PL EN DE

Sortuj: Kolejność | Popularność | Najnowsze | Cena
Pokaż: Wszystkie
Zakres cen: 1 - (Zmień)

Bereska Numizmatyka

07/04/2018
zestaw 10 x półtorak, Bydgoszcz, Zygmunt III Wazazestaw 10 x półtorak, Bydgoszcz, Zygmunt III Waza
zestaw 10 x półtorak, Bydgoszcz, Zygmunt III Wazazestaw 10 x półtorak, Bydgoszcz, Zygmunt III WazaCena wywoławcza
60 PLN
Stan zachowania
II/III
Cena sprzedaży
90 PLN
Przebicie
149%
Ceny wraz z opłatą aukcyjną (Zmień)Stan zachowania: II/III

1)Zygmunt III Waza, Półtorak Bydgoszcz 1623 , Górecki B.23.3.b F1 stan 3/3+ oraz 2)Zygmunt III Waza, Półtorak Bydgoszcz 1623 , Górecki B.23.3.b F1 stan 3/3+ oraz 3)Zygmunt III Waza, Półtorak Bydgoszcz 1623 , Górecki B.23.3.b F1 stan 3 oraz 4)Zygmunt III Waza, Półtorak Bydgoszcz 1623 , Górecki B.23.3.b F1 stan 2-/3+ oraz 5)Zygmunt III Waza, Półtorak Bydgoszcz 1623 , Górecki B.23.3.b F1 stan 3 oraz 6)Zygmunt III Waza, Półtorak Bydgoszcz 1623 , Górecki B.23.3.b F1 stan 3 oraz 7)Zygmunt III Waza, Półtorak Bydgoszcz 1623 , Górecki B.23.3.b F1 stan 3-/ oraz 8)Zygmunt III Waza, Półtorak Bydgoszcz 1623 , Górecki B.23.2.a (F1) stan 3/3- oraz 9)Zygmunt III Waza, Półtorak Bydgoszcz 1623 , Górecki B.23.3.b F1 stan 3 oraz 10)Zygmunt III Waza, Półtorak Bydgoszcz 1624 , Górecki B.24.2.a F1 stan 3+/

Twoja notatka
brak
Podbicia
  1
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
  100 000
  > 10 000
 
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
12.00%
Regulamin
 1. Organizatorem aukcji jest BERESKA NUMIZMATYKA Justyna Leszczyńska-Bereska, Aleja Solidarności 117 lokal 207, 00-140 Warszawa, NIP 772 224 10 53
 2. Aukcja odbywa się na zlecenie i rachunek właścicieli przedmiotów i w imieniu licytujących.
 3. Warunkiem uczestnictwa w aukcji jest wcześniejsza rejestracja, jednoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu, oraz akceptacja przez Organizatora limitu wydatków, jaki przyznawany jest Uczestnikowi, powyżej którego nie może On licytować.
 4. Uczestnik aukcji może poprosić o zwiększenie kredytu wydatków, przy czym Organizator zastrzega sobie prawo uwarunkowania tej prośby wpłatą wadium.
 5. Organizator rezerwuje sobie prawo wykluczenia z aukcji osób niepożądanych wg własnego uznania.
 6. Opłata aukcyjna wynosi 12% i doliczana jest do wylicytowanej kwoty.
 7. Zwycięzca licytacji jest zobowiązany do uregulowania należności w ciągu 7 dni od zakończenia licytacji. Po upływie tego terminu Organizator ma prawo anulować niepłacone zamówienia aukcyjne, bądź rozpocząć naliczanie odsetek ustawowych za zwłokę. W indywidualnych przypadkach, istnieje możliwość przedłużenia terminu płatności, w wyniku indywidualnych ustaleń między stronami, zawartymi przed rozpoczęciem licytacji.
 8. Opis przedmiotów aukcji podany jest w dobrej wierze, a autentyczność oferowanych przedmiotów jest gwarantowana przez Organizatora bezterminowo, chyba że w opisie danego przedmiotu zaznaczono inaczej. Za ewentualne, pozostałe wady fizyczne, a także za wady prawne rzeczy odpowiedzialność ponoszą Właściciele Przedmiotów.
 9. Oglądanie przedmiotów aukcyjnych możliwe jest dla Uczestników aukcji w jednej z siedzib Organizatorów, po uprzednim telefonicznym umówieniu się na wizytę, oraz ustaleniu pozycji które ma udostępnić Organizator.
 10. Uczestnicy aukcji biorący udział w licytacji będą traktowani tak jakby oglądali (fizycznie) przedmioty i studiowali ich stan zachowania. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące określeń podanych w katalogu będą przyjmowane przez Organizatorów wyłącznie na piśmie. 
 11. Zakończenie licytacji następuje po trzykrotnym wywołania ceny i jej zatwierdzeniu (przybiciu), a zwycięzcą licytacji zostaje ten jej Uczestnik, który zaoferował zatwierdzoną cenę.
 12. Walutą aukcji jest PLN i wartość wyrażona w tej walucie stanowi podstawę rozliczeń. 
 13. Rozliczenie następuje poprzez dokonanie przelewu na rachunek bankowy Organizatora 
  • Nazwa banku: ING Bank Śląski Właściciel konta: BERESKA NUMIZMATYKA Justyna Leszczyńska-Bereska, Al. Solidarności 117 lok. 207, 00-140 Warszawa 
  • Numer konta w PLN: 74105010381000009095074911 – PŁATNOŚCI KRAJOWE 
  • Numer konta w PLN: PL 74105010381000009095074911 – PŁATNOŚCI ZAGRANICZNE, SWIFT: INGBPLPW
 14. Organizator akceptuje regulowanie równowartości należnej kwoty również w walutach EURO i USD. Dane do przelewu zostaną podane po uzgodnieniu z Organizatorem kursu wymiany i ewentualnych kosztów bankowych.
 15. Wylicytowane przedmioty będzie można odebrać osobiście w siedzibie firmy, po wcześniejszym umówieniu się na odbiór, lub opłacone przedmioty mogą zostać dostarczone wysyłkowo. Koszt wysyłki ustalany indywidualnie. Przedmioty nie są wysyłane za pobraniem. 
 16. Przedmioty o wartości powyżej 16.000 PLN mogą być wywiezione poza granicę Polski tylko po uzyskania pozwolenia na wywóz. Zasady wywozu i wydawania zezwoleń na wywóz reguluje ustawa z dnia 23.07.2003 „O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami”, a w szczególności jej nowelizacja z dnia 18.03.2010r.
 17. Obowiązek uzyskania stosownych pozwoleń wywozowych spoczywa na Zwycięzcy licytacji i Organizator nie pośredniczy w tej procedurze.
 18. Niniejszy regulamin został sporządzony w języku polskim i opublikowany w tymże języku. W kwestiach spornych moc prawną ma jedynie polski tekst regulaminu.
 19. Miejscem rozstrzygania ewentualnych sporów jest właściwy dla Organizatora Sąd Rejonowy dla miasta st. Warszawy.


Wyświetleń: 180 | Ulubione: 0

Pozostałe aukcje

08/09/2019
27/04/2019
19/01/2019
22/09/2018