Bolesław III Krzywousty, Brakteat Protekcyjny - ze SŁONECZKIEM

Bolesław III Krzywousty, Brakteat Protekcyjny - ze SŁONECZKIEMBolesław III Krzywousty, Brakteat Protekcyjny - ze SŁONECZKIEM
Bolesław III Krzywousty, Brakteat Protekcyjny - ze SŁONECZKIEMBolesław III Krzywousty, Brakteat Protekcyjny - ze SŁONECZKIEM
Opis pozycji
Stan zachowania: 2
Literatura: Kopicki 47 (R4), Gumowski (Handbuch) 81, CNP 58

Bardzo rzadka odmiana wyróżniająca się charakterystycznym "słoneczkiem" nad klęczącą postacią. 

Egzemplarz ilustrowany w książce profesora Suchodolskiego "Denar w kalecie" z 1981 roku. 

Wyjątkowy przedstawiciel ważnego historycznie, polskiego brakteata.

Moneta, którą niegdyś nazywano pokutniczą, widząc w niej odniesienie do pielgrzymki księcia Bolesława do grobu Św. Wojciecha w Gnieźnie z 1113 roku. Dotyczyło to pokuty za oślepienie i śmierć starszego brata, Zbigniewa. Dopiero odkrycie skarbu w 1932 roku i jego analiza przez Ryszarda Kiersnowskiego rzuciły nowe światło na jego ikonografię. 

Kiersnowski powiązał ją z manifestem Krzywoustego po tym, jak polski książę oddał hołd w Merseburgu przed cesarzem Lotarem III. Datował to wydarzenie na okolice roku 1135. Ikonografia miała głosić, że polski książę znajduje się pod opieką Świętego Wojciecha, stąd określenie brakteatów tego typu protekcyjnymi.

Szeroki krążek brakteata był doskonałym ku temu środkiem, gdyż przy zachowaniu wagi denara miał niemal 2.5 raza większą od niego średnicę, co pozwalało na znacznie lepsze wykorzystanie monety jako środka manifestacji.

Inne światło na istotę jego emisji dają najnowsze badania W. Garbaczewskiego, który widzi w niej efekt reformy monetarnej z końca panowania Bolesława, której celem było zasilenie skarbca do opłacenia trybutu Lotarowi III i datuje ten typ na rok 1137. Więcej na gndm.pl/wiedza

Srebro, średnica 27-28 mm, waga 0.60 g


Aukcja
Aukcja 10
gavel
Data
08 lutego, 10:00
date_range
Cena wywoławcza
4 000 PLN
Stan zachowania
2
Rozpoczęcie aukcji na żywo (Sesja 1)
Czekaj...
lock Aukcja jest w trakcie tworzenia - Rejestracja nie jest jeszcze dostępna

Wyślij wiadomość do organizatora aukcji

Masz pytania odnośnie tej pozycji lub udziału w licytacji?

Wyświetleń: 312 | Ulubione: 2
Aukcja
Aukcja 10
Data
Sobota, 08 lutego, 10:00
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
15.00%
Informacje o aukcji
Dodawanie pozycji zakończone.
Aukcja w trakcie opracowywania. 


Podbicia
  1
  > 10
  100
  > 20
  500
  > 50
  2 000
  > 100
  5 000
  > 200
  10 000
  > 500
  20 000
  > 1 000
  50 000
  > 2 000
  100 000
  > 5 000
 
Regulamin
 1. Organizatorem aukcji jest Gabinet Numizmatyczny Damian Marciniak (GN Damian Marciniak), Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa, NIP 831-147-96-58.
 2. Aukcja odbywa się w imieniu licytujących, a na zlecenie i rachunek właścicieli przedmiotów, którzy pozostają anonimowi.
 3. Opłata aukcyjna wynosi 15% i doliczana jest do wylicytowanej kwoty.
 4. Zwycięzca licytacji jest zobowiązany do uregulowania należności w ciągu 14 dni od zakończenia licytacji. Po upływie tego terminu Organizator ma prawo anulować niepłacone zamówienia aukcyjne, bądź rozpocząć naliczanie odsetek ustawowych za zwłokę.
 5. Autentyczność oferowanych przedmiotów jest gwarantowana przez Organizatora bezterminowo, chyba że w opisie danego przedmiotu zaznaczono inaczej.
 6. Warunkiem uczestnictwa w aukcji jest wcześniejsza rejestracja, jednoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu.
 7. Uczestnikowi aukcji przyznawany jest kredyt wydatków na aukcję, powyżej którego nie może On licytować.
 8. Uczestnik aukcji może poprosić o zwiększenie kredytu wydatków, przy czym Organizator zastrzega sobie prawo uwarunkowania tej prośby wpłatą wadium.
 9. Oglądanie przedmiotów aukcyjnych dostępne jest dla Uczestników aukcji, w siedzibie Organizatora, po uprzednim zaanonsowaniu wizyty.
 10. Uczestnicy aukcji biorący udział w licytacji będą traktowani tak jakby oglądali przedmioty i studiowali ich stan zachowania.
 11. Zakończenie licytacji następuje po trzykrotnym wywołania ceny i jej zatwierdzeniu (przybiciu), a zwycięzcą licytacji zostaje ten jej Uczestnik, który zaoferował zatwierdzoną cenę.
 12. Walutą aukcji jest PLN i wartość wyrażona w tej walucie stanowi podstawę rozliczeń. Organizator akceptuje regulowanie równowartości należnej kwoty również w walutach EURO i USD.
 13. Preferowaną przez Organizatora formą regulowania należności jest przelew bankowy na jeden z wskazanych poniżej numerów rachunku.
  Wpłaty złotówkowe
  mBank: 43 1140 2017 0000 4102 0878 0753
  Wpłaty walutowe
  GN Damian Marciniak, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa, Polska
  Bank: mBank, SWIFT/BIC: BREXPLPWMBK
  PL50 1140 2017 0000 4412 0068 3953 [EURO]
  PL24 1140 2017 0000 4712 0131 7684 [USD]
 14. Alternatywne, akceptowane formy płatności to zapłata gotówkowa dostępna dla zamówień o równowartości poniżej 15.000 € oraz płatność PayPal przy powiększeniu należnej kwoty o 4% tytułem opłaty transakcyjnej serwisu PayPal.
 15. Odbiór lub wysyłka przedmiotów:
  1. Przedmioty zostaną przekazane zwycięzcy licytacji, lub osobie przez niego upoważnionej, po otrzymaniu przez Organizatora pełnej należności.
  2. Wylicytowane przedmioty można odebrać z siedziby Organizatora, po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem szczegółów odbioru.
  3. Koszty wysyłki krajowej zamówień aukcyjnych o wartości powyżej 3.000 zł pokrywa Organizator.
  4. Koszty wysyłki krajowej zamówień aukcyjnych o wartości do 3.000 zł wynoszą 20 zł i pokrywa je nabywca. Wysyłka jest ubezpieczona i realizowana przez firmę kurierską Pocztex. 
  5. Koszty wysyłki zagranicznej pokrywa nabywca. Forma i koszt takiej wysyłki każdorazowo ustalany jest indywidualnie.  
 16. Przedmioty o wartości powyżej 16.000 PLN mogą być wywiezione poza granicę Polski tylko po uzyskaniu pozwolenia na wywóz. 
  Zasady wywozu i wydawania zezwoleń na wywóz reguluje ustawa z dnia 23.07.2003 „O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami”, a w szczególności jej nowelizacja z dnia 18.03.2010r.
 17. Obowiązek uzyskania stosownych pozwoleń wywozowych spoczywa na Zwycięzcy licytacji i Organizator nie pośredniczy w tej procedurze.
 18. Niniejszy regulamin został sporządzony w języku polskim i opublikowany w tymże języku, jak i opublikowany w tłumaczeniu na języki obce, przy czym w kwestiach spornych moc prawną ma jedynie polski tekst regulaminu.
 19. Miejscem rozstrzygania ewentualnych sporów jest właściwy dla Organizatora Sąd Rejonowy dla miasta st. Warszawy.
FAQ
Czekaj...
O sprzedawcy
Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak
Kontakt
account_balance Al. Jerozolimskie 65/79 0A.02, 00-697 Warszawa
phone +48 22 407 02 20
Godziny otwarcia
poniedziałek - piątek: 10:00 - 17:00
sobota: nieczynne
niedziela: nieczynne
keyboard_arrow_up
Czekaj...
add