3

Jadwiga Tetmajer-Naimska (1891 Kraków - 1975 Londyn), Wieś polska - studium I

add Twoja notatka 

Opis pozycji
Estymacje: 1 389 EUR | 6 000 PLN
olej, tektura; 10,5 x 23 cm w świetle ramy;
na odwrocie:
- nalepka wystawowa Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie z opisem pracy: TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ SZTUK PIĘKNYCH W KRAKOWIE / 1911 Nr 1472 / Autor Tetmajerówna Jadwiga / Dzieło p. t. Wieś polska – studium I / Rodzaj ol. Cena 30 K.;
- nalepka zakładu introligatorskiego
Aukcja
XIII Aukcja Sztuki Dawnej i Współczesnej
gavel
Data
08 listopada 2018
date_range
Cena wywoławcza
1 019 EUR
Estymacje
1 389 EUR
6 000 PLN
Cena sprzedaży
brak ofert
Pozycja nie jest już dostępna
Wyświetleń: 71 | Ulubione: 0
Aukcja
Polski Dom Aukcyjny

Polski Dom Aukcyjny

XIII Aukcja Sztuki Dawnej i Współczesnej
Data
08 listopada 2018
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
21.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  50 000
  > 2 000
  100 000
  > 5 000
 
Regulamin

CONDITIONS OF SALE

 

1. Lots put up for auction are either in possession of Polish Auction House Wojciech Śladowski (henceforth referred to as “Polish Auction House”) or consigned to it as a commissioning agent. According to the statement of the consigners they are owners of consigned lots or have right to dispose of them, which are not subject to any legal and fiscal proceedings and are free from pledges, liens and claims by third parties.

2. The auction is conducted by the auctioneer, who determines the amount of bid increments, resolves any disputes or auctions the item once more.

3. Polish Auction House ensures auctioned items’ features compliance with the catalogue specifications.

4. Paying 1000 PLN refundable deposit entitles to participate in the auction.

5. Individuals who want to remain anonymous and cannot bid in person can submit bid in absentia or bid telephonically.  Submission of bids in absentia or telephonic bids must reach Polish Auction House 24 hours prior to the auction in order to agree on services: paying a deposit, establishing and maintaining connection and others.

6. Once a lot has been knocked down, a contract of sale is concluded between Polish Auction House and the bidder whose bid has been accepted.

7. Successful bidder is obliged to buy the lot/lots in 10 days after the auction. In the case of payment default Polish Auction House can charge the buyer storage fee in the net amount of 100 PLN per each day of delay and withdraw from the sales agreement exposing the buyer to forfeiture of a deposit.

8. Ownership passes to the buyer only after full payment (including premium of 15% of the hammer price) has been received.

9. A premium of 15% of the hammer price will be added to the invoice. The charge is also levied on lots in post auction sale. Hammer price and premium are gross amount.

10.  Polish Auction House Wojciech Śladowski is not liable for hidden physical and legal defects of purchased objects.

11. Any warranty claims will be considered on the basis of Polish law.

12. Registered museums which are interested in purchasing lots put up for auction should inform Polish Auction House about this at least 7 days prior to the auction.

13. Polish Auction House recalls following provisions of law:

a) The Act of 23 July 2003 on the protection and guardianship of monuments: export monuments abroad older than 55 years and whose value exceeds limits established in the act on the protection and guardianship of monuments shall require a single permit of relevant authorities.

b) Article 20 of the Second Act of 21 November 1996 on Museums: registered museum shall be entitled to preemptive right to purchase artworks. 

 1. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki oddane do sprzedaży komisowej przez Komitentów lub stanowiące własność Polskiego Domu Aukcyjnego. Zgodnie z oświadczeniami Komitentów powierzone obiekty stanowią ich własność, bądź mają prawo do ich rozporządzania i nie są objęte żadnym postępowaniem sądowym i skarbowym, są wolne od zajęcia i zastawu, a także jakichkolwiek roszczeń osób trzecich.
 2. Aukcja prowadzona jest przez Aukcjonera, który decyduje o wysokości postąpień, rozstrzyga ewentualne spory lub poddaje obiekt ponownej licytacji.
 3. Polski Dom Aukcyjny gwarantuje zgodność cech licytowanych obiektów z opisem katalogowym.
 4. Do udziału w aukcji upoważnia wpłacenie zwrotnego wadium w wysokości 1000 PLN.
 5. Osoby pragnące zachować anonimowość lub nie mogące uczestniczyć osobiście w aukcji, mogą zlecić Polskiemu Domu Aukcyjnemu występowanie w  ich imieniu lub licytować telefonicznie. Usługi te –  wpłata wadium, rezerwacja linii telefonicznej i inne – należy uzgodnić z Polskim Domem Aukcyjnym 24 godz. przed rozpoczęciem licytacji. Niektóre obiekty mogą posiadać ceny rezerwowe.
 6. Wylicytowana cena, potwierdzona uderzeniem aukcjonerskiego młotka jest równoznaczna z zawarciem umowy sprzedaży.
 7. Nabywca zobowiązany jest do  wykupu obiektu/obiektów w ciągu 10 dni od zakończenia aukcji. W razie niewywiązania się z  umowy przez kupującego Polski Dom Aukcyjny może naliczyć opłatę magazynową w kwocie 100 zł netto za każdy dzień zwłoki oraz odstąpić od umowy sprzedaży z nabywcą narażając go na przepadek wadium.
 8. Prawo własności do wylicytowanego obiektu i jego odbiór następuje po zapłacie przez nabywcę całości wylicytowanej kwoty wraz z opłatą organizacyjną.
 9. Do wylicytowanej ceny doliczana jest opłata organizacyjna w wysokości 18% (w przypadku licytacji przez internet opłata wynosi 21%). Opłata obowiązuje również w  sprzedaży poaukcyjnej. Kwota wylicytowana i  opłata organizacyjna jest kwotą brutto.
 10. Polski Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za  ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów.
 11. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane na podstawie przepisów prawa polskiego.
 12. Muzea rejestrowane zainteresowane zakupem wystawionych na aukcji dzieł winny poinformować o tym Polski Dom Aukcyjny co najmniej 7 dni przed terminem aukcji.
 13. Polski Dom Aukcyjny przypomina o następujących przepisach prawa:
  • Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami: Wywóz obiektów starszych niż 55 lat oraz  o  wartościach przekraczających limity określone w ustawie O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami poza granice kraju, wymaga zgody odpowiednich władz.
  • Art. 20 ust. 2 Ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. O muzeach: Muzeum rejestrowanemu przysługuje prawo pierwokupu zabytku sprzedawanego na aukcji w wylicytowanej na aukcji kwocie.
O aukcji


FAQ
Czekaj...
O sprzedawcy
Polski Dom Aukcyjny
Kontakt
room
Batorego 2
31-135, Kraków
Godziny otwarcia
poniedziałek - piątek: 10:00 - 18:00
sobota: nieczynne
niedziela: nieczynne
Przyjmowanie obiektów na aukcje
 1. telefonicznie: +48 603 190 060
 2. mailowo: [email protected]
 3. przyjdź do naszego przedstawicielstwa po wcześniejszym umówieniu się (weź ze sobą obiekt lub zdjęcia przedmiotu)
keyboard_arrow_up
add