67

Katarzyna Orońska (1984), Czytająca (2015)

add A sua nota 
Descrição do item
akryl, papier, 35x35 cm
sygn. p.d. Orno Orońska
Leilão
2 Aukcja dla Przylądka
gavel
Data
27 Setembro 2015
date_range
Preço inicial
24 EUR
Preço de venda
119 EUR
Preço final sem prémio pago pelo comprador
119 EUR
Cobrir um lance
500%
Visualizações: 34 | Preferidos: 0
Leilão
Pragaleria

Pragaleria

2 Aukcja dla Przylądka
Data
27 Setembro 2015
Itens com lances

Todos os itens estão listados para licitação

Prémio do comprador
0.00%
A OneBid não cobra taxas adicionais pela licitação.
Incrementos dos lances
  1
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
 
Termos e Condições
 1. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki oddane do sprzedaży komisowej przez Komitentów, autorów lub stanowiące własność Carpe Artem właściciela Pragalerii, organizatora aukcji zwanego dalej Pragalerią. Zgodnie z oświadczeniami Komitentów powierzone obiekty stanowią ich własność, bądź mają prawo do ich rozporządzania i nie są objęte żadnym postępowaniem sądowym i skarbowym, są wolne od zajęcia i zastawu, a także jakichkolwiek roszczeń osób trzecich.
 2. Aukcja prowadzona jest przez Aukcjonera, który decyduje o wysokości postąpień, rozstrzyga ewentualne spory lub poddaje obiekt ponownej licytacji.
 3. Pragaleria gwarantuje zgodność cech licytowanych obiektów z opisem katalogowym.
 4. Osoby pragnące zachować anonimowość lub nie mogące uczestniczyć osobiście w aukcji, mogą zlecić Pragalerii występowanie w ich imieniu lub licytować telefonicznie. Zainteresowanie tymi formami licytacji należy uzgodnić z Pragalerią 4,5 godz. przed rozpoczęciem licytacji.
 5. Wylicytowana cena, potwierdzona uderzeniem aukcjonerskiego młotka jest równoznaczna z zawarciem umowy kupna-sprzedaży.
 6. Nabywca zobowiązany jest do wykupu obiektu/obiektów w ciągu 10 dni od zakończenia aukcji. W razie nie wywiązania się z umowy przez kupującego Pragaleria może naliczyć opłatę magazynową w kwocie 100 zł netto za każdy dzień zwłoki oraz odstąpić od umowy sprzedaży z nabywcą.
 7. Prawo własności do wylicytowanego obiektu i jego odbiór następuje po zapłaceniu przez nabywcę całości wylicytowanej kwoty wraz z opłatą organizacyjną.
 8. Do wylicytowanej ceny doliczana jest opłata organizacyjna w wysokości 18%. Opłata obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej. Kwota wylicytowana wraz z opłatą organizacyjną jest kwotą brutto.
 9. Pragaleria nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów.
 10. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane na podstawie przepisów prawa polskiego.
 11. Muzea rejestrowane zainteresowane zakupem wystawionych na aukcji dzieł winne poinformować o tym Pragalerię conajmniej 7 dni przed terminem aukcji.
 12. Pragaleria nie oferuje usługi wysyłki zakupionych przedmiotów, jednak na życzenie Kupującego może wysłać je na jego koszt. Pragaleria nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia obiektu w czasie transportu.
Sobre o leilão
Pragaleria
ul. Stalowa 3, Warszawa
FAQ
Espere...
Sobre o vendedor
Pragaleria
Contacto
room
Stalowa 3
03-425 Warszawa
phone
+48 884 79 88 52
Horário de funcionamento
poniedziałek - piątek: 12:00 - 19:00
sobota: 11:00 - 16:00
niedziela: nieczynne
Consignando lotes para leilão
ul. Stalowa 3, 03-425 Warszawa
Clientes que compraram as obras deste artista também compraram
keyboard_arrow_up
add