132

TASSO T. - GOFFRED ALBO JERUZALEM WYZWOLONA. Epos rycerski w tłumaczeniu P. Kochanowskiego.

add A sua nota 

Descrição do item

TASSO T. - GOFFRED ALBO JERUZALEM WYZWOLONA. Przekładania Piotra Kochanowskiego. Z przyłączeniem Rozprawy obeymuiącéy uwagi nad poezyią polską, życiopismo Torquata Tassa, rozbior i przekład Jerozolimy Wyzwolonéy Piotra Czaykowskiego.

U WILHELMA BOGUMIŁA KORA, WROCŁAW 1820r., str. [4], XXXII, 495, 1 k. tabl.; 21,5cm.

OPRAWA TWARDA WYDAWNICZA! STAN Dobry, przetarcia/przybrudzenia oprawy, nalepki/pieczątki biblioteczne, charakterystyczne zażółcenia papieru

Leilão
ANTYKWARIAT OKTAWIAN 6. Aukcja książek
gavel
Data
06 Março 2021
date_range
Preço inicial
112 EUR
Preço de venda
346 EUR
Cobrir um lance
308%
Visualizações: 85 | Preferidos: 4
Leilão

Antykwariat Oktawian

ANTYKWARIAT OKTAWIAN 6. Aukcja książek
Data
06 Março 2021
Itens com lances

Todos os itens estão listados para licitação

Prémio do comprador
10.00%
A OneBid não cobra taxas adicionais pela licitação.
Incrementos dos lances
  1
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
  100 000
  > 10 000
 
Termos e Condições
 1. Organizatorem aukcji jest ANTYKWARIAT OKTAWIAN, Sebastian Sadowski, NIP 844-193-76-74.
 2. Ceny podane w katalogu są cenami wywołania (w PLN). Ceną nabycia jest cena wylicytowana, do której Organizator dolicza 10% opłaty organizacyjnej.
 3. W aukcji można wziąć udział przez Internet po uprzednim zarejestrowaniu się i zapoznaniu z zasadami i techniką licytacji.
 4. Zamówienia pisemne przyjmujemy do 5 marca, do godz. 12. Prosimy kierować je na adres: Antykwariat Oktawian, ul. Św. Rocha 13/15/ lokal 117, 15-879 Białystok lub na adres e-mail [email protected], podając w nich: numer pozycji, tytuł i najwyższą oferowaną cenę (limit). Osoby i instytucje, które złożyły  zamówienia pisemne, w licytacji reprezentuje przedstawiciel antykwariatu. Treść zamówienia pozostaje informacją poufną. 
 5. Zgodnie z systemem aukcyjnym, zamówienia złożone przez portal onebid.pl. będą uwzględniane w trakcie trwania licytacji i od razu pojawiają się na ekranie w ten sposób uzyskana suma stanowić będzie cenę wywoławczą dla aukcji online, w przypadku odnotowania kilku zamówień na jedną pozycję, licytacja rozpocznie się od przedostatniego pod względem wysokości limitu powiększonego o jedno postąpienie.
 6. Informacji przed aukcją udzielamy od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-16.00; pod numerem telefonu: 609 195 776 lub pocztą elektroniczną [email protected]
 7. Zakupione obiekty zostaną wysłane po uprzednim uiszczeniu całości należności oraz kosztów wysyłki i dopełnieniu niezbędnych formalności wymaganych prawem [patrz pkt 18]. Instytucjom państwowym wysyłamy obiekty wraz z fakturą przelewową.
 8. Prosimy o przestrzeganie 7-dniowego terminu płatności od daty otrzymania rachunku za zakupione pozycje. Po tym terminie naliczane będą ustawowe odsetki.
 9. Zakupione obiekty zostaną wysłane po uprzednim uiszczeniu całości należności oraz kosztów wysyłki. Instytucjom państwowym wysyłamy obiekty wraz z fakturą przelewową.
 10. Koszty wysyłki wynoszą 10 zł – kurier InPost (ubezpieczony). W przypadku Klientów zamieszkujących za granicą, prosimy o wcześniejszy kontakt celem ustalenia indywidualnych kosztów dostawy.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia z aukcji osób, które nie wywiązują się z przyjętych zobowiązań.
 12. Biblioteka Narodowa, Biblioteka Jagiellońska, Muzeum Narodowe oraz inne muzea rejestrowane korzystają z prawa pierwokupu po wylicytowanych cenach (Dz. U. 1996 Nr 5 poz. 24 ustawa z dnia 21 listopada 1996 r.).
 13. Nabywca może w terminie 14 dni od dnia aukcji odstąpić od umowy kupna w przypadku, gdy opis katalogowy pozycji w sposób ewidentny odbiega od stanu fizycznego. W sprawach spornych roszczenia nabywcy zostaną uwzględnione po dostarczeniu przez niego wiarogodnej ekspertyzy w tym terminie.
 14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne oraz wady prawne zakupionych obiektów.
 15. Organizator ma prawo do wycofania obiektów z licytacji bez podania przyczyny.
 16. Organizator, w uzasadnionych przypadkach, ma prawo do przerwania lub anulowania licytacji.
 17. Zasady wywozu materiałów bibliotecznych za granicę reguluje ustawa z dn. 18 marca 2010 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
 18. Uczestnik aukcji wyraża zgodę na otrzymywanie, w tym pocztą elektroniczną, korespondencji handlowej i marketingowej antykwariatu.
 19. W przypadku transakcji na kwotę powyżej 10 tys. zł (po uwzględnieniu ceny wraz z opłatą organizacyjną i kosztami dostawy), Uczestnik aukcji jest zobowiązany do przekazania Organizatorowi danych osobowych. Antykwariat przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami jest zobowiązany do zbierania danych osobowych tych klientów oraz prowadzenia Księgi ewidencyjnej zabytków.
 20. Moment sprzedaży obiektów przypada na moment uiszczenia ceny.
 21. Antykwariat może wstrzymać realizację zamówienia zakupionych obiektów do czasu dopełnienia niezbędnych formalności wymaganych prawem [patrz pkt 16 i/lub 18], pomimo uiszczenia przez Kupującego całości należności oraz kosztów wysyłki.
 22. Dane uczestników aukcji będą przetwarzane tylko i wyłącznie dla celów realizacji zamówienia.
Sobre o leilão

6. Aukcja książek Antykwariatu Oktawian!

Kolejny raz mam zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w aukcji. W katalogu aukcyjnym znalazło się 359 pozycji, znajduje się tam kilkanaście unikatowych pozycji. 

Zapraszamy do udziału w licytacji!

Z bibliofilskim pozdrowieniami,

Antykwariat Oktawian

FAQ
Sobre o vendedor
Antykwariat Oktawian
Contacto
ANTYKWARIAT OKTAWIAN Sebastian Sadowski
room
Świętego Rocha 13/15 lokal 117
15-879 Białystok
phone
+48 609195776
keyboard_arrow_up
add