54

Sławomir RATAJSKI (ur. 1955), Leśny ukrzesłowiony, 2016

add Tu nota 
Descripción de lote
olej, płótno; 100 x 73 cm;
sygn. i dat. l. d.:RATAJSKI ' 16;
sygn., dat. i opisany na odwrocie: AŁAWOMIR / RATAJSKI 2016 / 100 x 73 cm olej, płótno / "Leśny ukrzesłowiony".
Malarz i grafik, którego debiut artystyczny przypadł na koniec lat 70. i gorący okres strajków robotniczych, powstania „Solidarności” i wprowadzenia stanu wojennego. W malarstwie Ratajskiego z tego okresu odzywały się silne echa nośnej wówczas i popularnej Nowej Ekspresji, ale też wątki i zainteresowania artysty problematyką buntu społecznego (cykl obrazów z tzw. batalią o mury) i refleksji nad funkcjonowaniem symboli patriotycznych (cykl „Flagi”). Częstym tematem pojawiającym się w twórczości Ratajskiego były też wówczas wątki sakralne: „Polska Pieta”, „Droga Krzyża”, „Moja arka”. Obrazy z tego okresu cechuje ekspresyjna figuracja, mocna materialna emocjonalnie kształtowana fakturowa plama malarska, obwodzona czarną grubą kreską. Z czasem Ratajski stopniowo porzuca ekspresyjną figurację i kieruje się w stronę abstrakcji. Wciąż jednak zachowuje ekspresyjne podejście do koloru i materii. Od 1993 roku podjął nowe wyzwania artystyczne i zaczął budować instalacje malarskie z dużych powierzchniowo, monochromatycznych płócien. Obecnie artysta zdaje się powracać do „klasycznego” obrazu abstrakcyjnego. Jego ostatnia wystawa w Galerii Bardzo Białej (Warszawa 2019) jest tego potwierdzeniem. Ratajski pokazał na niej kilkanaście obrazów abstrakcyjnych o silnej pikturalnej morfologii, pulsującej kolorystyce, swobodnym ruchu materii farby, ekspresyjnej, dynamicznej strukturze malarskiego gestu. Sławomir Ratajski urodził się w 1955 roku w Warszawie. Studiował na Wydziale Grafiki ASP w Warszawie w latach 1974-1979. Dyplom z wyróżnieniem z grafiki warsztatowej zrealizował w pracowni Haliny Chrostowskiej, aneks z malarstwa uzyskał w Pracowni Jerzego Tchórzewskiego. W 1987 roku rozpoczął prace dydaktyczną na Wydziale Grafiki w ASP w Warszawie, gdzie w latach 1987-1997 był asystentem Jerzego Tchórzewskiego. Obecnie pracuje na Wydziale Sztuki Mediów, gdzie prowadzi intermedialną Pracownię Kreacji Koncepcji Artystycznych. W 2011 roku uzyskał tytuł profesora sztuki. W latach 1997-2001 był sekretarzem stanu w Ministerstwie Kultury i Sztuki, zaś w latach 2001-2005 był dyplomata i piastował stanowisko ambasadora RP w Argentynie i Paragwaju. Artysta ma w swym dorobku wiele wystaw w prestiżowych galeriach i udział w konkursach i biennalach
Subasta
favorite Aukcja charytatywna ASP
gavel
Fecha
13 Mayo 2019
date_range
Precio inicial
233 EUR
Precio de venta
275 EUR
Precio final menos tasa de subasta
233 EUR
Sobremarca
118%
Visitas: 71 | Favoritos: 0
Subasta

Rempex

Aukcja charytatywna ASP
Fecha
13 Mayo 2019
Desarrollo de pujas

Las pujas se puede realizar solo en lotes seleccionados que se hayan presentado previamente. Para entregar un lote hay que hacer clic en el botón ENTREGAR A SUBASTA al lado de lote seleccionado

Prima de subasta
18.00%
OneBid no cobra tarifas adicionales por las pujas.
Subidas
  1
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
  100 000
  > 10 000
  200 000
  > 20 000
  500 000
  > 50 000
 
Términos y condiciones

REGULAMIN AUKCJI


I

1. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki i obiekty rzemiosła artystycznego powierzone przez klientów lub stanowiące własność Domu Aukcyjnego.

2. Obiekt wystawiony na aukcję posiada cenę wywoławczą podaną w katalogu oraz estymację.

3. Opisy obiektów zawarte w katalogu mogą być zmienione przed rozpoczęciem licytacji.

4. Do wylicytowanej ceny doliczana jest opłata organizacyjna w wysokości 18%. Opłata obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej.

 

II

1. Do udziału w licytacji upoważnione są osoby, które wpłaciły zwrotne vadium w wysokości 500 zł.

2. Osoby zainteresowane licytacją, które nie mogą przybyć na aukcję, mają możliwość wpłaty vadium i złożenia oferty kupna (z oferowanym limitem ceny) w dniach poprzedzających aukcję. W ich imieniu w licytacji wezmą udział pracownicy Domu Aukcyjnego (wysokość oferowanej najwyższej ceny jest informacją poufną).

3. Istnieje możliwość telefonicznego udziału w licytacji poszczególnych obiektów, pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia w Domu Aukcyjnym.

4. W dniu aukcji zlecenia z podanym limitem ceny oraz na telefoniczny udział w licytacji przyjmowane są do godz. 17.00. Po godz. 17.00 oraz w trakcie aukcji można licytować za pośrednictwem www.artinfo.pl (0-693 108 148)

5. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za techniczne problemy, brak możliwości połączenia telefonicznego się z klientem podczas aukcji.

 

III

1. Aukcja prowadzona jest przez upoważnioną osobę - aukcjonera.

2. Licytacja rozpoczyna się od ceny wywoławczej podanej w katalogu. Większość obiektów posiada cenę gwarantowaną, poniżej której obiekt nie może być sprzedany bez dodatkowej zgody właściciela.

3. Aukcjoner może sam składać oferty, kolejne lub w odpowiedzi na oferty Klientów, aż do poziomu ceny rezerwowej.

4. O postąpieniu w licytacji decyduje aukcjoner. Zwyczajowo wynosi ono ok. 10 %.

5. Nabywcą staje się osoba oferująca najwyższą ceną. Zakończenie licytacji następuje w momencie uderzenia młotkiem przez aukcjonera. W przypadku, gdy zakończenie licytacji następuje w sytuacji sporu, aukcjoner ma prawo rozstrzygnąć spór lub ponownie przeprowadzić licytację.

6. Gdy zakończenie licytacji następuje na poziomie lub powyżej ceny gwarantowanej oznacza to, że umowa kupna-sprzedaży jest zawarta.

7. Gdy zakończenie licytacji następuje na poziomie niższym niż cena gwarantowana, ostateczne zawarcie umowy kupna-sprzedaży musi zostać potwierdzone przez właściciela obiektu w terminie 7 dni od daty aukcji. Wylicytowana cena stanowi wiążącą ofertę nabywcy. W przypadku gdy po aukcji zostanie zgłoszona druga oferta zakupu – co najmniej w cenie gwarantowanej, pierwszy oferent ma prawo pierwokupu w cenie gwarantowanej.

 

IV

1. Nabywca zobowiązany jest wykupić obiekt w ciągu 5 dni po zakończeniu aukcji lub uzgodnieniu oferty. Dopuszcza się możliwość wpłaty zadatku w wysokości 20% wylicytowanej ceny. Pozostała kwota powinna być wówczas wpłacona w terminie 10 dni po zakończeniu aukcji. W przypadku nie dotrzymania tego terminu następuje przepadek wpłaconego zadatku. Vadium stanowi zadatek lub jego część.

2. W przypadku sprzedaży warunkowej (poniżej ceny gwarantowanej) wpłacone vadium pozostaje w Domu Aukcyjnym, a po okresie 7 dni, w zależności od decyzji właściciela obiektu, podlega zwrotowi lub stanowi zadatek na poczet zakupu.

3. Prawo własności zakupionego obiektu przechodzi na kupującego w momencie dokonania całej wpłaty.


V

1. Dom Aukcyjny daje gwarancję autorstwa i innych cech obiektu opisanych w katalogu. Gdyby jednak opis okazał się niezgodny ze stanem rzeczywistym, nabywca może w ciągu 14 dni od daty aukcji zwrócić obiekt do Domu Aukcyjnego, który w takim wypadku zwróci całą wpłaconą kwotę. Zakwestionowanie opisu katalogowego, na żądanie Domu Aukcyjnego, musi być udokumentowane wiarygodnymi ekspertyzami.

2. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów.

3. Brak informacji w katalogu o stanie zachowania obiektu nie oznacza, że nie został on poddany konserwacji.

4. Oświadczenia ogłaszane przed aukcją przez aukcjonera uzupełniają lub korygują opisy katalogowe.

 

VI

1. Polskie muzea mają prawo pierwokupu w wylicytowanej cenie, pod warunkiem, że zgłoszą to bezpośrednio po zakończeniu licytacji obiektu.

 

Dom Aukcyjny przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami wywóz obiektów starszych niż 55 lat oraz o wartościach przekraczających limity określone w ustawie O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami poza granice kraju wymaga zgody odpowiednich władz. Przypominamy również, że zgodnie z obowiązującymi przepisami Dom Aukcyjny jest zobowiązany do zbierania danych osobowych klientów dokonujących transakcji w kwocie powyżej 15 000 Euro.

Przypominamy również, że zgodnie z obowiązującymi przepisami Dom Aukcyjny jest zobowiązany do zbierania danych osobowych klientów dokonujących płatności gotówką w kwocie powyżej 10 000 Euro.


Sobre subasta


FAQ
Sobre vendedor
Rempex
Contacto
Dom Aukcyjny Rempex (Sztuka dawna)
room
ul. Karowa 31
00-324 Warszawa
phone
+48 607 722 744
Horario de apertura
Lunes
11:00 - 19:00
Martes
11:00 - 19:00
Miércoles
11:00 - 19:00
Jueves
11:00 - 19:00
Viernes
11:00 - 19:00
Sábado
Cerrado
Domingo
Cerrado
Sławomir Ratajski
keyboard_arrow_up
add