Monety i AntykiCena wywoławcza
350 PLN
Cena sprzedaży
brak ofert
UCHWYTY SREBRNE
sygn. ZSRR DŁ. 25 CM

Twoja notatka
brak
Podbicia
  1
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
 
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Oferta złożona na 5 minut przed końcem czasu wydłuży czas licytacji tej pozycji o kolejne 3 minuty

Opłata aukcyjna
15.00%
Regulamin
  1. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki oddane do sprzedaży komisowej przez Komitentów, autorów lub stanowiące własność INTERNETOWEGO I STACJONARNEGO INTERNETU- MONETY I ANTYKI, organizatora aukcji zwanego dalej ANTYKWARIATEM- MONETY I ANTYKI . Zgodnie z oświadczeniami Komitentów powierzone obiekty stanowią ich własność, bądź mają prawo do ich rozporządzania i nie są objęte żadnym postępowaniem sądowym i skarbowym, są wolne od zajęcia i zastawu, a także jakichkolwiek roszczeń osób trzecich.
  2. Aukcja prowadzona jest w internecie, gdzie Kupujący składają oferty określając maksymalną kwotę za daną pozycję.
  3. ANTYKWARIAT MONETY I ANTYKI gwarantuje zgodność cech licytowanych obiektów z opisem katalogowym.
  4. Wylicytowana cena po zamknięciu licytacji danej pozycji jest równoznaczna z zawarciem umowy kupna-sprzedaży.
  5. Nabywca zobowiązany jest do wykupu obiektu/obiektów w ciągu 10 dni od zakończenia aukcji. W razie nie wywiązania się z umowy przez kupującego ANTYKWARIAT MONETY I ANTYKI może naliczyć opłatę magazynową w kwocie 30 zł netto za każdy dzień zwłoki oraz odstąpić od umowy sprzedaży z nabywcą.
  6. Prawo własności do wylicytowanego obiektu i jego odbiór następuje po zapłaceniu przez nabywcę całości wylicytowanej kwoty wraz z opłatą organizacyjną.
  7. Walutą aukcji jest PLN i wartość wyrażona w tej walucie stanowi podstawę rozliczeń.
  8. Preferowaną przez Organizatora formą regulowania należności jest przelew bankowy na wskazany poniżej numer rachunku: MILLENNIUM BANK, 56116022020000000195351976, ewntualnie odbiór osobisty w siedzibie firmy: ANTYKWARIAT MONETY I ANTYKI: Kalisz, ul. Grodzka 11
  9. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane na podstawie przepisów prawa polskiego.
  10. ANTYKWARIAT MONETY I ANTYKI oferuje usługę wysyłki zakupionych przedmiotów na życzenie Kupującego i na jego koszt. Monety i Antyki

ul. Grodzka 11, 62-800 Kalisz
+48 508 27 19 58
Wyświetleń: 18 | Ulubione: 0