13

Bordeaux Brillette Moulis Cru Bourgeois, 0,75L 12,5%, rocznik 1981; Château Le Crock, Saint Estéphe, 0,75L 12%, rocznik 1982; Château Trois Moulins Haut-Médoc, 0,75L 12%, rocznik 1983

add Twoja notatka 

Opis pozycji

Bordeaux Brillette Moulis Cru Bourgeois, 0,75L 12,5%, rocznik 1981; Château Le Crock, Saint Estéphe, 0,75L 12%, rocznik 1982; Château Trois Moulins Haut-Médoc, 0,75L 12%, rocznik 1983 Brillette Moulis Cru Bourgeois rocznik 1981 Położone na jednym z najwyższych punktów w gminie Moulis, gleba jest szczególnie żwirowa. Kamyczki odbijają światło w szczególny sposób, stąd nazwa Brillette (mały błyszczący). Rozsądny dobór odmian winorośli umożliwia rozłożenie zbiorów w czasie, przy czym winogrona zbierane są w optymalnym momencie dojrzewania. Wina Château Brillette są na ogół bogate, mocno zabarwione i bardzo eleganckie. Finezja ich bukietu i tanin nadaje im kobiecy charakter. Château Le Crock, Saint Estephe rocznik 1982 Château Le Crock to producent wina Cru Bourgeois znajdujący się w Saint-Estephe. Château zostało założone na początku XIX wieku i od 1903 roku jest własnością rodziny Cuvelier. Château Le Crock produkuje lewobrzeżną mieszankę Bordeaux z Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc i Petit Verdot oraz drugie wino o nazwie Château La Croix Saint-Estephe. Château Trois Moulins Haut-Médoc rocznik 1983 Château Cambon la Pelouse to posiadłość winiarska Cru Bourgeois Exceptionelle położona w gminie Haut-Médoc w Macau, na północ od miasta Bordeaux i na południe od Margaux. Jest to jedna z najstarszych posiadłości w regionie z historią sięgającą XVII wieku i produkuje wiele etykiet czerwonego wina. W 2019 roku została przejęta przez australijskiego giganta winiarskiego, Treasury Wine Estates (właścicieli takich marek jak Penfolds i Wolf Blass).
Aukcja
Finest Wines & Spirits - Aukcja Alkoholi Kolekcjonerskich
gavel
Data
04 grudnia 2021
date_range
Cena wywoławcza
93 EUR
Cena sprzedaży
154 EUR
Przebicie
165%
Wyświetleń: 36 | Ulubione: 0
Aukcja

DESA Kraków

Finest Wines & Spirits - Aukcja Alkoholi Kolekcjonerskich
Data
04 grudnia 2021
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Koszt dostawy

Opłata aukcyjna
18.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 50
  1 000
  > 100
  5 000
  > 200
  10 000
  > 500
  50 000
  > 2 000
  100 000
  > 5 000
 
Regulamin
Ogólne warunki aukcji

1. Osoba biorąca udział w aukcji rozumie i akceptuje warunki określone regulaminem.
2. Przedmiotem aukcji są alkohole wysokogatunkowe i kolekcjonerskie, powierzone przez klientów. Dom Aukcyjny podejmuje się sprzedaży, w imieniu właściciela, obiektów będących – zgodnie z oświadczeniem Sprzedającego – wolnych od jakichkolwiek roszczeń osób trzecich.
3. Obiekt wystawiony na aukcję posiada cenę wywoławczą podaną w katalogu.
4. Obiekty wystawione do sprzedaży posiadają opisy, sporządzone przez firmę MUNDIVIE S.A. oraz zatrudnionych przez nią konsultantów.
5. Do wylicytowanej ceny doliczana jest opłata organizacyjna w wysokości 18%. Opłata 18% obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej.

I.
1. Aukcja prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi przez upoważnioną osobę, zwaną „Aukcjonerem”, która działa w imieniu i na rachunek firmy MUNDIVIE S.A.
2. Aukcjoner określa postąpienie w licytacji, do wartości 1000 zł o 50 zł, powyżej o 100 zł.
3. Aukcjoner ma prawo do wycofania się z licytacji dowolnych obiektów bez podawania przyczyn.
4. Nabywcą staje się osoba oferująca najwyższą cenę.
5. Zakończenie licytacji danego obiektu następuje w momencie uderzenia młotkiem przez Aukcjonera i jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży. Spory w trakcie licytacji rozstrzyga Aukcjoner.

II.
1. Do udziału w licytacji upoważnione są osoby, które wpłaciły wadium w wysokości 700 zł (na konto firmy Mundivie s.a. 07 1050 1070 1000 0022 1970 6567) oraz dołączyły przez e-mail lub osobiście oświadczenie o pełnoletniości (ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).
2. DESA Sp. z o.o. może odmówić wydania tabliczki zgłoszeniowej osobom, które wcześniej nie wywiązały się ze zobowiązań w stosunku do DESY lub z innych istotnych przyczyn.
3. Osoby, które nie mogą być osobiście na aukcji, mają możliwość, po wpłaceniu wadium:
– pisemnego złożenia oferty kupna z limitem ceny. W ich imieniu w licytacji wezmą udział pracownicy Domu Aukcyjnego (wysokość oferowanej ceny jest informacją poufną),
– telefonicznego udziału w licytacji,
– licytacji przez platformę internetową One Bid oraz Art Info.

III.
1. Nabywca jest zobowiązany wykupić obiekt w ciągu 14 dni po zakończeniu aukcji i odebrać go na własny koszt.
2. Zapewniamy podstawowe opakowanie zakupionych obiektów umożliwiające odbiór osobisty. Odbiór możliwy jest w siedzibie firmy Mundivie s.a. na ul. Kaletek 9 w Krakowie, w godzinach 11.00-16.00. W przypadku braku możliwości odbioru osobistego wylicytowanych przedmiotów firma Mundivie S.a. dostarczy je do klienta po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.
3. Prawo własności zakupionego obiektu przechodzi na kupującego w momencie dokonania całej wpłaty.
4. Nie wykupienie przedmiotu w terminie powoduje przepadek wadium na rzecz organizatora. Niezależnie Nabywca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów związanych i wynikłych z faktu wylicytowania, w tym ewentualnych roszczeń Właściciela/Sprzedającego.
5. Wpłaty za zakupione przedmioty należy dokonywać na konto firmy Mundivie s.a., 07 1050 1070 1000 0022 1970 6567.

IV.
1. Firma MUNDIVIE S.A. daje gwarancję co do kwalifikacji jakościowej obiektów opisanych w katalogu. W przypadku niezgodności pomiędzy opisem a stanem faktycznym, Nabywca może zwrócić obiekt do MUNDIVIE
S.A. w terminie 14 dni od daty aukcji, żądając zwrotu zapłaconej kwoty. Zakwestionowanie opisu katalogowego musibyć udokumentowane wiarygodnymi ekspertyzami.
2. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów.
O aukcji


FAQ
O sprzedawcy
DESA Kraków
Kontakt
DESA Dom Aukukcyjny Sp.z o.o (alkohole)
room
ul. Kaletek 9
Kraków
phone
+48 12 422 27 06
keyboard_arrow_up
+