23

Stanisław Dawski, Bez tytułu, 1957

add Votre note 
Description du lot
Vente aux enchères
Aukcja dzieł sztuki z prywatnej kolekcji Zbigniewa Paluszaka
gavel
Date
14 Août 2016
date_range
Prix de départ
183 EUR
Prix de vente
aucune offre
Cet article n'est plus disponible
Visualisations: 53 | Favoris: 0
Vente aux enchères

Dom Aukcyjny DNA

Aukcja dzieł sztuki z prywatnej kolekcji Zbigniewa Paluszaka
Date
14 Août 2016
Déroulement des enchères

Tous les articles seront mis aux enchères

Une offre faite 5 minutes avant la fin du temps imparti prolongera le temps d'enchère pour cet objet de 3 supplémentaires minutes

Frais d'adjudication
5.00%
OneBid ne facture pas de frais d'enchères supplémentaires.
Surenchères
  1
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  30 000
  > 2 000
  100 000
  > 5 000
  500 000
  > 10 000
 
Règlement
 1. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki oddane organizatorowi aukcji zwanym dalej Domem Aukcyjnym DNA do sprzedaży komisowej przez Komitentów będących właścicielami kolekcji prywatnej Zbigniewa Paluszaka. Zgodnie z oświadczeniami Komitentów powierzone obiekty stanowią ich własność, bądź mają prawo do ich rozporządzania i nie są objęte żadnym postępowaniem sądowym i skarbowym, są wolne od zajęcia i zastawu, a także jakichkolwiek roszczeń osób trzecich.
 2. Aukcja prowadzona jest przez Aukcjonera, który decyduje o wysokości postąpień, rozstrzyga ewentualne spory lub poddaje obiekt ponownej licytacji.
 3. Dom Aukcyjny DNA gwarantuje zgodność cech licytowanych obiektów z opisem katalogowym.
 4. Osoby pragnące zachować anonimowość lub nie mogące uczestniczyć osobiście w aukcji, mogą zlecić Domowi Aukcyjnemu DNA występowanie w ich imieniu lub licytować telefonicznie. Zainteresowanie tymi formami licytacji należy uzgodnić z Domem Aukcyjnym DNA pod numerem telefonu +48 790 225 790.
 5. Wylicytowana cena potwierdzona stosowną informacją o wygranej w koncie użytkownika jest równoznaczna z zawarciem umowy kupna-sprzedaży.
 6. Nabywca zobowiązany jest do wykupu obiektu/obiektów w ciągu 14 dni od zakończenia aukcji. Dom Aukcyjny DNA będzie uprawniony do naliczania odsetek ustawowych za okres opóźnienia w zapłacie. Wszystkie transakcje zawierane są w polskich złotych. Dom Aukcyjny DNA przyjmuje następujące formy płatności gotówka, karta lub przelew na rachunek bankowy w III oddziale PKO BP we Wrocławiu o numerze 82 1020 5242 0000 2102 0298 3823. 12. 
 7. W razie opóźnienia nabywcy w zapłacie, Dom Aukcyjny DNA po bezskutecznym upływie dodatkowo wyznaczonego terminu na zapłatę, może odstąpić od umowy z nabywcą.
 8. Prawo własności do wylicytowanego obiektu i jego odbiór następuje po zapłaceniu przez nabywcę całości wylicytowanej kwoty wraz z opłatą organizacyjną.
 9. Do wylicytowanej ceny doliczana jest opłata organizacyjna w wysokości 5%. Opłata obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej. Kwota wylicytowana wraz z opłatą organizacyjną jest kwotą brutto.
 10. Dom Aukcyjny DNA nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów.
 11. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane na podstawie przepisów prawa polskiego.
 12. Dom Aukcyjny DNA nie oferuje usługi wysyłki zakupionych przedmiotów, jednak na życzenie Kupującego może wysłać je na jego koszt. 
À propos de enchères

Internetowa aukcja dzieł sztuki z prywatnej kolekcji Zbigniewa Paluszaka jest niecodzienną okazją do nabycia prac wybitnych polskich malarzy, w tym Eugeniusza Gepperta, Hanny Krzetuskiej-Geppert, Marii Dawskiej, Jana Chwałczyka, Jana Tarasina i innych. Spoiwem, które łączy tych poszczególnych artystów jest ich związek z Państwową Wyższą Szkołą Sztuk Plastycznych we Wrocławiu. Większość z nich należała do Grupy Wrocławskiej, która zrzeszała od 1967 roku lokalne środowisko artystyczne. Sam Zbigniew Paluszak był uczniem kolorystów - Marii Dawskiej i Eugeniusza Gepperta. Od 1959 r. pełnił funkcję redaktora graficznego Odry". Jego prace znajdują się w zbiorach m.in. Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Muzeum Narodowego w Szczecinie, Muzeum Śląskiego w Katowicach.

FAQ
À propos du vendeur
Dom Aukcyjny DNA
Contact
Dom Aukcyjny DNA
room
ul. Powstańców Śląskich 95, Sky Tower
53-332 Wrocław
phone
+48790225790
Les clients ayant acheté les œuvres de cet artiste ont également acheté
keyboard_arrow_up
add