PL EN DE

Sortuj: Kolejność | Popularność | Najnowsze | Cena
Pokaż: Wszystkie
Zakres cen: 1 - (Zmień)

Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

06/10/2018
Zygmunt III Waza, Szóstak Malbork 1596 - DUŻA GŁOWA - piękny, rzadkośćZygmunt III Waza, Szóstak Malbork 1596 - DUŻA GŁOWA - piękny, rzadkość
Zygmunt III Waza, Szóstak Malbork 1596 - DUŻA GŁOWA - piękny, rzadkośćZygmunt III Waza, Szóstak Malbork 1596 - DUŻA GŁOWA - piękny, rzadkość
Zygmunt III Waza, Szóstak Malbork 1596 - DUŻA GŁOWA - piękny, rzadkośćCena wywoławcza
4 000 PLN
Stan zachowania
1/1-
Cena sprzedaży
8 050 PLN
Przebicie
201%
Ceny wraz z opłatą aukcyjną (Zmień)Stan zachowania: 1/1-

Najrzadszy szóstak malborski! Rocznik 1596 z charakterystyczną, dużą głową króla!

Znakomita moneta, na wysokiego MS'a. Miejscami, na najwyższych partiach elementów pozostałości zabrudzeń, ciemnego nalotu, patyny a'la "nagar". Na zdjęciach patyna ta daje specyficzny efekt, jakby na monecie było starte srebrzenie z reliefu, ale obejrzenie pod powiększeniem jednoznacznie pokazuje, że jest to jedynie przyciemnienie. Poza nimi piękna!

Szóstaki malborskie z pierwszego roku ich bicia, 1596, występują z dwoma typami portretu. Pierwszy, z portretem z małą głową króla, który można spotkać tylko na tym roczniku, to moneta często spotykana, popularna.

Drugi rodzaj portretu, którego przedstawicielem jest ten egzemplarz, to charakterystyczny portret z dużą głową króla! Pozycja bardzo rzadka, jedynie sporadycznie pojawiająca się w handlu. Odmiana, wobec której istnieje teoria, że była błędem rytownika. 

"Duża" głowa Zygmunta III to portret znany też z rocznika 1599. Jego wczesny typ, który z tym przedstawieniem króla, pojawia się w handlu częściej od roku 1596, a należy zauważyć, że emisje te dzielą 3 lata! Mógł on więc być błędem twórcy stempla, który źle nabił drugą cyfrę daty. Prawdopodobne jest również "prostsze" rozwiązanie, że po niewielkiej emisji w 1596, punca z "dużą głową" po prostu przeleżała do 1599, aż do wznowienia emisji malborskich szóstaków. Więcej na ten temat na łamach blog.gndm.pl.

Rzadkość.

Polecamy.

Literatura: Kopicki 1240x (R1), Kurpiewski 1431 (R4)

Twoja notatka
brak
Podbicia
  1
  > 10
  100
  > 20
  500
  > 50
  2 000
  > 100
  5 000
  > 200
  10 000
  > 500
  20 000
  > 1 000
  50 000
  > 2 000
  100 000
  > 5 000
 
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
15.00%

Informacje o aukcji

Warszawa, Al. Jerozolimskie 65/79 (10:00-17:00) 

Tel.  +48 22 407 02 20 | Mail [email protected]


Regulamin
 1. Organizatorem aukcji jest Gabinet Numizmatyczny Damian Marciniak (GN Damian Marciniak), Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa, NIP 831-147-96-58.
 2. Aukcja odbywa się w imieniu licytujących, a na zlecenie i rachunek właścicieli przedmiotów, którzy pozostają anonimowi.
 3. Opłata aukcyjna wynosi 15% i doliczana jest do wylicytowanej kwoty.
 4. Zwycięzca licytacji jest zobowiązany do uregulowania należności w ciągu 14 dni od zakończenia licytacji. Po upływie tego terminu Organizator ma prawo anulować niepłacone zamówienia aukcyjne, bądź rozpocząć naliczanie odsetek ustawowych za zwłokę.
 5. Autentyczność oferowanych przedmiotów jest gwarantowana przez Organizatora bezterminowo, chyba że w opisie danego przedmiotu zaznaczono inaczej.
 6. Warunkiem uczestnictwa w aukcji jest wcześniejsza rejestracja, jednoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu.
 7. Uczestnikowi aukcji przyznawany jest kredyt wydatków na aukcję, powyżej którego nie może On licytować.
 8. Uczestnik aukcji może poprosić o zwiększenie kredytu wydatków, przy czym Organizator zastrzega sobie prawo uwarunkowania tej prośby wpłatą wadium.
 9. Oglądanie przedmiotów aukcyjnych dostępne jest dla Uczestników aukcji, w siedzibie Organizatora, po uprzednim zaanonsowaniu wizyty.
 10. Uczestnicy aukcji biorący udział w licytacji będą traktowani tak jakby oglądali przedmioty i studiowali ich stan zachowania.
 11. Zakończenie licytacji następuje po trzykrotnym wywołania ceny i jej zatwierdzeniu (przybiciu), a zwycięzcą licytacji zostaje ten jej Uczestnik, który zaoferował zatwierdzoną cenę.
 12. Walutą aukcji jest PLN i wartość wyrażona w tej walucie stanowi podstawę rozliczeń. Organizator akceptuje regulowanie równowartości należnej kwoty również w walutach EURO i USD.
 13. Preferowaną przez Organizatora formą regulowania należności jest przelew bankowy na jeden z wskazanych poniżej numerów rachunku.
  Wpłaty złotówkowe
  mBank: 43 1140 2017 0000 4102 0878 0753
  Wpłaty walutowe
  GN Damian Marciniak, Aleje Jerozolimskie 65/79, lok.0A.02, 00-697 Warszawa, Polska
  Bank: mBank, SWIFT/BIC: BREXPLPWMBK
  PL50 1140 2017 0000 4412 0068 3953 [EURO]
  PL24 1140 2017 0000 4712 0131 7684 [USD]
 14. Alternatywne, akceptowane formy płatności to zapłata gotówkowa dostępna dla zamówień o równowartości poniżej 15.000 € oraz płatność PayPal przy powiększeniu należnej kwoty o 4% tytułem opłaty transakcyjnej serwisu PayPal.
 15. Odbiór lub wysyłka przedmiotów:
  1. Przedmioty zostaną przekazane zwycięzcy licytacji, lub osobie przez niego upoważnionej, po otrzymaniu przez Organizatora pełnej należności.
  2. Wylicytowane przedmioty można odebrać z siedziby Organizatora, po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem szczegółów odbioru.
  3. Koszty wysyłki krajowej zamówień aukcyjnych o wartości powyżej 1.000 zł pokrywa Organizator.
  4. Koszty wysyłki krajowej zamówień aukcyjnych o wartości do 1.000 zł wynoszą 14 zł i pokrywa je nabywca. Wysyłka jest ubezpieczona i realizowana przez firmę kurierską Pocztex. 
  5. Koszty wysyłki zagranicznej pokrywa nabywca. Forma i koszt takiej wysyłki każdorazowo ustalany jest indywidualnie.  
 16. Przedmioty o wartości powyżej 16.000 PLN mogą być wywiezione poza granicę Polski tylko po uzyskaniu pozwolenia na wywóz. 
  Zasady wywozu i wydawania zezwoleń na wywóz reguluje ustawa z dnia 23.07.2003 „O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami”, a w szczególności jej nowelizacja z dnia 18.03.2010r.
 17. Obowiązek uzyskania stosownych pozwoleń wywozowych spoczywa na Zwycięzcy licytacji i Organizator nie pośredniczy w tej procedurze.
 18. Niniejszy regulamin został sporządzony w języku polskim i opublikowany w tymże języku, jak i opublikowany w tłumaczeniu na języki obce, przy czym w kwestiach spornych moc prawną ma jedynie polski tekst regulaminu.
 19. Miejscem rozstrzygania ewentualnych sporów jest właściwy dla Organizatora Sąd Rejonowy dla miasta st. Warszawy.Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Al. Jerozolimskie 65/79 0A.02, 00-697 Warszawa
+48 22 407 02 20
poniedziałek - piątek: 10:00 - 17:00
sobota: nieczynne
niedziela: nieczynne
Wyświetleń: 292 | Ulubione: 5

Pozostałe aukcje

05/10/2019
25/05/2019
09/02/2019
09/06/2018