Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie zaawansowane
Krakowski Dom Aukcyjny® star_border

XXIII Aukcja Dzieł Sztuki

dashboard
Ilość pozycji
88
event
Data
16/03/2023, 18:30 CET/Warsaw
show_chart
Estymacje
1 007 100 - 1 460 000 PLN
gavel
Lista wynikowa
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
20.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  50 000
  > 2 000
  100 000
  > 5 000
  200 000
  > 10 000
 
O aukcji

Do zapoznania się z katalogiem XXIII Aukcji Dzieł Sztuki Krakowski Dom Aukcyjny® zaprasza koneserów sztuki dawnej oraz współczesnej.

Katalog aukcji otwierają dzieła rozpoznawalnych artystów, których aktywność twórcza przypadła na koniec XIX i pierwszą połowę XX wieku, m.in. Leona Chwistka, Rafała Malczewskiego i Bronisławy Rychter-Janowskiej.

Koneserzy polskiego tradycyjnego malarstwa realistycznego najpewniej zwrócą swoją uwagę na pozycje nr 11-21, na których znalazły się prace znanych malarzy-realistów, m.in. Jerzego Kossaka (lot 16) i Mieczysława Krzyżaka (lot 17-19), Stanisława Kaczora Batowskiego (lot 12). Obrazy wspomnianych artystów prezentują zróżnicowaną tematykę - od codziennych scen rodzajowych z życia wsi, przez motywy z polowań, aż po sceny batalistyczne i ułańskie.

Pejzaż od dziesięcioleci stanowi jeden z najczęściej podejmowanych tematów w malarstwie. W katalogu XXIII Aukcji Dzieł Sztuki oferujemy szeroki wybór prac o charakterze pejzażowym, zarówno w kategorii sztuki dawnej, jak i współczesnej. W kontekście mistrzów pejzażu pierwszej połowy XX wieku należy wspomnieć pracach Sotera Jaxa-Małachowskiego i Rafała Malczewskiego, a także o "Wybrzeżu" autorstwa Abrahama Neumanna - jednego z najwybitniejszych przedstawicieli "Szkoły Stanisławskiego" czy kompozycji "W lesie" Stanisława Czajkowskiego.

XXIII Aukcja Dzieł Sztuki może zainteresować również koneserów krajobrazów marynistycznych - pragniemy polecić uwadze gwasz Sotera Jaxa-Małachowskiego, akwarelę Mariana Mokwy i obrazy olejne Eugeniusza Dzierzenckiego, a w kategorii sztuki współczesnej "Port w Łebie" Jerzego Skąpskiego oraz abstrakcyjny "Port w nocy" (1963) pędzla Józefa Lucjana Ząbkowskiego.

Wśród prac pejzażystów współczesnych warto szczególnie przyjrzeć się wielkoformatowemu (120 x 280 cm) dziełu Edwarda Dwurnika "Rajski ogród" (2006), pastelom Mariana Michalika oraz ikonicznym "Drzewom" Józefa Oraczewskiego.

Niemała część oferowanych w katalogu marcowej aukcji obiektów porusza tematykę aktu. W kategorii sztuki dawnej wspomnieć należy o pracy "klasyka gatunku", tj. "Półakcie w różowej pościeli" - Stanisława Żurawskiego. Niezwykle bezpośredni akt kobiecy w historii współczesnej sztuki polskiej kojarzony jest przede wszystkim ze sztuką Franciszka Starowieyskiego. Oferowana na aukcji malarska praca "W objęciach" z 1990 roku przedstawia hybrydalną parę aktów uwiecznioną w budzącym swoisty niepokój, ale jednocześnie wyraźnie erotycznym uścisku. Katalog prezentuje również rysunek "Jana Byka" ukazujący z jednej strony studia aktu kobiecego, z drugiej natomiast półnagą, hybrydalną femme fatale.

Oferta aukcyjna obejmuje również dzieła najwybitniejszych przedstawicieli polskiej sztuki nieprofesjonalnej w zakresie malarstwa oraz rzeźby. Mowa tutaj o pracach cenionego na całym świecie Nikifora Krynickiego i świątkarza Jędrzeja Wowro .

W katalogu kolekcjonerzy sztuki współczesnej znajdą dzieła polskich "klasyków", wśród których wymienić można Zbysława Maciejewskiego , Jana Berdyszaka, Edwarda Dwurnika, Jerzego Nowosielskiego i cieszącego się coraz większym uznaniem na rynku Romana Zakrzewskiego.

Niewątpliwie warte uwagi są powstałe w latach 80. obrazy Edwarda Dwurnika sytuujące się w granicach nurtu nowej figuracji. Niezwykle ekspresyjne, dramatyczne w formie i wyrazie dzieła niosą ze sobą odnoszące się do współczesnych czasów treści związane z trudnymi realiami życia oraz walką o lepsze jutro. Jest to charakterystyczny dla artysty autorski komentarz względem ówczesnej sytuacji społeczno-politycznej.

XXIII Aukcja Dzieł Sztuki wiąże się z wyjątkową okazją kolekcjonerską - na pozycjach nr 49 i 50 znalazły dwie litografie barwne z cyklu "Flordali - Les Fruits" autorstwa jednego z najbardziej cenionych artystów na świecie - Salvadora Dalego. Grafiki malarza z tej serii rzadko pojawiają się na rynku, a ze względu na doskonałość technologiczną, ciekawy kontekst powstania oraz charakterystyczną dla twórcy nutę humoru, są poszukiwane przez koneserów.

Katalog marcowej aukcji Krakowskiego Domu Aukcyjnego może zwrócić uwagę również kolekcjonerów rzeźby. Poza wspomnianym już świątkiem Jędrzeja Wowro w ofercie znalazł się szereg rzeźb współczesnych artystów, m.in. "Koty" znanego krakowskiego twórcy Bronisława Chromego, ekspresyjny "Tors" Józefa Sękowskiego oraz dzieła Marii Niewiadomskiej.
Warto również wspomnieć o trzech pracach Bolesława Książka - związanego z Łysą Górą artysty-ceramika, którego prace są poszukiwane przez koneserów rzeźby ceramicznej i polskiego designu.


Wystawa przedaukcyjna
Wszystkie obiekty z oferty można zobaczyć na wystawie przedaukcyjnej, która będzie trwać od 6 do 16 marca 2023 roku w Krakowskim Domu Aukcyjnym [ul. Starowiślna 14 - Kraków] od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-18.00 w godzinach 10.00-12.00.

Przebieg aukcji
XXIII Aukcja Dzieł Sztuki odbędzie się z udziałem publiczności, 16 marca o godzinie 18.30 w siedzibie Krakowskiego Domu Aukcyjnego - ul. Starowiślna 14, Kraków. Rejestracja uczestników rozpocznie się o godzinie 18.00.
W licytacji można także wziąć udział składając zlecenie z limitem, zlecenie telefoniczne oraz licytować live na bid.kda.pl
W razie pytań dotyczących udziału w aukcji, zapraszamy do kontaktu.

Regulamin


I. Organizator


 1. Organizatorem aukcji jest Krakowski Dom Aukcyjny® Ryszard Lachman, z siedzibą w Krakowie przy ul. Starowiślnej 14, NIP 679-269-50-72, REGON 356681330, wpis do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa nr. 6785/2002 - zwany dalej Domem Aukcyjnym


II. Obiekty na aukcji


 1. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki powierzone do sprzedaży komisowej przez Komitentów lub stanowiące własność Domu Aukcyjnego. 
 2. Oferowane obiekty są wolne od roszczeń osób trzecich zgodnie z oświadczeniami ich właścicieli. Opisy katalogowe mogą nie przedstawiać pełnego stanu zachowania obiektów. Brak informacji w opisach odnośnie uszkodzeń czy prac konserwatorskich nie jest tożsamy z tym, że obiekt ich nie posiada. Dom Aukcyjny zachęca do bezpośrednich oględzin obiektów lub konsultacji stanu zachowania  z konserwatorem dzieł sztuki. Obiekty oferowane na aukcji można obejrzeć podczas wystawy przedaukcyjnej, w katalogu aukcyjnym oraz na stronie internetowej Domu Aukcyjnego.


III. Przebieg aukcji


1. Licytacja obiektów jest możliwa w następujący sposób:- osobiście: Po wypełnieniu formularza rejestracji uczestników (wymagamy dokumentu tożsamości), Klient otrzymuje tabliczkę z numerem, która uprawnia do udziału w licytacji. Po zakończeniu aukcji Klient zwraca tabliczkę aukcyjną i jeżeli dokonał zakupu otrzymuje potwierdzenia zawartych transakcji. Niektóre aukcje mogą odbywać się bez udziału publiczności i bez osobistego udziału licytujących. Licytacja osobista jest możliwa tylko w aukcjach z publicznością.- telefonicznie, e-mailem oraz przez system zgłoszeń na stronie internetowej Domu Aukcyjnego - zlecenia aukcyjne są przyjmowane/aktualizowane do jednej godziny przed rozpoczęciem aukcji. Nie ponosimy odpowiedzialności za brak możliwości udziału w licytacji w przypadku problemu z uzyskaniem połączenia z Klientem lub innych problemów natury technicznej. Przyjmowanie zleceń odnosi się jedynie co do ceny ’młotkowej’ i nie obejmuje opłaty aukcyjnej oraz dodatkowych opłat. Zlecenia są przyjmowane tylko zgodnie z tabelą postąpień, w przypadku zgłoszenia innej kwoty, zostanie ona obniżona do najbliższej wartości zgodnie z tabelą postąpień. Tylko zlecenia potwierdzone przez Dom Aukcyjny biorą udział w licytacji. Dom Aukcyjny nie gwarantuje, że zlecenie z limitem będzie wygrywającym aukcję w przypadku wylicytowania ceny równej limitowi. W przypadku dwóch lub więcej zgłoszeń z takim samym limitem ceny decyduje kolejność zgłoszenia oferty. Dom Aukcyjny może wymagać przedstawienia wiarygodnych referencji lub innych zabezpieczeń (np. wadium).  Zgłoszenia licytacji telefonicznej przyjmujemy jedynie w przypadku zadeklarowania co najmniej ceny wywoławczej.


- internetowo za pośrednictwem portali artinfo.pl i/lub onebid.pl


2. Aukcja prowadzona jest przez Aukcjonera. Aukcjoner ma prawo wycofać ofertę, odmówić przyjęcia oferty, wycofać obiekt z licytacji. W przypadku sporu lub wątpliwości odnośnie przebiegu licytacji Aukcjoner ma prawo rozstrzygnąć spór lub powtórzyć licytację obiektu.
Licytacja rozpoczyna się od cen wywoławczych znajdujących się w katalogu. W przypadku aukcji z prelicytacją internetową licytacja rozpoczyna się od cen uzyskanych na prelicytacji.


3. Obiekty mogą posiadać cenę rezerwową, poniżej której zawierana transakcja ma charakter warunkowy. O zawarciu transakcji warunkowej informuje Aukcjoner po uderzeniu młotkiem. Transakcja warunkowa zawierana jest na okres 7 dni podczas których właściciel obiektu ma prawo określić chęć zawarcia takiej transakcji. Dom Aukcyjny zastrzega sobie przyjmowanie innych ofert na takie obiekty, dając jednocześnie wygrywającemu licytację prawo pierwokupu w okresie 7 dni od dnia aukcji po cenie rezerwowej powiększonej o opłaty


4. Obiekty mogą zostać wycofane z aukcji bez podania przyczyny.


5. Postąpienia w aukcji:


  1. do 2 000                    100 zł
  2. 2 000 - 5 000             200 zł
  3. 5 000 - 10 000           500 zł
  4. 10 000 - 50 000         1 000 zł
  5. 50 000 - 100 000       2 000 zł
  6. 100 000 - 200 000     5 000 zł
  7. powyżej 200 000       10 000 zł


Aukcjoner może zmieniać postąpienia w czasie aukcji, w szczególności stosować ich wielokrotności.


6. Nabywcą obiektu jest osoba oferująca najwyższą cenę. Zakończenie licytacji i wskazanie nabywcy następuje przez uderzenie młotkiem aukcyjnym przez Aukcjonera. Wylicytowana cena jest równoznaczna z zawarciem umowy sprzedaży zgodnie z art. 702 § 2 Kodeksu Cywilnego


7. Muzea wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów mają prawo pierwokupu po cenie uzyskanej na aukcji, powiększonej o opłatę aukcyjną oraz droit de suite, pod warunkiem zgłoszenia tego faktu natychmiast po zakończeniu licytacji wybranego obiektu.


IV. Odbiór zakupionych na aukcji obiektów


 1. Do wylicytowanej ceny należy doliczyć opłatę organizacyjną w wysokości 20% brutto.
 2. Przy zakupie niektórych obiektów (oznaczonych znakiem ⧫) doliczana jest opłata droit de suite, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa - Art. art. 19 - 195. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 90, poz. 631 z późn. zmianami). Opłata droit de suite wynosi maksymalnie 5% ceny wylicytowanej.
 3. Nabywca jest zobowiązany do wykupienia i odebrania wylicytowanych obiektów w terminie 10 dni od zakończenia aukcji. Przekroczenie terminu powoduje naliczenie odsetek ustawowych. W przypadku opóźnienia w zapłacie Dom Aukcyjny może odstąpić od umowy po upływie dodatkowego terminu na zapłatę.
 4. Płatność może nastąpić gotówką lub kartą (do kwoty 40000 zł) oraz przelewem. Własność przechodzi na kupującego po dokonaniu pełnej płatności wraz z opłatą organizacyjną oraz ew. droit de suite za wylicytowany obiekt. Do każdego zakupionego obiektu wystawiamy certyfikat Domu Aukcyjnego oraz paragon fiskalny. Na życzenie wystawiamy fakturę VAT-marża. Płatność przelewem bankowym w złotych polskich na rachunek : Krakowski Dom Aukcyjny - 78 1140 2004 0000 3702 4288 1669 w tytule przelewu proszę wpisać datę aukcji, nazwisko autora pracy i numer katalogowy obiektu.
 5. Wydanie obiektu następuje po okazaniu dokumentu tożsamości i  dokonaniu pełnej płatności (dla przelewów - po zaksięgowaniu na naszym koncie) za obiekt oraz za ew. wcześniej wylicytowane i nierozliczone obiekty. Własność obiektu przechodzi na nabywcę po uregulowaniu całej płatności.
 6. Odbiór powinien zostać dokonany do 30 dni od licytacji. Po tym terminie Dom Aukcyjny będzie naliczał kwotę 50 zł za każdy dzień przechowywania i nie będzie ponosił odpowiedzialności za ewentualną utratę bądź uszkodzenie obiektu.


V. Wywóz za granicę


 1. Dla niektórych obiektów może być wymagane pozwolenie na wywóz za granicę - reguluje to ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. nr 162 poz. 1568, z późn. zm.) zgodnie z którą wywóz określonych obiektów za granicę kraju wymaga zgody odpowiednich władz, Dotyczy to m. in obrazów starszych niż 50 lat o wartości ponad 40 000 złotych. W przypadku chęci wywiezienia zakupionego obiektu za granicę, na nabywcy ciąży obowiązek uzyskania odpowiednich pozwoleń. Dom Aukcyjny nie zapewnia pozwoleń na wywóz obiektów za granicę. Brak możliwości uzyskania pozwolenia na wywóz nie może być przesłanką do odstąpienia od zakupu lub opóźnienia płatności pełnej ceny za zakupiony obiekt. 


VI. Reklamacje


 1. Reklamacje rozpatrywane są zgodnie z przepisami prawa. Reklamacje z tytułu niezgodności towaru z umową można złożyć w ciągu 6 miesięcy od wydania obiektu. Nie ponosimy odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne oraz prawne zakupionych obiektów oraz wobec osób niebędących bezpośrednimi nabywcami na aukcji.


VII. Prawa autorskie


 1. Dom Aukcyjny nie przekazuje wraz z obiektem prawa do jego reprodukowania ani też majątkowego prawa autorskiego.


VIII. Ochrona danych osobowych


 1. Jeżeli zawarli Państwo umowę cywilnoprawną z Krakowskim Domem Aukcyjnym lub wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych informujemy, że administratorem danych osobowych jest Krakowski Dom Aukcyjny Ryszard Lachman z siedzibą przy ul. Starowiślnej 14 w Krakowie. Podanie danych jest dobrowolne, a podstawą przetwarzania danych jest Państwa zgoda. Mają Państwo prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do odwołania zgody lub przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy lub przez okres określony przez przepisy prawa. Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych mogę się Państwo skontaktować pod adresem [email protected]
 2. Zgodnie z przepisami prawa - Dom Aukcyjny zobowiązany jest do gromadzenia danych osobowych nabywców m. in. gdy: obiekt będący przedmiotem licytacji jest wpisany do Księgi Ewidencyjnej Zabytków, a także dla transakcji powyżej 15000 Euro.


IX. AML


Realizując postanowienia dyrektywy AML w kwestii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, Dom Aukcyjny wobec nabywców obiektów o cenie przekraczającej 10000 euro stosuje środki bezpieczeństwa finansowego poprzez żądanie przedstawienia dodatkowych dokumentów lub oświadczeń niezbędnych do realizacji obowiązków zawartych w dyrektywie AML. Dom Aukcyjny ma prawo odstąpić od umowy w przypadku nieprzekazania ww. informacji lub stwierdzenia uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego.
[Aktualizacja 27 VII 2022]Zobacz więcej expand_more

keyboard_arrow_up