119

Wiktor Korecki (1897-1980), Las zimą,I poł. XX w.

Wiktor Korecki (1897-1980), Las zimą,I poł. XX w.Wiktor Korecki (1897-1980), Las zimą,I poł. XX w.
Opis pozycji
Estymacje: 1 529 - 2 824 EUR | 6 500 - 12 000 PLN
olej, płótno 58,5 x 43,5 cm
sygnatura p.d.: ‘Wiktor Korecki’
numer inwentarzowy: UK/16/12/2019/c
POCHODZENIE:
kolekcja prywatna, Bielsko-Biała

Wiktor Korecki,
był jednym z najbardziej płodnych pejzażystów polskich XX wieku. Jego malarstwo cenione jest szczególnie za niepowtarzalny nastrój, grę kolorów i światła. Tematyka jego obrazów odzwierciedla gusta polskiej klasy średniej lat międzywojennych. Malował to, co cieszyło się zainteresowaniem - tematy znane i lubiane z klasyki polskiego malarstwa przełomu XIX i XX wieku: rybaków z siecią znanych z malarstwa Wyczółkowskiego, wilki znane z obrazów Wierusza-Kowalskiego, wijące się strumienie zimą, doceniane wcześniej w pracach Fałata, brzozy i sosny na wrzosowiskach - ulubione tematy Rapackiego. W najdrobniejszych szczegółach odtwarzał obrazy z dzieciństwa spędzonego na Podolu. Częstym tematem obrazów Koreckiego był motyw morza malowanego o różnych porach dnia. Korecki jest autentycznym wielbicielem łąk, lasów, strumieni, słońca, obserwatorem niezliczonych metamorfoz, jakim ulegają pod wpływem różnych jakości światła. Te różne klimaty, jakie tworzy światło, potrafi z mistrzostwem oddawać. Jego krajobrazy dają odczuć widzowi niemal fizycznie klimat miejsca, jego temperaturę, porę dnia. Korecki był niezwykle płodnym malarzem. W latach 60-tych i 70-tych zazwyczaj, co dwa dni malował obraz, co dawało 15 obrazów w miesiącu. Szybkość malowania zawdzięczał wtedy już rutynie, ale nie można nie wspomnieć o fenomenalnej pamięci, dzięki której obrazy nie musiały powstawać w plenerze.
Prace Wiktora Koreckiego znajdują się w kolekcjach prywatnych: w Ameryce, Rosji, na Ukrainie, w Szwecji, Austrii i Meksyku oraz w kolekcjach muzealnych: Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie oraz Muzeum Południowych Moraw w Znojmie. Malował nawet na zamówienia z Afryki.
Wiktor Korecki urodził się 30 czerwca w 1897 roku w Kamieńcu Podolskim. Uczęszczał do Gimnazjum w Kijowie, a następnie do tamtejszej szkoły rysunkowej. W 1921 roku osiedlił się w Warszawie i wkrótce zdobył renomę dobrego pejzażysty. W okresie międzywojennym brał udział w trzech wystawach zbiorowych Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. Po wybuchu Powstania Warszawskiego wraz z tysiącami mieszkańców Warszawy został wywieziony do Niemiec, gdzie trafił do obozu pracy w Lipsku. Po ucieczce z obozu prawie dwa lata przebywał na Morawach w Czechach. Skąd wrócił do Polski i zamieszkał w Milanówku pod Warszawą. W 1966 roku przeniósł się do Komorowa. Zmarł w 1980 roku.
[Na podstawie opracowania Piotra Chwedorowicza autora wystawy poświęconej Wiktorowi Koreckiemu]
Aukcja
Aukcja sztuki
gavel
Data
20 lutego 2020
date_range
Cena wywoławcza
1 341 EUR
Estymacje
1 529 - 2 824 EUR
6 500 - 12 000 PLN
Pozycja nie została sprzedana i może być wciąż dostępna. Jeśli chcesz ją kupić, wyślij zapytanie o możliwość sprzedaży i aktualną cenę.
Wyświetleń: 130 | Ulubione: 0
Aukcja
Aukcja sztuki
Data
20 lutego 2020
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
15.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
 
Regulamin

OGÓLNE WARUNKI AUKCJI

    1. Organizatorem aukcji jest Debiut Ambasador Marki Młodych Artystów Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, zwana dalej: damma.

    2. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki lub inne obiekty kolekcjonerskie  będące własnością damma lub przyjęte na zasadzie komisu.

    3. Aukcja ma charakter otwarty.


SYGNATURY, DATY, TYTUŁY, NAPISY

Opisy wszystkich wystawionych na aukcji obiektów sporządzono na bazie zidentyfikowanych znaków widniejących na tych obiektach, w ocenie damma naniesionych przez samych twórców.


CERTYFIKATY

    1. Każdy wystawiony na aukcję obiekt posiada certyfikat autentyczności wystawiony przez damma.

    2. Niektóre z obiektów mogą posiadać certyfikat autentyczności wystawiony przez twórcę.


CENA

       1.     Każdy wystawiony na aukcję obiekt posiada cenę wywoławczą określoną w katalogu.

       2.     Do wylicytowanej ceny doliczana jest opłata:

               a.   organizacyjna w wysokości 15%,

               b.   z tyt. „droit de suite” w wysokości 5%, wynikającej z ustawy o prawie autorskim,

               c.   opłaty określone w punkcie 2a i b powyżej obowiązują również w sprzedaży poaukcyjnej, w 

                     przypadku gdyby obiekt nie został sprzedany na aukcji.


ESTYMACJA

Dla każdego obiektu określono wartość szacunkową.


ZAPŁATA

    1. Nabywca jest zobowiązany wykupić wylicytowany obiekt w ciągu 5 dni roboczych od zakończenia aukcji i odebrać go na własny koszt.

    2. W przypadku przekroczenia tego terminu damma naliczać będzie odsetki i opłatę składu.

    3. Prawo własności zakupionego obiektu przechodzi na nabywcę w momencie zapłaty całej ceny wraz z opłatami na konto damma: 84 1090 2590 0000 0001 3714 0383.


SYSTEM LICYTACJI

    1. Aukcja jest prowadzona przez osobę upoważnioną, zwaną dalej aukcjonerem, który działa w imieniu damma.

    2. Aukcjoner decyduje o wysokości postąpienia czyli podwyższenia stawki.

    3. Licytacja rozpoczyna się od ceny wywoławczej w górę i odbywa się zgodnie z tabelą postąpień. 

    4. Tabela podstawowych postąpień:

C e n a                                                                       P o s t ą p i e n i e 

0 – 2 000                                                                   100

      2 000 – 4 000                                                      200

                   4 000 – 6 000                                         400

                                6 000 – 8 000                            600

                                             8 000 – 10 000             800

                                                       > 10 000          1 000

    5.  Aukcjoner ma prawo do wycofania z licytacji dowolnych obiektów bez podania przyczyn.

    6. Nabywcą staje się osoba oferująca najwyższą cenę.

    7. Zakończenie licytacji danego obiektu następuje w momencie uderzenia młotkiem przez aukcjonera i  jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży.

    8.  Spory w trakcie licytacji rozstrzyga aukcjoner.


KATALOG / PRENUMERATA

Katalog dostępny jest w formacie PDF na stronie internetowej damma. Zamówienia na prenumeratę katalogów drukowanych można składać telefonicznie lub drogą mailową.


WARUNKI UDZIAŁU W LICYTACJI

    1. W licytacji może wziąć udział każda osoba, która posiada numer licytacyjny i która wcześniej wypełniła formularz zgłoszeniowy i dokonała rejestracji za pośrednictwem internetu.

        2.     damma nie pobiera vadium.

        3.     Osoby, które nie mogą być osobiście na aukcji, mają możliwość:

                a.   pisemnego złożenia oferty kupna z limitem ceny [w ich imieniu w licytacji wezmą udział przedstawiciele damma], w przypadku dwóch lub więcej zgłoszeń z takim samym limitem ceny decyduje kolejność zgłoszenia oferty, 

                b.   licytowania online za pośrednictwem internetu – poprzez platformę licytacyjną „Onebid”,

                c.   licytowania za pośrednictwem telefonu – przedstawiciel damma zadzwoni do Państwa pod wskazany numer telefonu na chwilę przed rozpoczęciem licytacji wybranych obiektów. damma nie ponosi odpowiedzialności w przypadku problemów z połączeniem z podanym numerem.

        4.     damma przyjmuje zlecenia najpóźniej 24 godziny przed aukcją.

        5.     Dane osobowe osób kupujących są chronione i pozostają do wyłącznej wiadomości damma. 

OBIEKTY

        1.     damma daje gwarancję opinii co do autorstwa i innych cech obiektów opisanych w katalogu. W przypadku istotnych niezgodności pomiędzy opisem, a stanem faktycznym, nabywca może zwrócić obiekt w terminie 14 dni od daty aukcji, żądając zwrotu zapłaconej kwoty.

        2.     damma nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów.

    3. Polskie muzea państwowe mają prawo pierwokupu po wylicytowanej cenie, pod warunkiem, że zgłoszą to najpóźniej po zakończeniu licytacji obiektu.

    4. Kolory ilustracji obiektów widoczne w internecie oraz katalogu mogą różnić się od kolorów rzeczywistych obiektów.

    5. Wszystkie obiekty są udostępnione kupującym na wystawie przedaukcyjnej w określonym w katalogu terminie.


FAQ
Czekaj...
O sprzedawcy
Klienci kupujący dzieła tego artysty kupowali także
keyboard_arrow_up
add