342

GŁOGÓW, WSCHOWA. Mapa pogranicza polsko-śląskiego

add Twoja notatka 
GŁOGÓW, WSCHOWA. Mapa pogranicza polsko-śląskiegoGŁOGÓW, WSCHOWA. Mapa pogranicza polsko-śląskiego
Opis pozycji

GŁOGÓW, WSCHOWA. Mapa pogranicza polsko-śląskiego, obejmuje również starostwo we Wschowie i Kościanie, oprac. i wyd. Johann Wilhelm Jaeger, pochodzi z kompilacyjnego wydawnictwa Grand Atlas d’Allemagne en LXXXI Feullies [...], arkusz XXVI, Frankfurt nad Menem 1789; zaznaczony podział administracyjny departamentu kameralnego głogowskiego Prowincji Śląskiej państwa pruskiego w okresie pomiędzy I, a II rozbiorem Polski; na mapie wyszczególnione jest starostwo wschowskie jak część Rzeczypospolitej (ziemię wschowską włączono do Prowincji Śląskiej w 1793 r., po II rozbiorze Polski), ponadto zaznaczono granice pruskich okręgów administracyjnych: torzymskiego (LE CERCLE DE STERNBERG), świebodzińskiego (LE CERCLE DE SCHWIBUS), zielonogórskiego (LE CERCLE DE GRUNBERG), kożuchowskiego (LE CERCLE DE FREYSTADT), żagańskiego (LE CERCLE DE SAGAN), głogowskiego (LE CERCLE DE GLOGAU), górowskiego (LE CERCLE DE GUHRAU) oraz bytomskiego (LE BARONIE de BEUTHEN); na mapie zaznaczono ponadto Księstwo Krośnieńskie (LE PRINCIPAUTE CROSSEN); miedz. cz.-b. z kolorem liniowym, st. bdb., ślad złożenia atlasowego, drobne zabrudzenia, ślad zagięcia prawego górnego narożnika; wymiary płyty: ok. 600x500 mm; tyt. nad górną ramką: CARTE TOPOGRAPHIQUE D’ALLEMAGNE / Contenant une Partie de la SILESIE INFERIEURE savoir les Cercles de SCHWIBUS de GRUNBERG de FREYSTADT de SAGAN de GLOGAU de STERNBERG / et de GUHRAU le BARONIE de BEUTHEN. Fait par I. W. Iaeger a Francfort fur le Mein se vend chez l’Auteur A. P. de s. M.T.; RZADKIE!

Aukcja
XXVII Aukcja Antykwariatu Wu-eL
gavel
Data
28 marca 2020
date_range
Cena wywoławcza
576 EUR
Pozycja nie została sprzedana i może być wciąż dostępna. Jeśli chcesz ją kupić, wyślij zapytanie o możliwość sprzedaży i aktualną cenę.
Wyświetleń: 20 | Ulubione: 0
Aukcja
XXVII Aukcja Antykwariatu Wu-eL
Data
28 marca 2020
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
10.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  2 000
  > 100
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  50 000
  > 5 000
  100 000
  > 10 000
 
Regulamin
 1. Osoba biorąca udział w aukcji w sposób świadomy akceptuje warunki określone regulaminem.
 2. Uczestnikiem aukcji może być każda osoba fizyczna, która posiada zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną.
 3. Licytujący ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do dokonywania w nich poprawek zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. Administratorem danych osobowych jest: ANTYKWARIAT WU-EL DR WOJCIECH LIZAK, NIP: 8511807452, ul. św. Wojciecha 1/U3, 70-410 Szczecin.
 4. Dane osobowe uczestników licytacji są danymi poufnymi i pozostają do wyłącznej dyspozycji wyżej wymienionego administratora danych.
 5. Przedmiotem aukcji są obiekty powierzone do sprzedaży przez komitentów lub stanowiące własność Antykwariatu.
 6. Ceny podane w katalogu są cenami wywoławczymi. Do cen wylicytowanych dolicza się 10%, a w przypadku sprzedaży poaukcyjnej - 15%.
 7. Prawo pierwokupu ma Biblioteka Narodowa oraz inne uprawnione instytucje po cenach wylicytowanych. Ostateczna lista wynikowa wraz z uwzględnieniem prawa pierwokupu zostanie opublikowana po aukcji.
 8. Zatwierdzenie przez licytującego ostatecznej, wylicytowanej ceny stanowi zawarcie umowy kupna-sprzedaży.
 9. Prawo własności przechodzi na kupującego w momencie dokonania wpłaty całości wylicytowanej kwoty.
 10. Nabywca zobowiązany jest wykupić wylicytowane obiekty w ciągu 7 dni od zakończenia aukcji.
 11. Zakupione obiekty wysyłane są przesyłkami kurierskimi, po doliczeniu opłat związanych z wysyłką. Dla instytucji następuje to kredytowo (bez obowiązku przedpłaty), dla osób fizycznych po przedpłacie lub za zaliczeniem pocztowym.
 12. Niewykupienie obiektu nie zwalnia nabywcy od pokrycia kosztów wynikłych z faktu wylicytowania obiektu, łącznie z roszczeniami dotychczasowego właściciela.
 13. Opisy obiektów są objęte ochroną przewidzianą przez przepisy prawa autorskiego. 
O aukcji


FAQ
Czekaj...
O sprzedawcy
Antykwariat Wu-eL
Kontakt
account_balance ul. św. Wojciecha 1, 70-410 Szczecin
keyboard_arrow_up
add