477

LEGNICA, BRZEG, ŚLĄSK. List Jerzego III, księcia śląskiego w Legnicy i Brzegu

add A sua nota 

Descrição do item

LEGNICA, BRZEG, ŚLĄSK. List Jerzego III, księcia śląskiego w Legnicy i Brzegu (1611-1664); podpis, adres i pieczęć opłatkowa, Wrocław 2 III 1663 r.; list adresowany Do Jerzego, wolnego pana na Rechenbergu, tajnego radcy elektora saskiego, skarbnika i pierwszego marszałka dworu, przekazuje skargę dwóch kupców śląskich; którzy byli kilkakrotnie szykanowani przez urząd celny na granicy śląsko-saskiej, gdzie wymagano od nich uiszczenia cła: (...) A więc podczas gdy my oczekujemy od naszych ludzi, że przy poborze cła zachowywać się będą uczciwie i porządnie, to jednocześnie tego rodzaju otwarte i niestosowne wymuszenia dokonywane przez tych samolubnych ludzi należy uznać za całkowicie nierozsądne (...); książę Jerzy III podpisał się jako dobry przyjaciel księcia, Jerzy, książę legnicki i brzeski; 4 str. (tekst na trzech), st. bdb., ślady złożeń, delikatne zabrudzenia, fragment jednej ze str. ucięty; wymiary: ok. 200x315 mm;

Leilão
XXVII Aukcja Antykwariatu Wu-eL
gavel
Data
28 Março 2020
date_range
Preço inicial
1 359 EUR
Preço de venda
nenhuma oferta
O item não está mais disponível
Visualizações: 55 | Preferidos: 0
Leilão

Antykwariat Wu-eL

XXVII Aukcja Antykwariatu Wu-eL
Data
28 Março 2020
Itens com lances

Todos os itens estão listados para licitação

Prémio do comprador
10.00%
A OneBid não cobra taxas adicionais pela licitação.
Incrementos dos lances
  1
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  2 000
  > 100
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  50 000
  > 5 000
  100 000
  > 10 000
 
Termos e Condições
 1. Osoba biorąca udział w aukcji w sposób świadomy akceptuje warunki określone regulaminem.
 2. Uczestnikiem aukcji może być każda osoba fizyczna, która posiada zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną.
 3. Licytujący ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do dokonywania w nich poprawek zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. Administratorem danych osobowych jest: ANTYKWARIAT WU-EL DR WOJCIECH LIZAK, NIP: 8511807452, ul. św. Wojciecha 1/U3, 70-410 Szczecin.
 4. Dane osobowe uczestników licytacji są danymi poufnymi i pozostają do wyłącznej dyspozycji wyżej wymienionego administratora danych.
 5. Przedmiotem aukcji są obiekty powierzone do sprzedaży przez komitentów lub stanowiące własność Antykwariatu.
 6. Ceny podane w katalogu są cenami wywoławczymi. Do cen wylicytowanych dolicza się 10%, a w przypadku sprzedaży poaukcyjnej - 15%.
 7. Prawo pierwokupu ma Biblioteka Narodowa oraz inne uprawnione instytucje po cenach wylicytowanych. Ostateczna lista wynikowa wraz z uwzględnieniem prawa pierwokupu zostanie opublikowana po aukcji.
 8. Zatwierdzenie przez licytującego ostatecznej, wylicytowanej ceny stanowi zawarcie umowy kupna-sprzedaży.
 9. Prawo własności przechodzi na kupującego w momencie dokonania wpłaty całości wylicytowanej kwoty.
 10. Nabywca zobowiązany jest wykupić wylicytowane obiekty w ciągu 7 dni od zakończenia aukcji.
 11. Zakupione obiekty wysyłane są przesyłkami kurierskimi, po doliczeniu opłat związanych z wysyłką. Dla instytucji następuje to kredytowo (bez obowiązku przedpłaty), dla osób fizycznych po przedpłacie lub za zaliczeniem pocztowym.
 12. Niewykupienie obiektu nie zwalnia nabywcy od pokrycia kosztów wynikłych z faktu wylicytowania obiektu, łącznie z roszczeniami dotychczasowego właściciela.
 13. Opisy obiektów są objęte ochroną przewidzianą przez przepisy prawa autorskiego. 
Sobre o leilão


FAQ
Sobre o vendedor
Antykwariat Wu-eL
Contacto
Antykwariat Wu-eL
room
ul. św. Wojciecha 1
70-410 Szczecin
phone
+48517727267
keyboard_arrow_up
add