasowaniu; dalsze zdjęcia poprzedzone kartą z tyt. kolejnej części (Polscy studenci na wyższych uczelniach w Bejrucie): Uniwersytet Francuski; O. Maksymilian Ryłło; Święcenia Kapłańskie; Wykład na Wydziale Lekarskim; Wręczenie dyplomów lekarskich; Praca w laboratorium; Studenci Farmacji przy pracy; Laboratorium chemiczne; Widok z parku uniwersyteckiego [Uniwersytet Amerykański]; Jeden z budynków uniwersyteckich; Prace laboratoryjne na Szkole Farmacji; Uroczyste wręczenie dyplomów na Uniwersytecie Amerykańskim...; Na „plenerze”; Z wystawy malarskiej polskich studentów; Proseminarium historyczne; Wykład Historji; Studenci Polonistyki; Egzamin z gramatyki polskiej; Z Wystawy Druków w Instytucie Polskim; Prace w bibliotece; Dom Studentów zorganizowany i prowadzony przez Polską Y.M.C.A. w Bejrucie; Dom Studentek; Kierowniczki Domu Studentek; W Domu Studentek przy pracy; Msza św. na Kolonii; Walne Zebranie Bratniej Pomocy; Przy obiedzie; Studenci Nauk Politycznych na wakacjach; Przyjęcie dziennikarzy libańskich; Z wycieczki do Baalbeku (dawny Heliopolis)...; Na plaży w Bejrucie; ostatnie zdjęcie opisane: W maju 1946, jako w 10-tą rocznicę ślubów Jasnogórskich młodzież akademicka w Bejrucie odnowiła ślubowanie w tutejszej Katedrze w obecności kardynała obrządku ormiańskiego, Agageanian’a.

Polscy uchodźcy napływali do Libanu między 1943-1946 (ok. 6000 osób). Byli to głównie ludzie, którzy przez Iran wydostali się z ZSRR. Opiekowało się nimi Poselstwo Polskie reprezentujące oficjalny Rząd Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie. Wielu uchodźców wyjechało z Libanu w VII 1950 r. i zimą 1951 r. W okresie licznego pobytu Polaków powstawały przeznaczone dla nich szkoły. Istniało w sumie 15 placówek oświatowych, w których w 1947 r. uczyło się 1286 osób. W Bejrucie Polacy podejmowali studia na Uniwersytecie św. Józefa, w Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych oraz na Uniwersytecie Amerykańskim.

Auction
XXIX Aukcja Antykwariatu Wu-eL
gavel
Date
17 June 2021
date_range
Start price
650 EUR
The item has not been sold and can still be available. If you want to buy, inquire about the possibility to buy and the current price.
Views: 18 | Favourites: 1
Auction

Antykwariat Wu-eL

XXIX Aukcja Antykwariatu Wu-eL
Date
17 June 2021
Lots bidding

All lots are listed to bid

Cost of delivery | Return Policy

Buyer's premium
10.00%
OneBid does not charge additional fees for the bidding.
Bid increments
  1
  > 5
  50
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  2 000
  > 100
  5 000
  > 200
  10 000
  > 500
  50 000
  > 1 000
 
Terms and Conditions
 1. Ceny podane w katalogu są cenami wywoławczymi. Do cen wylicytowanych dolicza się 10%, a w przypadku sprzedaży poaukcyjnej 25%.
 2. Udział w aukcji można wziąć w następujący sposób:
  1. a. drogą pocztową, wysyłając stosowne zamówienie,
  2. b. drogą mailową,
  3. c. licytując online za pośrednictwem platformy aukcyjnej OneBid
 3. W wypadku zgłoszenia tego samego limitu cenowego, wygrywa oferta, która napłynęła pierwsza.
 4. Wysokość limitów oraz dane osób i instytucji biorących udział w aukcji drogą korespondencyjną są informacjami poufnymi. 
 5. Prawo pierwokupu ma Biblioteka Narodowa oraz Biblioteka Jagiellońska po cenach wylicytowanych powiększonych o opłatę organizacyjną wymienioną wyżej. 
 6. Nabywca może odstąpić od umowy kupna w terminie dwóch tygodni od zakończenia aukcji tylko w przypadku, gdy opis obiektu w sposób ewidentny odbiega od stanu faktycznego.
 7. Zatwierdzenie przez licytującego ostatecznej, wylicytowanej ceny stanowi zawarcie umowy kupna-sprzedaży. Prawo własności przechodzi na kupującego w momencie dokonania wpłaty całości wylicytowanej kwoty.
 8. Nabywca zobowiązany jest wykupić wylicytowane obiekty w ciągu 7 dni od zakończenia aukcji. Niewykupienie obiektu nie zwalnia nabywcy od pokrycia kosztów wynikłych z faktu wylicytowania obiektu, łącznie z roszczeniami dotychczasowego właściciela. 
 9. Zakupione obiekty wysyłane są przesyłkami kurierskimi, po doliczeniu opłat związanych z wysyłką. Dla instytucji następuje to bez obowiązku przedpłaty, dla osób fizycznych po przedpłacie lub za zaliczeniem pocztowym.
 10. Opisy oraz zdjęcia obiektów są objęte ochroną przewidzianą przez przepisy prawa autorskiego. Korzystanie z nich może odbywać się wyłącznie za zgodą Antykwariatu Wu-eL.
 11. Prowadzący licytację ma prawo do wycofania obiektu z aukcji przed rozpoczęciem licytacji bez podania przyczyny.
 12. Osoby przekazujące swoje dane w celu wzięcia udziału w aukcji wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. Licytujący ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do dokonywania w nich poprawek zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. Administratorem danych osobowych jest: ANTYKWARIAT WU-EL DR WOJCIECH LIZAK, NIP: 8511807452, ul. św. Wojciecha 1, 70-410 Szczecin.
 13. Postąpienia w licytacji wynoszą:
  1. do 50 zł – o 5 zł,
  2. od 50 zł – o 10 zł,
  3. od 200 zł – o 20 zł,
  4. od 500 zł – o 50 zł,
  5. od 2000 zł – o 100 zł,
  6. od 5000 zł – o 200 zł,
  7. od 10 000 – o 500 zł,
  8. od 50 000 – o 1000 zł.
About the Auction


FAQ
About the Seller
Antykwariat Wu-eL
Contact
Antykwariat Wu-eL
room
ul. św. Wojciecha 1
70-410 Szczecin
phone
+48517727267
keyboard_arrow_up
add