49

Kolekcja biletów wizytowych najważniejszych polityków [Kania, Kruczek, Ziętek, Barcikowski, Babiuch i inni]

Notifications during the live auction
notifications_off Alert: No
textsms SMS: None
add Your note 

Lot description

Kolekcja biletów wizytowych najważniejszych polityków, działaczy partyjnych i ambasadorów z lat 70-80 XX w. Są tu najważniejsze postacie ze strony rządu ze sławnych lat 1980-89. Bilety wizytowe tego typu są praktycznie niedostępne na rynku antykwarycznym. Karty zawierają życzenia dla profesora Ryszarda Frelka -  polskiego działacza politycznego w okresie PRL, pisarza, scenarzysty filmowego, profesora, nauczyciela akademickiego zajmującego się stosunkami międzynarodowymi, badacza historii dyplomacji, z ramienia PZPR posła na Sejm PRL VI i VII kadencji, sekretarza Komitetu Centralnego PZPR w latach 1975–1980.

Członkowie rzadu i dygnitarze partyjni: 

 1. Edward Babiuch (1927-2021) premier PRL 1980, członek Rady Państwa 1972-80 na rewersie odręczny podpis z życzeniami.      
 2. Kazimierz Barcikowski  (1927- 2007) wicepremier 1980, zastępca przewodniczącego Rady Państwa 1985-89, minister rolnictwa. Na rewersie odręczny podpis i dedykacja. Plama w jednym miejscu.     
 3. Stanisław Kania (1927-2020) I sekretarz KC PZPR 1980-81, po Edwardzie Gierku. Na rewersie życzenia z odręcznym podpisem. Ślady zaplamień.
 4. Pińkowski Józef  (1927 - 2000) premier 1980-81, po nim tekę objął Wojciech Jaruzelski. Na rewersie życzenia z odręcznym podpisem.
 5. Tadeusz Pyka (1930-2009) profesor ekonomii, wicepremier 1975-80. Odręczne życzenia dla prof. Frelka.
 6. Stefan Olszowski (1931-) minister spraw zagranicznych 1971-76 i 1982-1985. Odręczne życzenia z podpisem.     
 7. Kazimierz Secomski ( 1910-2002) profesor, wicepremier 1976-80. Na rewersie odręczna dedykacja dla Ryszarda Frelka z podpisem. Zaplamienie.
 8. Werblan Andrzej (1924-) profesor, wicemarszałek Sejmu 1971-1982. Na rewers dedykacja i podpis.
 9. Tadeusz Wrzaszczyk (1932-2002) wicepremier 1975-80. Na odwrociu dedykacja dla Ryszarda Frelka z podpisem, zaplamienie.
 10. Zdzisław Żandarowski  (1929-1994) członek Rady Państwa 1980. Na rewersie dedykacja i podpis.


Urzędnicy państwowi:

 1. Władysław Kruczek (1910-2003) członek Rady Państwa 1972-82, przewodniczący Centralnej Rady Związków Zawodowych. Na rewersie odręczne życzenia dla Ryszarda Frelka.
 2. Jerzy Ziętek (1901-2004) członek Rady Państwa 1963-85, wojewoda katowicki. Rozkładany karnet z wytłaczonym pomnikiem powstań śląskich w Katowicach, wewnątrz życzenia dla Ryszarda Frelka w maszynopisie i odręczny podpis gen. Jerzego Ziętka. 


 Korpus dyplomatyczny „bratnich krajów”: 

 1. [Związek Radziecki] Stanisław Piłotowicz (1922-1986) ambasador ZSRR 1971-78, zaplamienie.
 2. [Niemiecka Republika Demokratyczna] Günter Sieber (1930-2006)  ambasador NRD 1972-80.
 3. [Czechosłowacja] Jan Mušal, ambasador Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej 1972-78 oraz dr Jan Pastrnak, pierwszy sekretarz ambasady.
 4. [Bułgaria] Iwan Nedew, ambasador Ludowej Republiki Bułgarii w latach 70 XX w.
Auction
6. Aukcja antykwariatu Suszek Books
gavel
Date
19 June, 10:00
date_range
Session 1
19 June, 10:00
event
Start price
336 EUR
Live bidding (Session 1)

Bid now

Log in to bid

Do you want to bid? Log in and subscribe to the auction.

Log in
PLN
.00

Offers accepted until: 19/06 10:00
Live bidding: 19/06 10:00

Set the price of the item immediately. Make an offer if you want to bid on preauction. Note: Offers can not be cancelled!

Add limit

Log in to bid

Do you want to bid? Log in and subscribe to the auction.

Log in
PLN
.00

Set your limit for this item. At the time of the live auction, this item will be automatically bid on your behalf, up to the amount specified. Limit is a hidden offer. It's value is not known to other users. Limits can be modified and submitted by bid sheet.

Send a message to auction house

Do you have questions about this lot or about bidding?

Views: 92 | Favourites: 1
Auction

Suszek Books

6. Aukcja antykwariatu Suszek Books
Date
Saturday, 19 June, 10:00
Lots bidding

All lots are listed to bid

Cost of delivery

Buyer's premium
10.00%
OneBid does not charge additional fees for the bidding.
Bid increments
  1
  > 5
  50
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
 
Terms and Conditions

1.     Organizatorem aukcji jest  firma Suszek Books sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy Placu na Groblach 12/1 zwana w dalszej części regulaminu Antykwariatem.

2.     Przedmiotem aukcji są książki i obiekty bibliofilskie powierzone przez Klientów oraz stanowiące własność Antykwariatu.

3.     Antykwariat podejmuje się sprzedaży, w imieniu Właścicieli, obiektów będących ich rzeczywistą własnością, nie objętych postępowaniem sądowym i skarbowym, wolnych od zajęcia i zastawu oraz jakichkolwiek praw osób trzecich.

4.     Antykwariat ustala tzw. postąpienie w licytacji i ma prawo do dowolnego rozdzielania lub łączenia obiektów wystawionych do sprzedaży oraz do ich wycofania z licytacji bez podania przyczyny.

5.     Do udziału w aukcji upoważnione są osoby, które zarejestrowały się w serwisie onebid.pl i zapoznały się z zasadami i techniką licytacji.

6.     Ceny podane w katalogu są cenami wywołania (w PLN). Do ceny wylicytowanej Antykwariat dolicza  opłatę organizacyjną w wys. 10%.

7.     Zakończenie licytacji danego obiektu jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna-sprzedaży.

8.     Zgodnie z systemem aukcyjnym, zamówienia złożone przez portal onebid.pl. będą uwzględniane w trakcie trwania licytacji. W  przypadku odnotowania kilku zamówień na jedną pozycję, licytacja rozpocznie się od przedostatniego pod względem wysokości limitu powiększonego o jedno postąpienie. 

9.    Wielkość postąpienia będzie zależna od przedziału cenowego licytowanego przedmiotu, zgodnie z tabelą zamieszczoną poniżej.


Przedział cenowy

Wielkość postąpienia

do 50 PLN

5 PLN

50-200 PLN

10 PLN

200-500 PLN

20 PLN

500-1.000 PLN

50 PLN

1.000-2.000 PLN

100 PLN

2.000-5.000 PLN

200 PLN

5.000-10.000 PLN

500 PLN

10.000-20.000 PLN

1.000 PLN

Od 20.000 PLN

2.000 PLN


10.   Nabywca jest zobowiązany do przestrzegania 7-dniowego terminu płatności od daty potwierdzenia zakupu wylicytowanych pozycji. Po tym terminie naliczane będą ustawowe odsetki. Może zostać nałożona również opłata do 40 euro tytułem rekompensaty za opóźnienie w płatności.

11.   Zakupione pozycje Antykwariat wysyła za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej po otrzymaniu należności na konto bankowe. Do ceny końcowej będą doliczane opłaty związane z wysyłką. Odbiór osobisty w siedzibie Antykwariatu jest możliwy po uprzednim umówieniu telefonicznym (nr. tel. +48 531 656 121 lub +48 785 800 243).

12.   Nabywca może w terminie 14 dni od dnia aukcji odstąpić od umowy kupna w przypadku, gdy opis katalogowy pozycji w sposób ewidentny odbiega od stanu fizycznego. W sprawach spornych roszczenia nabywcy zostaną uwzględnione po dostarczeniu przez niego wiarygodnej ekspertyzy w tym terminie.

13.   Osoba licytująca, podając dane osobowe wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych w celu udziału w aukcji, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Administratorem danych osobowych uczestników aukcji jest Antykwariat.

14.   Antykwariat jest zobowiązany do gromadzenia danych osobowych (imię, nazwisko, nr pesel) uczestników aukcji, dokonujących transakcji powyżej 10 tysięcy złotych, w Księdze Ewidencyjnej Zabytków Przyjętych lub Oferowanych do Zbycia i Wydanych Ekspertyzach (Dz. U. z 04.12.2017 r. poz. 2249). 

15.   Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne i prawne kupionych przedmiotów. Wszelkie możliwe reklamacje będą rozpatrywane zgodnie z przepisami prawa polskiego.

16.   Zgodnie z Ustawą o muzeach z 21 XI 1996, muzea rejestrowe mają prawo pierwokupu obiektów bezpośrednio na aukcji za kwotę wylicytowaną. Takie prawo mają także Biblioteka Narodowa, Biblioteka Jagiellońska oraz Muzeum Narodowe w Krakowie. 

About the Auction

Zapraszamy na 6 aukcję Suszek Books, która odbędzie się za pośrednictwem internetowego domu aukcyjnego Onebid.pl

Aukcja zostanie przeprowadzona w całości przez internet, w formie licytacji na żywo, w dwóch sesjach:

Sesja 1. Sobota 19.06.2021. Start o godz. 10.00

Sesja 2. Niedziela 20.06.2021. Start o godz. 10.00

Zachęcamy do wcześniejszej rejestracji, składania ofert i limitów.

W katalogu znajdą Państwo m. in.

- Unikatowy album zdjęć Zofii Jahodówny, wykonany w pracowni jej ojca Roberta Jahody - jednego z najlepszych polskich introligatorów, autora opraw które do dziś stanowią niedościgły wzór rzemiosła artystycznego.

- Kazanie na obchodzie żałosney śmierci... polski stary druk wydany we Lwowie w 1634 roku

- Iliadę Homera z okładką zaprojektowaną przez Stanisława Wyspiańskiego

- Dyplom na pergaminie z artystyczną XIX w. oprawą kutą brązem wykonaną w Wiedniu

- Ilustrowany album wydany w 1886 roku z okazji 50-lecia kolei w Belgii

- przedwojenne oprawy najlepszych polskich introligatorów: Jahody, Radziszewskiego, Michalskiej

- oprawy gabinetowe [półskórki] rzadkich wydawnictw XIX i XX wiecznych

- francuskie i niemieckie poloniki

- książki dotyczące filozofii i ezoteryki z biblioteki jednego z najlepszych polskich badaczy – historyka, dr hab. Rafała T. Prinkego [każda pozycja zawiera ex libris]

- autografy i dedykacje autorskie [Amos Oz, Czesław Miłosz, Iosif Brodski, Władysław Broniewski, Karol Hubert Rostworowski, Gustaw Morcinek, Wilhelm Szewczyk, Maria Dąbrowska, Maja Berezowska, Eric-Emanuel Schmitt, Jerzy Nowosielski, Adam Zagajewski i inni]

- Księgę pamiątkową Hotelu Orbis w Cieszynie, a w niej prawie 100 dedykacji i autografów! [Kwaśniewski, Janda, Machulski, Waldorff, Olbrychski, Zamachowski, Młynarczyk, Pieczka, Tym, Ochman, Wiśniewska, Kociniak, Zawadzka i inni]

- atlasy i mapy

- starodruki i rękopisy

- grafiki i karty pocztowe

- Pamiątki i dokumenty

- pierwsze wydania dzieł najważniejszych polskich pisarzy: Miłosz, Przybyszewski, Żeromski, Lem, Mrożek, Tuwim, Szymborska, Morcinek, Dąbrowska, Nałkowska]

- współczesne oprawy i wydawnictwa artystyczne [Tylkowski, Wydawnictwo Kurtiak i Ley]

- XX wieczne książki z okładkami najlepszych polskich grafików [Norblin, Szancer, Sopoćko, Młodożeniec, Jagodziński, Hierowski, Mroszczak, Procajłowicz, Bukowski, Wyspiański]

- Albumy i katalogi malarstwa, rzeźby, grafiki, designu, rzemiosła, polskiej broni etc.

- Pięknie ilustrowane książki dla dzieci i młodzieży

- Rzadkie varsaviana i cracoviana

- ekslibrisy

- faksymile Codex Picturatus - iluminowanego rękopisu, zawierającego przywileje i statuty miasta Krakowa oraz ustawy cechów krakowskich, spisane przez Baltazara Behema.

Oferty można składać drogą elektroniczną za pośrednictwem e-maila: [email protected] oraz strony suszek.onebid.pl

FAQ
About the Seller
Suszek Books
Contact
Suszek Books sp. z o. o.
room
Plac na Groblach 12/1
31-101 Kraków
phone
+48531656121
keyboard_arrow_up
add