1

Edmund KESTING [1892-1970 r.]  Mary Wigmann, ok. 1935/edycja lata 1991

add Twoja notatka 
Edmund KESTING [1892-1970 r.]  Mary Wigmann, ok. 1935/edycja lata 1991Edmund KESTING [1892-1970 r.]  Mary Wigmann, ok. 1935/edycja lata 1991
Edmund KESTING [1892-1970 r.]  Mary Wigmann, ok. 1935/edycja lata 1991
Edmund KESTING [1892-1970 r.]  Mary Wigmann, ok. 1935/edycja lata 1991
Edmund KESTING [1892-1970 r.]  Mary Wigmann, ok. 1935/edycja lata 1991

Opis pozycji
Estymacje: 219 - 263 EUR | 1 000 - 1 200 PLN

Edmund KESTING [1892-1970 r.]  

Mary Wigmann, ok. 1935/edycja lata 1991

odbitka copy print


wym.: 40,5 x 30,6 cm/30,6 x 22,5

verso opatrzone pieczęcią  "griffelkunst 1991" oraz "Nachlass Edmund Kesting"

Aukcja
Aukcja grafiki i sztuki użytkowej XX wieku
gavel
Data
04 czerwca 2020
date_range
Cena wywoławcza
175 EUR
Estymacje
219 - 263 EUR
1 000 - 1 200 PLN
Pozycja nie została sprzedana i może być wciąż dostępna. Jeśli chcesz ją kupić, wyślij zapytanie o możliwość sprzedaży i aktualną cenę.
Wyświetleń: 29 | Ulubione: 0
Aukcja
Artykwariat

Artykwariat

Aukcja grafiki i sztuki użytkowej XX wieku
Data
04 czerwca 2020
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Oferta złożona na 5 minut przed końcem czasu wydłuży czas licytacji tej pozycji o kolejne 3 minuty

Opłata aukcyjna
18.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
 
Regulamin

1.       Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki stanowiące własność Galerii ARTYKWARIAT zwanej dalej Galerią.


2.       Aukcja prowadzona jest przez Aukcjonera, który decyduje o wysokości postąpień, rozstrzyga ewentualne spory lub poddaje obiekt ponownej licytacji. Wylicytowana cena jest równoznaczna z zawarciem umowy kupna-sprzedaży.


3.      Galeria gwarantuje zgodność cech licytowanych obiektów z opisem katalogowym, które wykonywane są w najlepszej wierze z wykorzystaniem doświadczenia i fachowej wiedzy pracowników lub współpracujących z Galerią ekspertów, zastrzegając sobie możliwość zmiany opisu przed aukcją.


4.       Galeria zastrzega sobie prawo do wycofania obiektu ze sprzedaży bez wskazywania przyczyny oraz bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności.


5.     Nabywca zobowiązany jest do wykupu obiektu/obiektów w ciągu 7 dni od zakończenia aukcji. W razie nie wykupienia obiektu /obiektów w terminie 7 dni przez kupującego, Galeria naliczy opłatę magazynową w kwocie 100 zł netto za każdy dzień zwłoki oraz naliczy ustawowe odsetki licząc od daty wykupu. Niezależnie Galeria może wszcząć sprawę sądową o wywiązanie się z umowy kupna-sprzedaży, obciążając kosztami nabywcę.


6.      Prawo własności do wylicytowanego obiektu i jego odbiór następuje po zapłacie przez nabywcę całości wylicytowanej kwoty wraz z opłatą organizacyjną.


7.      Do wylicytowanej ceny doliczana jest opłata organizacyjna w wysokości 18%. Opłata obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej. Kwota wylicytowana wraz z opłatą organizacyjną jest kwotą brutto.


8.       Galeria nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów, a wszelkie reklamacje będą rozpatrywane na podstawie przepisów prawa polskiego.


9.       W sprawach nieunormowanych mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, a transakcje odbywają się w polskich złotych.


10.    Galeria oferuje usługę wysyłki zakupionych przedmiotów na koszt Kupującego. Galeria dołoży wszelkich starań do rzetelnego zabezpieczenia obiektów przeznaczonych do wysyłki, jednak nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia obiektu w czasie transportu.


11.     Wzięcie udziału w licytacji jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.


12.     Zastrzeżenia końcowe:


Zgodnie z obowiązującymi przepisami wywóz dzieł sztuki z Polski jest dozwolony, o ile obiekt nie jest starszy niż 50 lat, a jego wartość nie przekracza limitów wymienionych w Ustawie o Ochronie Zabytków. 

Dom Aukcyjny jest zobowiązany do zbierania danych osobowych klientów dokonujących transakcji powyżej 15 tys. euro.

Art. 20 ust. 2 Ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach:Muzeum rejestrowanemu przysługuje prawo pierwokupu zabytku sprzedawanego na aukcji w wylicytowanej na aukcji kwocie.

O aukcji


FAQ
Czekaj...
O sprzedawcy
Artykwariat
Kontakt
account_balance ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznań
phone +48 61 855 10 16
keyboard_arrow_up
add