500

GWAGNIN, ALEKSANDER, SEJM I RP, SARMATIAE / EVROPEAE / DESCRI- // PTIO

add Twoja notatka 
GWAGNIN, ALEKSANDER, SEJM I RP, SARMATIAE / EVROPEAE / DESCRI- // PTIOGWAGNIN, ALEKSANDER, SEJM I RP, SARMATIAE / EVROPEAE / DESCRI- // PTIO
GWAGNIN, ALEKSANDER, SEJM I RP, SARMATIAE / EVROPEAE / DESCRI- // PTIO

Opis pozycji

GWAGNIN, ALEKSANDER, SEJM I RP, SARMATIAE / EVROPEAE / DESCRI- // PTIO. QUAE REGNVM PO- // LONIAE, LITVANIAM, SAMOGITIAM, / RVSSIAM, MASSOVIAM, PRVSSIAM, POMERA- // NIAM, LIVONIAM, ET MOSCHOVIAE, TARTARIAEQUE / partem complectitur […], wyd. Bernhard Albin, Spira 1581; wewnątrz liczne drzeworyty (w tym duże, całostronicowe przedstawienie sejmu polskiego ze Stefanem Batorym, herby Królestwa Polskiego i Litwy oraz poszczególnych ziem, portrety królów polskich i wielkich książąt litewskich), rozkładana tablica z drzewem genealogicznym królów polskich; 4 + 119 + 7 kart, st. db., ślady wilgoci, na wewnętrznych częściach oprawy ślady kornika, oprawa twarda, pergaminowa z epoki z tłoczeniami (niewielkie ubytki i zaplamienia); format 4o;

Obszerne dzieło historyczno-geograficzne poświęcone Polsce, Litwie oraz innym krajom należącym do Sarmacji Europejskiej, jak nazywano wówczas wielką przestrzeń życia i interesów Rzeczypospolitej. Prócz krótkiego zebrania kroniki polskiej, do Henryka Walezyusza idącej, którą wypisał z Miechowity i Kromera, mamy tu: […] wywód narodu sarmackiego, opisanie Polski, trafny i ciekawy opis obyczajów i zwyczajów, wywód narodu Litewskiego, […] opisanie Litwy, ziem ruskich, ziemi pruskiej, gdzie skreślił kronikę wielkich mistrzów krzyżackich i położył rok założenia każdego miasta pruskiego […], ziemi inflanckiej, gdzie mówi o wojnie inflanckiej i jej powodach. Opis ziemi moskiewskiej […] wyjął po większej części z dzieła Anglika Jenkinsona, który był całe państwo rosyjskie objechał i dotarł za morze kaspijskie, aż do Turkiestanu. Na koniec opisuje ziemie tatarskie, […] ziemię węgierską, […] każdy opis jeograficzny kroniką tego narodu lub opisem poprzedzając. Prócz tego znajduje się tu opis obrządków przy koronacji królów polskich. Dzieło to i dzisiaj z pożytkiem i przyjemnością się czyta (M. Wiszniewski, Historia…). Jest to pierwsza książka tak obszernie traktująca o historii Litwy. Na szczególną uwagę zasługuje duży, całostronicowy drzeworyt przedstawiający sejm polski ze Stefanem Batorym na tronie (któremu Gwagnin dedykował niniejsze dzieło). Drzeworyt ten, wykonaniem współczesny życiu autora i powstaniu dzieła, możemy potraktować jako przedstawienie bardzo wiarygodne (Wiszniewski). Oprócz tego dzieło mieści wiele portretów królów polskich i wielkich książąt litewskich. Te ostatnie, choć w większości fantazyjne, z uwagi na swój wdzięk weszły w kanon litewskiej kultury i do dzisiaj używane są w litewskich podręcznikach szkolnych. Praca Gwagnina zdobyła wielką popularność w Europie – jeszcze przez dziesięciolecia miała kształtować świadomość na temat Rzeczypospolitej i jej sąsiadów.

Aukcja
XXVII Aukcja Antykwariatu Wu-eL
gavel
Data
28 marca 2020
date_range
Cena wywoławcza
4 585 EUR
Pozycja nie została sprzedana i może być wciąż dostępna. Jeśli chcesz ją kupić, wyślij zapytanie o możliwość sprzedaży i aktualną cenę.
Wyświetleń: 114 | Ulubione: 5
Aukcja
XXVII Aukcja Antykwariatu Wu-eL
Data
28 marca 2020
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
10.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  2 000
  > 100
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  50 000
  > 5 000
  100 000
  > 10 000
 
Regulamin
 1. Osoba biorąca udział w aukcji w sposób świadomy akceptuje warunki określone regulaminem.
 2. Uczestnikiem aukcji może być każda osoba fizyczna, która posiada zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną.
 3. Licytujący ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do dokonywania w nich poprawek zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. Administratorem danych osobowych jest: ANTYKWARIAT WU-EL DR WOJCIECH LIZAK, NIP: 8511807452, ul. św. Wojciecha 1/U3, 70-410 Szczecin.
 4. Dane osobowe uczestników licytacji są danymi poufnymi i pozostają do wyłącznej dyspozycji wyżej wymienionego administratora danych.
 5. Przedmiotem aukcji są obiekty powierzone do sprzedaży przez komitentów lub stanowiące własność Antykwariatu.
 6. Ceny podane w katalogu są cenami wywoławczymi. Do cen wylicytowanych dolicza się 10%, a w przypadku sprzedaży poaukcyjnej - 15%.
 7. Prawo pierwokupu ma Biblioteka Narodowa oraz inne uprawnione instytucje po cenach wylicytowanych. Ostateczna lista wynikowa wraz z uwzględnieniem prawa pierwokupu zostanie opublikowana po aukcji.
 8. Zatwierdzenie przez licytującego ostatecznej, wylicytowanej ceny stanowi zawarcie umowy kupna-sprzedaży.
 9. Prawo własności przechodzi na kupującego w momencie dokonania wpłaty całości wylicytowanej kwoty.
 10. Nabywca zobowiązany jest wykupić wylicytowane obiekty w ciągu 7 dni od zakończenia aukcji.
 11. Zakupione obiekty wysyłane są przesyłkami kurierskimi, po doliczeniu opłat związanych z wysyłką. Dla instytucji następuje to kredytowo (bez obowiązku przedpłaty), dla osób fizycznych po przedpłacie lub za zaliczeniem pocztowym.
 12. Niewykupienie obiektu nie zwalnia nabywcy od pokrycia kosztów wynikłych z faktu wylicytowania obiektu, łącznie z roszczeniami dotychczasowego właściciela.
 13. Opisy obiektów są objęte ochroną przewidzianą przez przepisy prawa autorskiego. 
O aukcji


FAQ
Czekaj...
O sprzedawcy
Antykwariat Wu-eL
Kontakt
account_balance ul. św. Wojciecha 1, 70-410 Szczecin
keyboard_arrow_up
add