482

ŚWIDNICA, JAWOR, ŚLĄSK. List Ferdynanda III, cesarza rzymsko-niemieckiego (1608

add A sua nota 
Descrição do item

ŚWIDNICA, JAWOR, ŚLĄSK. List Ferdynanda III, cesarza rzymsko-niemieckiego (1608-1657), adresowany do Ottona Hansa von Nostiz-Rokinitz, radcy cesarskiego, starosty śląskiego Księstwa Świdnicko-Jaworskiego (1608-1665); zawiera apel, aby stanowisko, jakie zajmie Księstwo Świdnicko-Jaworskie podczas zapowiadanego niedawno sejmu Rzeszy było zgodne z naszą miłościwą, ojcowską intencją i zapowiedzianymi postulatami – na sejmie Rzeszy zwołanym w Ratyzbonie Ferdynand III miał zamiar przeforsować wybór swojego syna Ferdynanda (1633-1654) na cesarza rzymsko–niemieckiego. List zawiera kontrasygnatę brata przyrodniego Nostitza, Johanna Hartwiga von Nostitza (1610-1683), późniejszego nadkanclerza Królestwa Czech; list z podpisem, Praga 8 X 1652; 4 str. (tekst na trzech), st. bdb., ślady złożeń, widoczne fragmenty pieczęci; wymiary: 200x313 mm;

Otto Hans von Nostiz ufundował na zamku w Luboradzu jedną z najważniejszych barokowych bibliotek, która tworzy fundament biblioteki ordynacji hrabiów von Nostiz-Rieneck, będącej dzisiaj częścią praskiego Muzeum Narodowego.

Leilão
XXVII Aukcja Antykwariatu Wu-eL
gavel
Data
28 Março 2020
date_range
Preço inicial
346 EUR
Preço de venda
nenhuma oferta
O item não está mais disponível
Visualizações: 47 | Preferidos: 0
Leilão

Antykwariat Wu-eL

XXVII Aukcja Antykwariatu Wu-eL
Data
28 Março 2020
Itens com lances

Todos os itens estão listados para licitação

Prémio do comprador
10.00%
A OneBid não cobra taxas adicionais pela licitação.
Incrementos dos lances
  1
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  2 000
  > 100
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  50 000
  > 5 000
  100 000
  > 10 000
 
Termos e Condições
 1. Osoba biorąca udział w aukcji w sposób świadomy akceptuje warunki określone regulaminem.
 2. Uczestnikiem aukcji może być każda osoba fizyczna, która posiada zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną.
 3. Licytujący ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do dokonywania w nich poprawek zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. Administratorem danych osobowych jest: ANTYKWARIAT WU-EL DR WOJCIECH LIZAK, NIP: 8511807452, ul. św. Wojciecha 1/U3, 70-410 Szczecin.
 4. Dane osobowe uczestników licytacji są danymi poufnymi i pozostają do wyłącznej dyspozycji wyżej wymienionego administratora danych.
 5. Przedmiotem aukcji są obiekty powierzone do sprzedaży przez komitentów lub stanowiące własność Antykwariatu.
 6. Ceny podane w katalogu są cenami wywoławczymi. Do cen wylicytowanych dolicza się 10%, a w przypadku sprzedaży poaukcyjnej - 15%.
 7. Prawo pierwokupu ma Biblioteka Narodowa oraz inne uprawnione instytucje po cenach wylicytowanych. Ostateczna lista wynikowa wraz z uwzględnieniem prawa pierwokupu zostanie opublikowana po aukcji.
 8. Zatwierdzenie przez licytującego ostatecznej, wylicytowanej ceny stanowi zawarcie umowy kupna-sprzedaży.
 9. Prawo własności przechodzi na kupującego w momencie dokonania wpłaty całości wylicytowanej kwoty.
 10. Nabywca zobowiązany jest wykupić wylicytowane obiekty w ciągu 7 dni od zakończenia aukcji.
 11. Zakupione obiekty wysyłane są przesyłkami kurierskimi, po doliczeniu opłat związanych z wysyłką. Dla instytucji następuje to kredytowo (bez obowiązku przedpłaty), dla osób fizycznych po przedpłacie lub za zaliczeniem pocztowym.
 12. Niewykupienie obiektu nie zwalnia nabywcy od pokrycia kosztów wynikłych z faktu wylicytowania obiektu, łącznie z roszczeniami dotychczasowego właściciela.
 13. Opisy obiektów są objęte ochroną przewidzianą przez przepisy prawa autorskiego. 
Sobre o leilão


FAQ
Sobre o vendedor
Antykwariat Wu-eL
Contacto
Antykwariat Wu-eL
room
ul. św. Wojciecha 1
70-410 Szczecin
phone
+48517727267
keyboard_arrow_up
add