15

10 rubli 1899, ФЗ, Rosja, Au 900, 8,64 g

AU
add Vaša poznámka 
Popis položky
Dražobný poplatok: 5.00 %
Stav: AU
Odhady: 351 EUR | 1 500 PLN
Odkazy: Friedberg 179
10 rubli 1899, ФЗ (inicjały mincerza Feliks Zalemann), Rosja, Mikołaj II (1894-1917), Au 900, masa rzeczywista: 8,64 g, średnica: 22,5 mm, mennica: Sankt Petersburg, napis na rancie: ЧИСТАГО ЗОЛОТА 1 ЗОЛОТНИКЪ 78,24 ДОЛЕЙ, pełny połysk menniczy, bardzo ładnie zachowana moneta
Dražba
Aukcja nr 7
gavel
Dátum
08 September 2019
date_range
Počiatočná cena
281 EUR
Odhady
351 EUR
1 500 PLN
Stav
AU
Cena predaja
406 EUR
Vyššia ponuka
144%
Zobrazení: 94 | Obľúbené: 5
Dražba

Bereska Numizmatyka

Aukcja nr 7
Dátum
08 September 2019
Priebeh licitácie

Budú licitované všetky položky

Dražobný poplatok
5.00%
Nie menej ako 0 EUR pre túto dávku
Zvyšovanie ponuky
  1
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
  100 000
  > 10 000
 
Všeobecné podmienky
 1. Organizatorem aukcji jest BERESKA NUMIZMATYKA Justyna Leszczyńska-Bereska, Aleja Solidarności 117 lokal 222, 00-140 Warszawa, NIP 772 224 10 53

 2. Aukcja odbywa się na zlecenie i rachunek właścicieli przedmiotów i w imieniu licytujących.

 3. Warunkiem uczestnictwa w aukcji jest wcześniejsza rejestracja, jednoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu, oraz akceptacja przez Organizatora limitu wydatków, jaki przyznawany jest Uczestnikowi, powyżej którego nie może On licytować.

 4. Uczestnik aukcji może poprosić o zwiększenie kredytu wydatków, przy czym Organizator zastrzega sobie prawo uwarunkowania tej prośby wpłatą wadium.

 5. Klienci nie znani wcześniej firmie Bereska Numizmatyka, chcący wziąć udział w aukcji, zobowiązani są do wpłaty na konto bankowe Bereska Numizmatyka wadium w wysokości 50% żądanego kredytu wydatków. Bereska Numizmatyka może odstąpić od żądania wpłacenia wadium.

 6. Organizator rezerwuje sobie prawo wykluczenia z aukcji osób niepożądanych wg własnego uznania jak również prawo do odwołania oferty licytującego Uczestnika.

 7. Opłata aukcyjna wynosi 15 % i doliczana jest do wylicytowanej kwoty. Opłata zawiera podatek VAT. Opłata aukcyjna w dziale ZŁOTO wynosi 5% i doliczana jest do wylicytowanej kwoty. Opłata zawiera podatek VAT.

 8. Uczestniczący w aukcji jest zobowiązany po wygraniu licytacji opłacić wylicytowany przedmiot wybraną formą płatności w terminie 7 dni od daty zakończenia aukcji. Niedotrzymanie tego terminu spowoduje, że Organizator będzie pobierać odsetki za opóźnienie za każdy dzień zwłoki. Istnieje możliwość zmiany terminu zapłaty w wyniku umowy pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem.

 9. Opis przedmiotów aukcji podany jest w dobrej wierze, a autentyczność oferowanych przedmiotów jest gwarantowana przez Organizatora bezterminowo, chyba że w opisie danego przedmiotu zaznaczono inaczej. Za ewentualne, pozostałe wady fizyczne, a także za wady prawne rzeczy odpowiedzialność ponoszą Właściciele Przedmiotów.

 10. Oglądanie przedmiotów aukcyjnych możliwe jest dla Uczestników aukcji w jednej z siedzib Organizatorów, po uprzednim telefonicznym umówieniu się na wizytę, oraz ustaleniu pozycji które ma udostępnić Organizator.

 11. Uczestnicy aukcji biorący udział w licytacji będą traktowani tak jakby oglądali (fizycznie) przedmioty i studiowali ich stan zachowania. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące określeń podanych w katalogu będą przyjmowane przez Organizatorów wyłącznie na piśmie. 

 12. Zakończenie licytacji następuje po trzykrotnym wywołania ceny i jej zatwierdzeniu (przybiciu), a zwycięzcą licytacji zostaje ten jej Uczestnik, który zaoferował zatwierdzoną cenę.

 13. Walutą aukcji jest PLN i wartość wyrażona w tej walucie stanowi podstawę rozliczeń. 

 14. Rozliczenie następuje poprzez dokonanie przelewu na rachunek bankowy Organizatora 
  • Nazwa banku: ING Bank Śląski Właściciel konta: BERESKA NUMIZMATYKA Justyna Leszczyńska-Bereska, Al. Solidarności 117 lok. 222, 00-140 Warszawa 
  • Numer konta w PLN: 74105010381000009095074911 – PŁATNOŚCI KRAJOWE 
  • Numer konta w PLN: PL 74105010381000009095074911 – PŁATNOŚCI ZAGRANICZNE, SWIFT: INGBPLPW

 15. Organizator akceptuje regulowanie równowartości należnej kwoty również w walutach EURO i USD. Dane do przelewu zostaną podane po uzgodnieniu z Organizatorem kursu wymiany i ewentualnych kosztów bankowych.

 16. Wylicytowane przedmioty będzie można odebrać osobiście w siedzibie firmy, po wcześniejszym umówieniu się. Opłacone przedmioty mogą zostać dostarczone wysyłkowo. Przedmioty nie są wysyłane za pobraniem. 

 17. Przedmioty o wartości powyżej 16.000 PLN mogą być wywiezione poza granicę Polski tylko po uzyskania pozwolenia na wywóz. Zasady wywozu i wydawania zezwoleń na wywóz reguluje ustawa z dnia 23.07.2003 „O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami”, a w szczególności jej nowelizacja z dnia 18.03.2010r.

 18. Obowiązek uzyskania stosownych pozwoleń wywozowych spoczywa na Zwycięzcy licytacji i Organizator nie pośredniczy w tej procedurze.

 19. Niniejszy regulamin został sporządzony w języku polskim i opublikowany w tymże języku. W kwestiach spornych moc prawną ma jedynie polski tekst regulaminu.

 20. Miejscem rozstrzygania ewentualnych sporów jest właściwy dla Organizatora Sąd Rejonowy dla miasta st. Warszawy.
O dražbe


FAQ
O predajcovi
Bereska Numizmatyka
Kontakt
BERESKA NUMIZMATYKA Justyna Leszczyńska-Bereska
room
Aleja Solidarności 117 lokal 207
00-140 Warszawa
keyboard_arrow_up
add