260

Warszawa 1944-45 Ul. Tamka Przy Ul. Solec I Ul. Dobrej Eugeniusz Haneman Fotografia [Vintage Print]

add Twoja notatka 

Opis pozycji
Fot. Eugeniusz Haneman / odbitka żelatynowo-srebrowa / vintage print [ca 1944-45] / format: 9 x 5 cm / odręczny opis autorski na rewersie / proweniencja: archiwum E. Hanemana

Eugeniusz Haneman urodził się w 1917 r. w Warszawie. Od najmłodszych lat jest zafascynowany fotografią, a poważnie zaczął fotografować w 1931 r., gdy od matki otrzymał aparat na błony zwojowe, skrzynkowy Box-Tengor 6x9. Publicznie debiutował na wystawie fotografii sportowej zorganizowanej przez LOPP w 1934 r. Ukończył Gimnazjum im. Reja oraz Liceum Fotograficzne w Warszawie, w którym wykładowcami byli m.in. wybitni w okresie międzywojennym polscy artyści fotograficy Jan Neuman i Marian Dederko. W 1940 r. E. Haneman uzyskał dyplom fotografa i rozpoczął pracę zawodową początkowo w zakładzie "Portret przy kawie", a następnie w ekskluzywnym atelier "Van Dyck" przy Al. Jerozolimskich w Warszawie. Wybuch Powstania Warszawskiego zamknął ten etap zawodowej działalności E. Hanemana. Atelierową kamerę zamienił na małoobrazkową "Baldinę" i jako fotoreporter Delegatury Rządu na Kraj dokumentował (w parze z Sylwestrem Braunem) powstańcze wydarzenia, głównie na terenie Śródmieścia i Powiśla. Spośród kilkuset wykonanych zdjęć ocalało około 150, które stanowią dziś cenny dokument z życia powstańczej Warszawy. Po drugiej wojnie światowej E. Haneman na kilka lat zmienił profesję. Za namową Antoniego Bohdziewicza został operatorem filmowym. Pracował najpierw w Krakowie, gdzie był operatorem Polskiej Kroniki Filmowej oraz prowadził zajęcia z fotografiki w Instytucie Filmowym, a następnie, od 1946 r. w łodzi, jako operator w Studiu Filmów Kukiełkowych, a potem w Wytwórni Filmów Oświatowych. Od 1953 r. poświęcił się działalności pedagogicznej w Szkole Filmowej w Łodzi, w której jako wykładowca przedmiotu "fotografia" pracuje do dzisiaj. Jednak najważniejszym rozdziałem jego biografii jest własna twórczość fotograficzna. Ona przyniosła mu sukcesy artystyczne, ona satysfakcjonuje go już ponad siedemdziesiąt lat. [...] Wielokrotnie, począwszy od 1951 r. piastował różne statutowe funkcje, a przede wszystkim w latach 1973 - 1989 stanowisko wiceprezesa ds, artystycznych. W uznaniu zasług dla Towarzystwa, w 1989 r. Walne Zebranie nadało mu tytuł Honorowego Członka LTF. E. Haneman jest od 1947 r. również członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików, którego Delegaturę łódzką (dziś Okręg ZPAF) współorganizował w 1953 r. Jest autorem niezliczonych zdjęć o Łodzi wykorzystywanych w prasie, na pocztówkach i w albumach. łódzkie galerie, w tym kilkakrotnie Galeria Fotografii LTF, prezentowały często autorskie wystawy E. Hanemana. Chyba wszystkie obszary jego życiowej aktywności zbiegają się i splatają w fotografii - pasja, twórczość, działalność pedagogiczna, praca społeczna. Truizmem jest stwierdzenie, że środowisko LTF ma ważne powody i powinność, aby E. Hanemana i jego twórczość popularyzować i ciągle na nowo w świadomości widzów uobecniać.
Wstęp biograficzny autorstwa Grzegorza Bojanowskiego – artysty-fotografika – pochodzi z katalogu „Eugeniusz Haneman AFIAP, ZPAF, ŁTF. Wystawa fotografii w 50. Rocznicę pierwszej prezentacji autorskiej” – 2003 rok. Tekst został przedrukowany na potrzeby aukcji za osobistą zgodą Pana Grzegorza Bojanowskiego
Aukcja
Fotografia wojenna Warszawy Eugeniusza Hanemana wrzesień 1939, Powstanie Warszawskie, zniszczenia wojenne Warszawy
gavel
Data
07 listopada 2020
date_range
Cena wywoławcza
29 EUR
Cena sprzedaży
34 EUR
Przebicie
118%
Wyświetleń: 26 | Ulubione: 1
Aukcja
Antykwariat Warszawa

Antykwariat Warszawa

Fotografia wojenna Warszawy Eugeniusza Hanemana wrzesień 1939, Powstanie Warszawskie, zniszczenia wojenne Warszawy
Data
07 listopada 2020
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Koszt dostawy

Opłata aukcyjna
10.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
 
Regulamin

Organizatorami aukcji jest Maciej Barski Antykwariat Warszawa (NIP 5262637899 ul. Wiejska 7/7 00-480 Warszawa) z siedzibą: ul. Wiśniowa 63, 02-520 Warszawa.

Ceny podane w katalogu są cenami wywołania. Do ceny wylicytowanej doliczana będzie opłata organizacyjna w wysokości 10%

1. Aukcja jest prowadzona zgodnie z polskimi przepisami prawnymi. Postąpienie w licytacji określa Organizator.

2. W aukcji można wziąć udział przez Internet po uprzednim zarejestrowaniu się i zapoznaniu z zasadami i techniką licytacji. Do udziału w licytacji upoważnione są również osoby oraz instytucje które złożyły pisemne zlecenie kupna.

3. W licytacji biorą udział wyłącznie osoby, które posiadają numer licytacyjny. Odbiór numeru licytacyjnego jest równoznaczny z zaakceptowaniem regulaminu aukcji. Organizator może nie przyznać prawa udziału w licytacji bez podania przyczyny.

4. W przypadku uzasadnionego sprzeciwu, co do oferty kończącej licytacje danej pozycji, wyrażonego przez uczestnika licytacji bezpośrednio po jej zakończeniu, prowadzący aukcje ma prawo do ponownego przeprowadzenia licytacji lub do jej kontynuowania.

5. Zgodnie z systemem aukcyjnym, zamówienia złożone przez portal onebid.pl oraz pocztą tradycyjną będą uwzględniane w trakcie trwania licytacji i od razu pojawiają się na ekranie. W ten sposób uzyskana suma stanowić będzie cenę wywoławczą dla aukcji online, w przypadku odnotowania kilku zamówień na jedną pozycję, licytacja rozpocznie się od przedostatniego pod względem wysokości limitu powiększonego o jedno postąpienie.

6. Płatników podatku VAT prosimy o wcześniejsze podanie numeru NIP i przekazanie upoważnienia umożliwiającego przesyłanie faktur VAT bez podpisu odbiorcy.

7. Zakończenie licytacji danego obiektu jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna-sprzedaży.

8. W związku z nowelizacją ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, osoba, która dokona zakupu obiektu za kwotę powyżej 10.000 zł jest zobowiązana do podania dodatkowych danych osobowych (PESEL).

9. Prosimy o przestrzeganie 7-dniowego terminu płatności od daty otrzymania rachunku za zakupione pozycje.

10. Zakupione obiekty zostaną wysłane po uprzednim uiszczeniu całości należności oraz kosztów wysyłki. Instytucjom państwowym wysyłamy obiekty wraz z fakturą przelewową.

11. Zamówienia prosimy kierować na adres: Antykwariat Warszawa….Zamówienia przyjmujemy również pocztą elektroniczną, , e-mail: ….

12. Zgodnie z Ustawą o muzeach z 21 XI 1996, muzea mają prawo pierwokupu obiektów bezpośrednio na aukcji za kwotę wylicytowaną. Takie prawo mają także Biblioteka Narodowa i Biblioteka Jagiellońska, Muzeum Narodowe i Archiwum Główne Akt Dawnych.

O aukcji


FAQ
Czekaj...
O sprzedawcy
Antykwariat Warszawa
Kontakt
room
ul. Wiśniowa 63
02-520 Warszawa
keyboard_arrow_up
add