PL EN DE

Sortuj: Kolejność | Popularność | Najnowsze | Cena
Pokaż: Wszystkie
Zakres cen: 1 - (Zmień)

Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

05/10/2019
Oblężenie Gdańska, KONTRAMARKA na trojaku pruskim (1577)Oblężenie Gdańska, KONTRAMARKA na trojaku pruskim (1577)
Oblężenie Gdańska, KONTRAMARKA na trojaku pruskim (1577)Oblężenie Gdańska, KONTRAMARKA na trojaku pruskim (1577)
Oblężenie Gdańska, KONTRAMARKA na trojaku pruskim (1577)
Oblężenie Gdańska, KONTRAMARKA na trojaku pruskim (1577)
Oblężenie Gdańska, KONTRAMARKA na trojaku pruskim (1577)Cena wywoławcza
8 000 PLN
Stan zachowania
2+
Cena sprzedaży
20 125 PLN
Przebicie
252%
Ceny wraz z opłatą aukcyjną (Zmień)Stan zachowania: 2+

Ogromna rzadkość.

Pruski trojak kontrasygnowany w czasach oblężenia Gdańska.

Jak opisuje je M. Gumowski, oprócz monet oblężniczych z popiersiem lub postacią Chrystusa, Gdańsk wykonywał jeszcze jedną pracę celem zapewnienia pieniędzy w obleganym mieście. W obiegu znajdowały się dawniejsze monety pruskie i obce, które mieszkańcy ofiarowywali na potrzeby wojenne, bądź wymieniali na pieniądze bieżące. Monety te rada odsyłała do przekucia albo ostemplowania, po czym puszczała w obieg po wyższej cenie.

Przykładem tego jest właśnie niniejszy trojak królewiecki. Moneta wybita w 1544 roku, której w 1577 roku nabito kontrasygnatę: hak pionowy, dwukrotnie przekrzyżowany, z wypustkami zwróconymi w dwóch kierunkach, wpisanym w tarczę. Znak zdaniem Vossberga, należący do G. Gonzalo (co wiązał z jego pieczęcią umieszczoną na kontrakcie).

Prawdopodobnie ta nadwartościowość musiała być duża, co spowodowało skuteczne ściągnięcie tych monet z obiegu. Obecnie należą do największych rzadkości i większości kolekcjonerów są nieznane. Nie występują nawet w specjalizowanych zbiorach. Jedna z najbardziej zaawansowanych kolekcji gdańskich sprzedawana była na aukcji HBA. Oferowano na niej kilka sztuk dukatów z gdańską kontramarką, ale nie było tam żadnej drobnej, kontrasygnowanej monety srebrnej.

Pozycja praktycznie niespotykana w handlu. Obecna tylko w nielicznych, zaawansowanych zbiorach. Jeden z nich, z tą samą kontrasygnatą, możemy obejrzeć na wystawie w Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego. W całej historii firmy tylko raz mieliśmy w ofercie kontramarkowane monety oblężnicze, podczas sprzedaży dawnego, zaawansowanego zbioru monet Gdańska. Były to jednak szelągi

Dodatkowym atutem tego egzemplarza jest jego piękny, bliski menniczemu stan zachowania monety.

Jeden z najrzadszych typów pieniądza oblężniczego Gdańska.

Srebro, średnica 20.4-21.5 mm, waga 2.75 g.


Literatura: Kopicki 7409 (R5), CNG 113.b, Gumowski 942

Twoja notatka
brak
Podbicia
  1
  > 10
  100
  > 20
  500
  > 50
  2 000
  > 100
  5 000
  > 200
  10 000
  > 500
  20 000
  > 1 000
  50 000
  > 2 000
  100 000
  > 5 000
 
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
15.00%

Informacje o aukcji

Gabinet Numizmatyczny Damian Marciniak
Al. Jerozolimskie 65/79 0A.02 (Hotel Marriott)
gndm.pl  |  [email protected]  |  22 407 02 20
Regulamin

 1. The auction is organised by GN Damian Marciniak (Gabinet Numizmatyczny Damian Marciniak / Numismatic Cabinet Damian Marciniak), Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warsaw, Poland. EU Taxpayer Identification Number PL8311479658.
 2. The auction is conducted to order and for the account of the owners of items, who remains anonymous, and on the behalf of the bidders.
 3. Buyer’s premium is 15% and will be added to the hammer price. That premium include the VAT under the Margin Scheme, not deductible for the purchasers.
 4. All auctions invoices should be paid within the 14 days period since auction ended. The Organizer has law to cancel all order staying unpaid after these term or can start to charging for statutory interest.
 5. The authenticity of all auction’s items is guaranteed, unless otherwise stated in the description of the particular item.
 6. Participation in the auction is subject to prior registration and acceptance of these terms and conditions.
 7. The auction participant after the registration in auction is granted with the amount of credit for the auction and can bid items under this credit. After exceed it the bidding will be locked for him.
 8. The auction participant can ask for increase his auction’s credit, but in this case the organizer can ask him for paying the deposit.
 9. Lots viewing is available before the auction at Organizer’s office.
 10. All lots are sold as been viewed by buyers.
 11. The items are knocked down after the highest bid has been called third time. The auction participant who has offered the knocked down price become the buyer of that item.
 12. The auction is conducted in polish zlotych (PLN). The organizer accepts the payments of the equivalent the PLN amount in EURO or USD.
 13. The preferred method of payment is bank money transfer on Organizer’s account’: Account owner: GN Damian Marciniak, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warsaw, Poland Bank’s name: mBank SWIFT/BIC: BREXPLPWMBK IBAN [PLN] PL43 1140 2017 0000 4102 0878 0753 IBAN [EURO] PL50 1140 2017 0000 4412 0068 3953 IBAN [USD] PL24 1140 2017 0000 4712 0131 7684
 14. The Organizer accepts also cash payments up to the amounts of 10.000 € or its equal in other currencies, as well as PayPal payments but for the PayPal will be added 4% of PayPal’s fee to auction amount.
 15. Pick up or shipping the auction items:
  1. Purchased items will be handed over to the buyer, or to the person authorized by him, upon receipt by the Organizer of the full amount due.
  2. Domestic shipping (on the polish address) is free of charges for purchases over 3.000 PLN
  3. Domestic shipping (on the polish address) for the purchases below 3.000 PLN cost 20 PLN and is paid by Buyer. It will be insured and send by Pocztex.
  4. Worldwide shipping is calculated each time individually, on request.
 16. Items with amount over 16.000 PLN (~3.700€) can be taken outside of Poland only after receiving official permission for exportation. The procedure of exportation and receiving permissions is regulated by the act of lat from 23rd July 2003 entitled „On the protection and tutelage of National Monuments” with amendment from 18th March 2010. Obtaining a permission for exportation is the buyer’s responsibility.
 17. Only the Polish text of the terms of auction has a legal force. This free translation has been made only as a guidance.
 1. Organizatorem aukcji jest Gabinet Numizmatyczny Damian Marciniak (GN Damian Marciniak), Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa, NIP 831-147-96-58.
 2. Aukcja odbywa się w imieniu licytujących, a na zlecenie i rachunek właścicieli przedmiotów, którzy pozostają anonimowi.
 3. Opłata aukcyjna wynosi 15% i doliczana jest do wylicytowanej kwoty.
 4. Zwycięzca licytacji jest zobowiązany do uregulowania należności w ciągu 14 dni od zakończenia licytacji. Po upływie tego terminu Organizator ma prawo anulować niepłacone zamówienia aukcyjne, bądź rozpocząć naliczanie odsetek ustawowych za zwłokę.
 5. Autentyczność oferowanych przedmiotów jest gwarantowana przez Organizatora bezterminowo, chyba że w opisie danego przedmiotu zaznaczono inaczej.
 6. Warunkiem uczestnictwa w aukcji jest wcześniejsza rejestracja, jednoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu.
 7. Uczestnikowi aukcji przyznawany jest kredyt wydatków na aukcję, powyżej którego nie może On licytować.
 8. Uczestnik aukcji może poprosić o zwiększenie kredytu wydatków, przy czym Organizator zastrzega sobie prawo uwarunkowania tej prośby wpłatą wadium.
 9. Oglądanie przedmiotów aukcyjnych dostępne jest dla Uczestników aukcji, w siedzibie Organizatora, po uprzednim zaanonsowaniu wizyty.
 10. Uczestnicy aukcji biorący udział w licytacji będą traktowani tak jakby oglądali przedmioty i studiowali ich stan zachowania.
 11. Zakończenie licytacji następuje po trzykrotnym wywołania ceny i jej zatwierdzeniu (przybiciu), a zwycięzcą licytacji zostaje ten jej Uczestnik, który zaoferował zatwierdzoną cenę.
 12. Walutą aukcji jest PLN i wartość wyrażona w tej walucie stanowi podstawę rozliczeń. Organizator akceptuje regulowanie równowartości należnej kwoty również w walutach EURO i USD.
 13. Preferowaną przez Organizatora formą regulowania należności jest przelew bankowy na jeden z wskazanych poniżej numerów rachunku.
  Wpłaty złotówkowe
  mBank: 43 1140 2017 0000 4102 0878 0753
  Wpłaty walutowe
  GN Damian Marciniak, Al. Jerozolimskie 65/79 0A.02, 00-697 Warszawa, Polska
  Bank: mBank, SWIFT/BIC: BREXPLPWMBK
  PL50 1140 2017 0000 4412 0068 3953 [EURO]
  PL24 1140 2017 0000 4712 0131 7684 [USD]
 14. Alternatywne, akceptowane formy płatności to zapłata gotówkowa dostępna dla zamówień o równowartości poniżej 10.000 € oraz płatność PayPal przy powiększeniu należnej kwoty o 4% tytułem opłaty transakcyjnej serwisu PayPal.
 15. Odbiór lub wysyłka przedmiotów:
  1. Przedmioty zostaną przekazane zwycięzcy licytacji, lub osobie przez niego upoważnionej, po otrzymaniu przez Organizatora pełnej należności.
  2. Wylicytowane przedmioty można odebrać z siedziby Organizatora, po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem szczegółów odbioru.
  3. Koszty wysyłki krajowej zamówień aukcyjnych o wartości powyżej 3.000 zł pokrywa Organizator.
  4. Koszty wysyłki krajowej zamówień aukcyjnych o wartości do 3.000 zł wynoszą 20 zł i pokrywa je nabywca. Wysyłka jest ubezpieczona i realizowana przez firmę kurierską Pocztex. 
  5. Koszty wysyłki zagranicznej pokrywa nabywca. Forma i koszt takiej wysyłki każdorazowo ustalany jest indywidualnie.  
 16. Przedmioty o wartości powyżej 16.000 PLN mogą być wywiezione poza granicę Polski tylko po uzyskaniu pozwolenia na wywóz. 
  Zasady wywozu i wydawania zezwoleń na wywóz reguluje ustawa z dnia 23.07.2003 „O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami”, a w szczególności jej nowelizacja z dnia 18.03.2010r. Obowiązek uzyskania stosownych pozwoleń wywozowych spoczywa na Zwycięzcy licytacji i Organizator nie pośredniczy w tej procedurze.
 17. Niniejszy regulamin został sporządzony w języku polskim i opublikowany w tymże języku, jak i opublikowany w tłumaczeniu na języki obce, przy czym w kwestiach spornych moc prawną ma jedynie polski tekst regulaminu.Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Al. Jerozolimskie 65/79 0A.02, 00-697 Warszawa
+48 22 407 02 20
poniedziałek - piątek: 10:00 - 17:00
sobota: nieczynne
niedziela: nieczynne
Wyświetleń: 189 | Ulubione: 4

Pozostałe aukcje

25/05/2019
09/02/2019
06/10/2018
09/06/2018