174

Ozdobny papier listowy, Patrzcie się Bracia - Orzeł nasz wzlata

add A sua nota 

Descrição do item

Ozdobny papier listowy z tekstem"Patrzcie się Bracia - Orzeł nasz wzlata" .

Wys. ca. 17,5 cm. Szer. po rozłożeniu 21,5 cm.

Leilão
II Internetowa Aukcja Bibliofilska Księgarni Światowid Kielce
gavel
Data
10 Novembro 2020
date_range
Preço inicial
18 EUR
Preço de venda
20 EUR
Cobrir um lance
110%
Visualizações: 22 | Preferidos: 0
Leilão
Księgarnia Światowid

Księgarnia Światowid

II Internetowa Aukcja Bibliofilska Księgarni Światowid Kielce
Data
10 Novembro 2020
Itens com lances

Todos os itens estão listados para licitação

Custo de entrega

Prémio do comprador
10.00%
A OneBid não cobra taxas adicionais pela licitação.
Incrementos dos lances
  1
  > 10
  100
  > 20
  200
  > 50
  500
  > 100
  1 000
  > 200
  2 000
  > 500
  5 000
  > 1 000
  10 000
  > 2 000
 
Termos e Condições
 1. Organizatorem aukcji jest P. W. Światowid Marta Lorek, NIP 6570001809, 25-315 Kielce, ul. Starodomaszowska 30/46.
 2. Ceny podane w katalogu są cenami wywołania (w PLN). Ceną nabycia jest cena wylicytowana, do której Organizator dolicza 10 % opłaty organizacyjnej.
 3. W aukcji można wziąć udział przez Internet po uprzednim zarejestrowaniu się i zapoznaniu z zasadami i techniką licytacji.
 4. Zgodnie z systemem aukcyjnym, zamówienia złożone przez portal onebid.pl. będą uwzględniane w trakcie trwania licytacji i od razu pojawiają się na ekranie, w ten sposób uzyskana suma stanowić będzie cenę wywoławczą dla aukcji online, w przypadku odnotowania kilku zamówień na jedną pozycję, licytacja rozpocznie się od przedostatniego pod względem wysokości limitu powiększonego o jedno postąpienie.
 5. Informacji o obiektach aukcyjnych udzielamy pocztą elektroniczną. Pytania prosimy kierować na adres mailowy: [email protected]
 6. Zakupione obiekty zostaną wysłane w terminie do 10 dni od zaksięgowania wpłaty. 
 7.  Prawo własności zakupionych obiektów przechodzi na Nabywcę w momencie dokonania całej wpłaty  
 8. Prosimy o przestrzeganie 7-dniowego terminu płatności od daty otrzymania rachunku za zakupione pozycje. Po tym terminie naliczane będą ustawowe odsetki.
 9. Koszty wysyłki wg cennika Poczty Polskiej i In Post.
 10. Biblioteka Narodowa, Biblioteka Jagiellońska, Muzeum Narodowe oraz inne muzea rejestrowane korzystają z prawa pierwokupu po wylicytowanych cenach (Dz. U. 1996 Nr 5 poz. 24 ustawa z dnia 21 listopada 1996 r.).
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne oraz wady prawne zakupionych obiektów.  Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane zgodnie z przepisami prawa polskiego.
 12. Organizator ma prawo do wycofania obiektów z licytacji bez podania przyczyny.
 13. Zasady wywozu materiałów bibliotecznych za granicę reguluje ustawa z dn. 18 marca 2010 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
 14. Uczestnik aukcji wyraża zgodę na otrzymywanie, w tym pocztą elektroniczną, korespondencji handlowej i marketingowej organizatora aukcji..
 15. W przypadku transakcji na kwotę powyżej 10 tys. zł (po uwzględnieniu ceny wraz z opłatą organizacyjną i kosztami dostawy), Uczestnik aukcji jest zobowiązany do przekazania Organizatorowi dodatkowo numeru PESEL, w celu zarejestrowania transakcji w Księdze ewidencyjnej zabytków, zgodnie z zapisami  ustawy z dn. 18 marca 2010 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
 16. Dane uczestników aukcji będą przetwarzane tylko i wyłącznie dla celów realizacji zamówienia.
Sobre o leilão


FAQ
Espere...
Sobre o vendedor
Księgarnia Światowid
Contacto
room
Starodomaszowska 30/46
25-315 Kielce
phone
+48 41 343 80 13; 602-364-811
keyboard_arrow_up
add