499

Watykan, Pius IX, 5 lirów 1870 R/Rzym

add Twoja notatka 
textsms Powiadomioenie SMS: Brak
Watykan, Pius IX, 5 lirów 1870 R/RzymWatykan, Pius IX, 5 lirów 1870 R/Rzym
Watykan, Pius IX, 5 lirów 1870 R/RzymWatykan, Pius IX, 5 lirów 1870 R/Rzym
Opis pozycji
Stan zachowania: +3
Literatura: KM#1385

Ag900, waga 25g.(katalogowa), rzadkie.

Aukcja
I Aukcja CCN
gavel
Data
04 kwietnia, 11:00
date_range
Cena wywoławcza
47 EUR
Oferty
2
Aktualna cena
52 EUR
Stan zachowania
+3
Rozpoczęcie aukcji na żywo
Czekaj...

Licytuj już teraz

Zaloguj się aby licytować

Chcesz licytować? Zaloguj się i zapisz do aukcji.

Zaloguj się
PLN
.00

Przyjmowanie ofert: 04/04 11:00
Rozpoczęcie aukcji na żywo: 04/04 11:00

Podbij cenę pozycji natychmiast. Złóż ofertę jeśli chcesz licytować pozycję w preaukcji. Uwaga: Ofert nie można odwoływać!

Złóż limit

Zaloguj się aby licytować

Chcesz licytować? Zaloguj się i zapisz do aukcji.

Zaloguj się
PLN
.00

Po ustawieniu limitu w czasie licytacji pozycja będzie automatycznie licytowana w Twoim imieniu do wysokości ustalonego limitu. Limit jest ukrytą ofertą, jego wartość nie jest znana innym użytkownikom i uaktywnia się dopiero w trakcie licytacji na żywo na zasadzie podobnej do snajperów aukcji Allegro lub eBay. Ustawione limity można modyfikować do momentu rozpoczęcia licytacji danej pozycji.

Wyślij wiadomość do organizatora aukcji

Masz pytania odnośnie tej pozycji lub udziału w licytacji?

Wyświetleń: 26 | Ulubione: 3
Aukcja
I Aukcja CCN
Data
Sobota, 04 kwietnia, 11:00
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
15.00%
Podbicia
  1
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
 
Regulamin

1. Organizatorem aukcji jest CCN - Cieszyńskie Centrum Numizmatyczne Sławomir Soboszek, ul Szersznika 5, 43-400 Cieszyn, NIP 548-152-69-35
2. Aukcja odbywa się na zlecenie i rachunek właścicieli przedmiotów i w imieniu licytujących, którzy pozostają anonimowi.
3. Warunkiem uczestnictwa w aukcji jest wcześniejsza rejestracja, jednoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu, oraz akceptacja przez Organizatora limitu wydatków, jaki przyznawany jest Uczestnikowi, powyżej którego nie może On licytować.
4. Uczestnik aukcji może poprosić o zwiększenie kredytu wydatków, przy czym Organizator może zastrzec sobie prawo uwarunkowania tej prośby wpłatą wadium.
5. Organizator rezerwuje sobie prawo wykluczenia z aukcji osób niepożądanych według własnego uznania jak również prawo do odwołania oferty licytującego Uczestnika.
6. Opłata aukcyjna wynosi 15% i doliczana jest do wylicytowanej kwoty. Opłata zawiera podatek VAT.
7. Uczestniczący w aukcji jest zobowiązany po wygraniu licytacji opłacić wylicytowany przedmiot wybraną formą płatności w terminie 14 dni od daty zakończenia aukcji. Niedotrzymanie tego terminu spowoduje, że Organizator będzie pobierać odsetki za opóźnienie za każdy dzień zwłoki. Istnieje możliwość zmiany terminu zapłaty w wyniku umowy pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem.
8. Wszelkie koszty związane z wysyłką wylicytowanych przedmiotów oraz koszty płatności (w tym prowizje za przelewy bankowe oraz systemy płatności internetowych) ponosi kupujący.
9. Opis przedmiotów aukcji podany jest w dobrej wierze, a autentyczność oferowanych przedmiotów jest gwarantowana przez Organizatora bezterminowo, chyba że w opisie danego przedmiotu zaznaczono inaczej. Za ewentualne, pozostałe wady fizyczne, a także za wady prawne rzeczy odpowiedzialność ponoszą Właściciele Przedmiotów.
10. Oglądanie przedmiotów aukcyjnych możliwe jest dla Uczestników aukcji w jednej z siedzib Organizatorów, po uprzednim telefonicznym umówieniu się na wizytę, oraz ustaleniu pozycji które ma udostępnić Organizator.
11. Uczestnicy aukcji biorący udział w licytacji będą traktowani tak jakby oglądali (fizycznie) przedmioty i studiowali ich stan zachowania. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące określeń podanych w katalogu będą przyjmowane przez Organizatorów wyłącznie na piśmie.
12. Zakończenie licytacji następuje po trzykrotnym wywołania ceny i jej zatwierdzeniu (przybiciu), a zwycięzcą licytacji zostaje ten jej Uczestnik, który zaoferował zatwierdzoną cenę.
13. Przedmioty wpisane do Rejestru Zabytków lub o wartości powyżej 16.000 PLN mogą być wywiezione poza granicę Polski tylko po uzyskania pozwolenia na wywóz. Zasady wywozu i wydawania zezwoleń na wywóz reguluje ustawa z dnia 23.07.2003 „O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami”, a w szczególności jej nowelizacja z dnia 18.03.2010r.
14. Walutą aukcji jest PLN i wartość wyrażona w tej walucie stanowi podstawę rozliczeń. Organizator akceptuje regulowanie równowartości należnej kwoty również w walutach EURO i USD po uzgodnieniu z Organizatorem kursu wymiany. 

Rozliczenie następuje poprzez dokonanie przelewu na rachunek bankowy Organizatora

        Nazwa banku: ING Bank Śląski Właściciel konta: CCN Cieszyńskie Centrum Numizmatyczne           
        Sławomir Soboszek, ul. Szersznika 5, 43-400 Cieszyn, NIP 548-152-69-35

        Numer konta w PLN: 93 1050 1083 1000 0090 6823 8766 ING Bank Śląski
        SWIFT : INGBPLPW   IBAN: 93 1050 1083 1000 0090 6823 8766

        Numer konta w EUR: 83 1050 1083 1000 0097 2799 4825 ING Bank Śląski
       
SWIFT : INGBPLPW   IBAN: PL 83 1050 1083 1000 0097 2799 4825

        Numer konta w USD: 43 1050 1083 1000 0097 2803 6188 ING Bank Śląski 
        
SWIFT : INGBPLPW   IBAN: PL 43 1050 1083 1000 0097 2803 6188 

15. Obowiązek uzyskania stosownych pozwoleń wywozowych spoczywa na Zwycięzcy licytacji i Organizator nie pośredniczy w tej procedurze.

16. Odbiór oraz wysyłka przedmiotów aukcyjnych:                                                                                                                                                                                     

I. Organizator przekaże kupującemu lub jego pełnomocnikowi zakupione przedmioty aukcyjne  po uregulowaniu pełnej kwoty należności.
II. Przedmioty aukcyjne można odebrać bezpośrednio w siedzibie Organizatora po uprzednim umówieniu wizyty.
III. Przedmioty aukcyjne zostaną wysłane na adres wskazany przez kupującego w przeciągu 3 dni roboczych od otrzymania wpłaty.
IV. Koszt przesyłki na terenie Polski ponosi kupujący. Koszt przesyłki wynosi:

List polecony priorytet
 do 110 PLN     9 PLN
Kurier Pocztex
 do 200 PLN     16 PLN
 do 400 PLN     17 PLN
 do 1.000 PLN     20 PLN
 do 2.000 PLN     25 PLN
 do 3.000 PLN     30 PLN
 do 4.000 PLN     35 PLN
 do 5.000 PLN     40 PLN
 do 6.000 PLN     45 PLN
 do 7.000 PLN     50 PLN
 do 8.000 PLN     55 PLN
 do 9.000 PLN     60 PLN
15zł+1zł za każde 200zł

Dostarczenie przesyłki zostanie zrealizowane za pośrednictwem firmy kurierskiej Pocztex.
V. Koszt przesyłki zagranicznej zależny jest od kwoty wylicytowanego przedmiotu i pokrywa go kupujący.
VI. Forma i zadeklarowana wartość ubezpieczenia zawsze leży po stronie kupującego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utracone lub uszkodzone przesyłki, których zawartość nie została należycie ubezpieczona.
VII. Kupujący oświadcza, że zapoznał się i akceptuje regulamin usługi Pocztex dostępny na stronie www.pocztex.pl  
17. Obowiązek uzyskania stosownych pozwoleń wywozowych spoczywa na Zwycięzcy licytacji i Organizator nie pośredniczy w tej procedurze.
18. Niniejszy regulamin został sporządzony w języku polskim i opublikowany w tymże języku. W kwestiach spornych moc prawną ma jedynie polski tekst regulaminu.
19. Miejscem rozstrzygania ewentualnych sporów jest właściwy dla Organizatora Sąd Rejonowy dla miasta Cieszyn.

O aukcji

FAQ
Czekaj...
O sprzedawcy
Cieszyńskie Centrum Numizmatyczne
Zobacz podobne
keyboard_arrow_up
add