5

Teodor AXENTOWICZ (1859-1938), Plakat III wystawy Towarzystwa Artystów Polskich „SZTUKA”, 1899

add Your note 
Teodor AXENTOWICZ (1859-1938), Plakat III wystawy Towarzystwa Artystów Polskich „SZTUKA”, 1899Teodor AXENTOWICZ (1859-1938), Plakat III wystawy Towarzystwa Artystów Polskich „SZTUKA”, 1899
Lot description
litografia, papier; 87,5 x 62,5cm;
sygn.na płycie z prawej: TA (monogram wiązany)
u dołu napis: III WYSTAWA.TOW.ART.POL.SZTUKA W SAL-/LACH TOW-P.S.P. W SUKIENNICACH OD 18 CZER./DO 18 LIPCA WSTĘP 20ct DLA CZŁON.T.P.S.P. 10ct
Auction
Aukcja Świąteczna
gavel
Date
19 December 2016
date_range
Start price
1 756 EUR
Hammer price
-
Item is not available any more
Views: 102 | Favourites: 0
Auction
Śląski Dom Aukcyjny

Śląski Dom Aukcyjny

Aukcja Świąteczna
Date
19 December 2016
Lots bidding

Bids can be placed on selected lots which have been previously submitted only. To submit a lot you need to click SUBMIT FOR AUCTION button next to it

Buyer's premium
18.00%
OneBid does not charge additional fees for the bidding.
Bid increments
  1
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
  100 000
  > 10 000
 
Terms and Conditions

I

 1. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki i obiekty rzemiosła artystycznego powierzone przez klientów oraz stanowiące własność Domu Aukcyjnego.
 2. Obiekt wystawiony na aukcje posiada cenę wywoławczą podana w katalogu.
 3. Opisy obiektów zawarte w katalogu mogą być́ zmienione przed rozpoczęciem licytacji.
 4. Do wylicytowanej ceny doliczana jest opłata organizacyjna w wysokości 18%. Opłata obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej. 


II

 1. Do udziału w licytacji upoważnione są osoby, które wpłaciły zwrotne wadium w wysokości 500 zł.
 2. Osoby zainteresowane licytacja, które nie mogą przybyć́ na aukcje, mają możliwość złożenia oferty kupna (z oferowanym limitem ceny) w dniach poprzedzających aukcje. W ich imieniu w licytacji wezmą udział pracownicy Domu Aukcyjnego (wysokość oferowanej najwyższej ceny jest informacją poufną).
 3. Istnieje możliwość telefonicznego udziału w licytacji poszczególnych obiektów, pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia w Domu Aukcyjnym.
 4. W dniu aukcji zlecenia z podanym limitem ceny oraz na telefoniczny udział w licytacji przyjmowane są do godz. 17.00.
 5. Po godz. 17.00 oraz w trakcie aukcji można licytować za pod nr telefonu 609 55 44 33. 


III

 1. Aukcja prowadzona jest przez upoważnioną osobę - aukcjonera.
 2. Postąpienie w licytacji (podwyższenie stawki) wynosi nie więcej niż 10%.
 3. Nabywca staje się osoba oferująca najwyższa cenę. Zakończenie licytacji następuje w momencie uderzenia młotkiem przez aukcjonera. W przypadku, gdy zakończenie licytacji nastepuje w sytuacji sporu, aukcjoner ma prawo rozstrzygnąć spór lub ponownie przeprowadzić licytację.
 4. Gdy zakończenie licytacji następuje na poziomie lub powyżej ceny wywoławczej oznacza to, ze umowa kupna-sprzedaży jest zawarta. 


IV

 1. Nabywca zobowiązany jest wykupić obiekt w ciągu 5 dni po zakończeniu aukcji. Dopuszcza się możliwość wpłaty zadatku w wysokości 20% wylicytowanej ceny. Pozostała kwota powinna być wówczas wpłacona w terminie 10 dni po zakończeniu aukcji.
 2. W przypadku nie dotrzymania tego terminu następuje przepadek wpłaconego zadatku. Wadium stanowi zadatek lub jego cześć. Prawo własności zakupionego obiektu przechodzi na kupującego w momencie dokonania całej wpłaty. 


V

 1. Dom Aukcyjny daje gwarancję autorstwa i innych cech obiektu opisanych w katalogu. Gdyby jednak opis okazał się niezgodny ze stanem rzeczywistym, nabywca może w ciągu 14 dni od daty aukcji zwrócić obiekt do Domu Aukcyjnego, który w takim wypadku zwróci całą wpłaconą kwotę.
 2. Zakwestionowanie opisu katalogowego musi być udokumentowane wiarygodnymi ekspertyzami.
 3. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów. 

Dom Aukcyjny przypomina, ze zgodnie z obowiązującymi przepisami wywóz obiektów Powstałych po 1945 r. poza granice kraju wymaga zgody odpowiednich władz. Przypominamy również, ze zgodnie z obowiązującymi przepisami Dom Aukcyjny jest zobowiązany do zbierania danych osobowych klientów dokonujących transakcji w kwocie powyżej 15 000 Euro. 

About the Auction

Śląski Dom Aukcyjny
Plac Wolności 11/2, Katowice

FAQ
Wait...
About Seller
Śląski Dom Aukcyjny
Contact
Customers who bought the works of this artist also bought
See also
See also
See also
See also
See also
See also
See also
See also
See also
See also
See also
See also
keyboard_arrow_up
add