4

Józef Tyszkiewicz, Podręcznik numizmatyczny zawierający ceny amatorskie monet polskich od 1506 do 1795 roku

idealny, jak nowa
add Twoja notatka 
Józef Tyszkiewicz, Podręcznik numizmatyczny zawierający ceny amatorskie monet polskich od 1506 do 1795 rokuJózef Tyszkiewicz, Podręcznik numizmatyczny zawierający ceny amatorskie monet polskich od 1506 do 1795 roku
Opis pozycji
Stan zachowania: idealny, jak nowa
Estymacje: 5 - 9 EUR | 20 - 40 PLN

Józef Tyszkiewicz, Podręcznik numizmatyczny zawierający ceny amatorskie monet polskich od 1506 do 1795 roku

Reprint z Rocznika Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego, tom XVII, zeszyt 2, Poznań 1890. Uznana i poszukiwana przez kolekcjonerów pozycja zawierająca krótkie opisy i wyceny monet polskich z lat 1506-1795. Wyceny monet podano w markach niemieckich.

Stan zachowania: idealny, jak nowa

Oprawa: miękka, kartonowa

Ilość stron: 74 strony + 2 tablice

Polecamy.

Aukcja
Aukcja 2
gavel
Data
12 października 2019
date_range
Cena wywoławcza
3 EUR
Estymacje
5 - 9 EUR
20 - 40 PLN
Stan zachowania
idealny, jak nowa
Cena sprzedaży
13 EUR
Przebicie
374%
Wyświetleń: 51 | Ulubione: 3
Aukcja
Stary Sklep

Stary Sklep

Aukcja 2
Data
12 października 2019
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
12.00%
Podbicia
  1
  > 10
  100
  > 20
  500
  > 50
  2 000
  > 100
  5 000
  > 200
  10 000
  > 500
  20 000
  > 1 000
  50 000
  > 2 000
  100 000
  > 5 000
 
Regulamin
 1. Organizatorem aukcji jest Stary-Sklep Sylwester Kopyciński, Trzebuń 15, 09-412 Proboszczewice, NIP:774-322-19-08, tel.: +48 513 508 430.
 2. Aukcja odbywa się w imieniu licytujących, a na zlecenie i rachunek właścicieli przedmiotów, którzy pozostają anonimowi.
 3. Opłata aukcyjna wynosi 12% i doliczana jest do wylicytowanej kwoty.
 4. Zwycięzca licytacji jest zobowiązany do uregulowania należności w ciągu 31 dni od zakończenia licytacji. Po upływie tego terminu Organizator ma prawo anulować niepłacone zamówienia aukcyjne.
 5. Autentyczność oferowanych przedmiotów jest gwarantowana przez Organizatora bezterminowo, chyba że w opisie danego przedmiotu zaznaczono inaczej.
 6. Warunkiem uczestnictwa w aukcji jest wcześniejsza rejestracja, jednoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu.
 7. Uczestnikowi aukcji przyznawany jest kredyt wydatków na aukcję, powyżej którego nie może On licytować.
 8. Uczestnik aukcji może poprosić o zwiększenie kredytu wydatków.
 9. Zakończenie licytacji następuje po trzykrotnym wywołania ceny i jej zatwierdzeniu (przybiciu), a zwycięzcą licytacji zostaje Uczestnik, który zaoferował zatwierdzoną cenę.
 10. Walutą aukcji jest PLN i wartość wyrażona w tej walucie stanowi podstawę rozliczeń.
 11. Preferowaną przez Organizatora formą regulowania należności jest przelew bankowy na wskazany poniżej numer rachunku.
  Wpłaty złotówkowe:
  Alior Bank: PL 36 2490 0005 0000 4530 7665 2229  SWIFT: ALBPPLPW                                                                                                            
                          Wpłaty w euro:                                                                                                                                                                                                                                         Alior Bank: PL 25 2490 0005 0000 4600 2418 0039  SWIFT: ALBPPLPW
                                                                                                                                               
 12. Alternatywnym rozwiązaniem jest zapłata za zakupione przedmioty gotówkowo.

    13. Odbiór lub wysyłka przedmiotów:

  1. Przedmioty zostaną przekazane zwycięzcy licytacji, lub osobie przez niego upoważnionej, po otrzymaniu przez Organizatora pełnej należności.
  2. Wylicytowane przedmioty można odebrać z siedziby Organizatora, po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem szczegółów odbioru.
  3. Koszty wysyłki krajowej wynosi 18 zł i jest realizowany przez firmę kurierską DPD.
  4. Koszty wysyłki zagranicznej pokrywa nabywca. Forma i koszt takiej wysyłki każdorazowo ustalany jest indywidualnie.  

     14. Przedmioty o wartości powyżej 16.000 PLN mogą być wywiezione poza granicę Polski tylko po uzyskaniu pozwolenia na wywóz. 
          Zasady wywozu i wydawania zezwoleń na wywóz reguluje ustawa z dnia 23.07.2003 „O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami”.

     15. Obowiązek uzyskania stosownych pozwoleń wywozowych spoczywa na Zwycięzcy licytacji i Organizator nie pośredniczy w tej procedurze. 

     16. Niniejszy regulamin został sporządzony w języku polskim i opublikowany w tymże języku, ma moc prawną.

     17. Miejscem rozstrzygania ewentualnych sporów jest właściwy dla Organizatora Sąd Rejonowy dla miasta Płock.

O aukcji


FAQ
Czekaj...
O sprzedawcy
Stary Sklep
Kontakt
account_balance Trzebuń 15, 09-412 Proboszczewice
phone +48 513 508 430
keyboard_arrow_up
add